ใช้รหัสผ่านในทุกอุปกรณ์

คุณลงชื่อเข้าใช้แอปและเว็บไซต์ในอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชี Google ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

 • เปิดการซิงค์ใน Chrome บน Android
 • ลงชื่อเข้าใช้ Chrome บนคอมพิวเตอร์

บันทึกรหัสผ่านไว้ในบัญชี Google

หากตัวเลือกเสนอให้บันทึกรหัสผ่านเปิดอยู่ ระบบจะขอให้คุณบันทึกรหัสผ่านเมื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปใน Android หรือ Chrome

หากต้องการบันทึกรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์หรือแอป ให้เลือกบันทึก หากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บนอุปกรณ์มากกว่า 1 บัญชี คุณสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการบันทึกรหัสผ่านได้

คุณจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้ได้ทุกเมื่อที่ passwords.google.com หรือใน Chrome

จัดการการเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

คุณให้ Chrome จดจำรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์และลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติด้วยรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชี Google ของคุณได้

ตัวเลือก "เสนอให้บันทึกรหัสผ่าน" เปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น และคุณจะปิดหรือเปิดใช้อีกครั้งก็ได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น รหัสผ่านและป้อนข้อความอัตโนมัติจากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. เลือกการตั้งค่าที่ด้านซ้าย
 4. เปิดหรือปิดเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

จัดการการเสนอให้บันทึกรหัสผ่านเฉพาะบางเว็บไซต์หรือบางแอป

คุณเลือกที่จะไม่บันทึกรหัสผ่านเฉพาะบางเว็บไซต์ได้ เมื่อระบบแจ้งให้บันทึกรหัสผ่าน ให้เลือกไม่ต้องเลย และคุณจะไม่เห็นการเสนอให้บันทึกรหัสผ่านอีก

คุณดูหรือจัดการเว็บไซต์ที่จะไม่เสนอให้บันทึกรหัสผ่านได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น รหัสผ่านและป้อนข้อความอัตโนมัติจากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. เลือกการตั้งค่าที่ด้านซ้าย
 4. ในส่วน "เว็บไซต์และแอปที่ถูกปฏิเสธ" ให้หาเว็บไซต์ที่ไม่เคยเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน หากต้องการนำเว็บไซต์ออก ให้เลือกนำออก นำออก

จัดการการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ

คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอปโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ได้ หากต้องการให้ Chrome ขอคำยืนยันจากคุณก่อนจะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอป ให้ปิดลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น รหัสผ่านและป้อนข้อความอัตโนมัติจากนั้น เครื่องมือจัดการรหัสผ่านบน Google
 3. เลือกการตั้งค่าที่ด้านซ้าย
 4. เปิดหรือปิดลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ
คอมพิวเตอร์ Android

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ยินดีต้อนรับสู่บัญชี Google

เราพบว่าคุณมีบัญชี Google ใหม่ ดูวิธีปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานรายการตรวจสอบบัญชี Google

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก