Χρησιμοποιήστε κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις συσκευές σας

Μπορείτε να συνδεθείτε σε εφαρμογές και ιστοτόπους σε διαφορετικές συσκευές χρησιμοποιώντας κωδικούς πρόσβασης που έχουν αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google:

 • Όταν ενεργοποιείται τον συγχρονισμό στο Chrome σε Android
 • Όταν συνδέεστε στο Chrome από τον υπολογιστή σας

Αποθήκευση κωδικών πρόσβασης στον Λογαριασμό σας Google

Εάν η επιλογή Να προτείνεται αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη, θα ερωτάστε αν επιθυμείτε να γίνει αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης κατά τη σύνδεσή σας σε ιστοτόπους και εφαρμογές στο Android και το Chrome.

Για να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης για τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, επιλέξτε Αποθήκευση. Εάν διαθέτετε περισσότερους από έναν συνδεδεμένους Λογαριασμούς Google στη συσκευή σας Android, μπορείτε να επιλέξετε τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση passwords.google.com ή στο Chrome.

Διαχείριση προτάσεων για αποθήκευση κωδικών πρόσβασης

Μπορείτε να επιτρέψετε στο Chrome να θυμάται κωδικούς πρόσβασης για ιστοτόπους και να σας συνδέει αυτόματα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google.

Η επιλογή Να προτείνεται αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ή να την ενεργοποιήσετε ξανά.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Προφίλ Προφίλ και μετά Κωδικοί πρόσβασης Κωδικοί πρόσβασης.
  • Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο Κωδικοί πρόσβασης, επάνω δεξιά στην οθόνη σας, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Οργάνωση και μετά Ρυθμίσεις και μετά Αυτόματη συμπλήρωση και μετά Κωδικοί πρόσβασης.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Να προτείνεται αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης.

Διαχείριση των προτάσεων για αποθήκευση κωδικών πρόσβασης για συγκεκριμένους ιστοτόπους ή εφαρμογές

Μπορείτε να επιλέξετε να μην αποθηκεύονται ποτέ οι κωδικοί πρόσβασης για συγκεκριμένους ιστοτόπους. Όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε Ποτέ. Δεν θα εμφανιστεί ξανά η πρόταση αποθήκευσης αυτού του κωδικού πρόσβασης.

Μπορείτε να δείτε ή να διαχειριστείτε τους ιστοτόπους οι οποίοι δεν θα προτείνουν ποτέ αποθήκευση κωδικών πρόσβασης:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Προφίλ Προφίλ και μετά Κωδικοί πρόσβασης Κωδικοί πρόσβασης.
 3. Στην ενότητα Να μην αποθηκεύονται ποτέ, θα δείτε τους ιστοτόπους που δεν εμφανίζουν ποτέ πρόταση αποθήκευσης κωδικών πρόσβασης. Για να καταργήσετε έναν ιστότοπο, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κατάργηση Κατάργηση.

Διαχείριση αυτόματης σύνδεσης

Μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε ιστοτόπους και εφαρμογές χρησιμοποιώντας στοιχεία που έχετε αποθηκεύσει. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη σύνδεση αν προτιμάτε να παρέχετε επιβεβαίωση πριν τη σύνδεση.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Προφίλ Προφίλ και μετά Κωδικοί πρόσβασης Κωδικοί πρόσβασης.
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Αυτόματη σύνδεση.
Υπολογιστής Android
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
70975
false
false