ซิงค์รหัสผ่านจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง

คุณลงชื่อเข้าใช้แอปและเว็บไซต์ในอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชี Google ได้ในกรณีต่อไปนี้

บันทึกรหัสผ่านในบัญชี Google

หากตัวเลือกเสนอให้บันทึกรหัสผ่านเปิดอยู่ ระบบจะขอให้คุณบันทึกรหัสผ่านเมื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปใน Android หรือ Chrome

หากต้องการบันทึกรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์หรือแอป ให้เลือกบันทึก หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google มากกว่า 1 บัญชีในอุปกรณ์ Android คุณจะเลือกบัญชีที่ต้องการบันทึกรหัสผ่านได้

คุณจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้ได้ทุกเมื่อที่ password.google.com หรือใน Chrome

จัดการการเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

คุณให้ Chrome จำรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์และลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติโดยใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชี Google ของคุณได้

ตัวเลือกเสนอให้บันทึกรหัสผ่านเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น และคุณจะปิดหรือเปิดใช้อีกครั้งก็ได้

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่มุมขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน
  3. เปิดหรือปิดตัวเลือกเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

จัดการการเสนอให้บันทึกรหัสผ่านสำหรับบางเว็บไซต์หรือบางแอป

คุณเลือกที่จะไม่บันทึกรหัสผ่านสำหรับบางเว็บไซต์ได้ เมื่อระบบแจ้งให้บันทึกรหัสผ่าน ให้เลือกไม่เลย คุณก็จะไม่เห็นการเสนอให้บันทึกรหัสผ่านอีก

คุณดูหรือจัดการเว็บไซต์ที่จะไม่เสนอให้บันทึกรหัสผ่านได้โดยทำดังนี้

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่มุมขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน
  3. ในส่วน "ไม่บันทึกเลย" คุณจะเห็นเว็บไซต์ที่จะไม่เสนอให้บันทึกรหัสผ่าน หากต้องการนำเว็บไซต์ใดออก ให้คลิก "นำออก" นำออก

จัดการการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ

คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ และยังปิดการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติได้ด้วยหากต้องการยืนยันก่อนลงชื่อเข้าใช้

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่มุมขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน
  3. เปิดหรือปิดการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
คอมพิวเตอร์ Android