Synkronisera lösenord mellan enheter

Du kan logga in på olika enheter när du sparar lösenorden i Google-kontot. När du är inloggad i Chrome eller på en Android-enhet kan du välja att synkronisera lösenord med Google-kontot.

Ett lösenord som hör till en app eller webbplats visas inte i andra appar eller på andra webbplatser.

Spara lösenord i kontot

Om alternativet Erbjud att spara lösenord är aktiverat visas en fråga om du vill spara inloggningsuppgifterna när du loggar in på en webbplats i Chrome eller i vissa appar på en Android-enhet. Läs mer om hur du hanterar sparade lösenord.

Välj Spara om du vill spara webbplatsens eller appens lösenord. Om du har loggat in på fler än ett Google-konto på Android-enheten kan du välja i vilket konto lösenordet ska sparas.

Du kan när som helst se de sparade lösenorden på passwords.google.com och i Chrome-inställningarna.

Inaktivera erbjudanden om att spara lösenord

Chrome kan komma ihåg lösenorden för webbplatser och logga in dig automatiskt med hjälp av lösenorden som har sparats i Google-kontot.

Om du inte vill att lösenord sparas i Google-kontot kan du inaktivera inställningen så här:

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Profil Profil uppe till höger och sedan Lösenord.
  3. Inaktivera Erbjud att spara lösenord.

Inaktivera erbjudanden om att spara lösenord för enskilda webbplatser eller appar

Du kan ange att lösenordet aldrig ska sparas för enskilda webbplatser. När du uppmanas att spara lösenordet väljer du Aldrig. Då visas inte frågan om att spara det lösenordet igen.

Så här visar och hanterar du webbplatser som lösenordet aldrig ska sparas för:

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Profil Profil uppe till höger och sedan Lösenord.
  3. Under Aldrig sparat visas de webbplatser som lösenordet aldrig ska sparas för. Klicka på Ta bort Ta bort om du vill ta bort en webbplats.