Synchronizácia hesiel medzi zariadeniami

Do aplikácií a webov sa môžete prihlasovať v rôznych zariadeniach pomocou hesiel uložených vo vašom účte Google, keď sa:

Uloženie hesiel do účtu Google

Ak je zapnutá funkcia Ponúkať možnosť ukladania hesiel, pri prihlásení na weboch a v aplikáciách v Androide alebo Chrome sa vám zobrazí výzva na uloženie hesla.

Ak chcete uložiť heslo pre daný web alebo aplikáciu, vyberte možnosť Uložiť. Ak sa v zariadení s Androidom prihlasujete do viacerých účtov Google, môžete vybrať, do ktorého z nich chcete heslo uložiť.

Uložené heslá môžete kedykoľvek spravovať na passwords.google.com alebo v Chrome.

Správa ponúk na uloženie hesiel

Chromu môžete povoliť zapamätať si heslá webov a prihlasovať vás automaticky pomocou hesiel uložených vo vašom účte Google.

Funkcia Ponúkať uloženie hesiel je predvolene zapnutá a môžete ju vypnúť či znova zapnúť.

  1. Otvorte v počítači Chrome.
  2. Vpravo hore kliknite na položky Profil Profil a potom Heslá.
  3. Zapnite alebo vypnite funkciu Ponúkať uloženie hesiel.

Správa ponúk na uloženie hesiel konkrétnych webov alebo aplikácií

Môžete si zvoliť, aby sa nikdy neukladali heslá konkrétnych webov. Keď sa zobrazí výzva na uloženie hesla, vyberte Nikdy. Možnosť uložiť dané heslo sa už nezobrazí.

Weby, ktoré nikdy nebudú ponúkať možnosť uložiť heslá, môžete zobraziť alebo spravovať nasledujúcim spôsobom:

  1. Otvorte v počítači Chrome.
  2. Vpravo hore kliknite na položky Profil Profil a potom Heslá.
  3. V časti Neuložené si prezrite zoznam webov, ktoré nikdy nebudú ponúkať možnosť uložiť heslá. Ak chcete niektorý web vymazať, kliknite na možnosť Odstrániť Odstrániť.

Správa automatického prihlásenia

Na weboch a v aplikáciách sa môžete automaticky prihlasovať pomocou údajov, ktoré ste uložili. Ak chcete prihlásenie najprv potvrdiť, môžete automatické prihlásenie vypnúť.

  1. Otvorte v počítači Chrome.
  2. Vpravo hore kliknite na položky Profil Profil a potom Heslá.
  3. Zapnite alebo vypnite Automatické prihlásenie.