Đồng bộ hóa mật khẩu giữa các thiết bị

Bạn có thể đăng nhập trên các thiết bị khác nhau khi lưu mật khẩu vào Tài khoản Google của mình. Sau khi đăng nhập vào Chrome hoặc đăng nhập trên thiết bị Android, bạn có thể chọn đồng bộ hóa mật khẩu với Tài khoản Google của mình.

Mật khẩu của một trang web hoặc ứng dụng sẽ không hiển thị trên các trang web hoặc ứng dụng khác.

Lưu mật khẩu vào Tài khoản

Nếu tùy chọn Đề xuất lưu mật khẩu đang bật, thì khi đăng nhập vào các trang web trên Chrome hoặc một số ứng dụng trên thiết bị Android, bạn sẽ được hỏi có muốn lưu thông tin đăng nhập không. Hãy tìm hiểu cách quản lý mật khẩu đã lưu.

Để lưu mật khẩu cho trang web hoặc ứng dụng, hãy chọn Lưu. Nếu sử dụng nhiều Tài khoản Google để đăng nhập vào thiết bị Android, thì bạn có thể chọn tài khoản mà mình muốn lưu mật khẩu.

Bạn có thể xem mật khẩu đã lưu của mình bất cứ lúc nào tại passwords.google.com hoặc trong mục cài đặt của Chrome.

Dừng đề xuất lưu mật khẩu

Bạn có thể cho phép Chrome ghi nhớ mật khẩu cho các trang web và đăng nhập tự động bằng mật khẩu đã lưu trong Tài khoản Google của bạn.

Nếu không muốn lưu mật khẩu vào Tài khoản Google của mình, bạn có thể làm như sau để tắt tùy chọn cài đặt này:

  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ tiếp đến Mật khẩu.
  3. Tắt tùy chọn Đề xuất lưu mật khẩu.

Dừng đề xuất lưu mật khẩu cho các ứng dụng hoặc trang web cụ thể

Bạn có thể chọn không bao giờ lưu mật khẩu cho các trang web cụ thể. Khi bạn được nhắc lưu mật khẩu, hãy chọn Không bao giờ. Bạn sẽ không thấy đề xuất lưu mật khẩu đó nữa.

Bạn có thể xem hoặc quản lý các trang web sẽ không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ tiếp đến Mật khẩu.
  3. Trong phần "Không bao giờ lưu", hãy xem các trang web sẽ không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu. Để xóa trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?