ซิงค์รหัสผ่านจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง

คุณลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์อื่นได้เมื่อบันทึกรหัสผ่านไปยังบัญชี Google เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Chrome หรือใช้อุปกรณ์ Android อยู่ คุณเลือกซิงค์รหัสผ่านไปยังบัญชี Google ได้

รหัสผ่านของแอปหรือเว็บไซต์จะไม่แสดงในแอปหรือเว็บไซต์อื่นๆ

บันทึกรหัสผ่านลงในบัญชีของคุณ

หากเสนอให้บันทึกรหัสผ่านเปิดอยู่ ขณะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ใน Chrome หรือแอปบางแอปในอุปกรณ์ Android ระบบจะขอให้คุณบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ ดูวิธีจัดการรหัสผ่านที่บันทึกไว้

หากต้องการบันทึกรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์หรือแอป ให้เลือกบันทึก หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google มากกว่า 1 บัญชีในอุปกรณ์ Android คุณจะเลือกบัญชีที่ต้องการบันทึกรหัสผ่านได้

คุณจะดูรหัสผ่านที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลาที่ passwords.google.com หรือใน "การตั้งค่า" ของ Chrome

หยุดการเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

คุณให้ Chrome จำรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์และลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติโดยใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้ในบัญชี Google ของคุณได้

หากไม่ต้องการบันทึกรหัสผ่านลงในบัญชี Google ก็ปิดการตั้งค่าดังกล่าวได้โดยทำดังนี้

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่มุมขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน
  3. ปิดเสนอให้บันทึกรหัสผ่าน

หยุดการเสนอให้บันทึกรหัสผ่านสำหรับบางเว็บไซต์หรือบางแอป

คุณเลือกที่จะไม่บันทึกรหัสผ่านสำหรับบางเว็บไซต์ได้ เมื่อระบบแจ้งให้บันทึกรหัสผ่าน ให้เลือกไม่เลย คุณก็จะไม่เห็นการเสนอให้บันทึกรหัสผ่านอีก

คุณดูหรือจัดการเว็บไซต์ที่จะไม่เสนอให้บันทึกรหัสผ่านได้

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่มุมขวาบน ให้คลิกโปรไฟล์ โปรไฟล์ จากนั้น รหัสผ่าน
  3. ในส่วน "ไม่บันทึกเลย" คุณจะเห็นเว็บไซต์ที่จะไม่เสนอให้บันทึกรหัสผ่าน หากต้องการนำเว็บไซต์ใดออก ให้คลิก "นำออก" นำออก
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
คอมพิวเตอร์ Android