Synchronizace hesel v zařízeních

Do aplikací a na weby se na různých zařízeních můžete přihlašovat pomocí hesel uložených v účtu Google. Musíte však splnit tyto podmínky:

 • Musíte být přihlášeni v zařízení Android.
 • Musíte být přihlášeni v Chromu se zapnutou synchronizací.

Uložení hesel do účtu Google

Pokud je zapnutá možnost Nabízet ukládání hesel, bude se při přihlášení na weby nebo do aplikací v systému Android nebo v Chromu zobrazovat výzva k uložení hesla.

Chcete-li heslo k webu či aplikaci uložit, vyberte Uložit. Pokud jste do zařízení Android přihlášeni pomocí několika účtů Google, můžete vybrat účet, do kterého se heslo uloží.

Uložená hesla můžete kdykoli spravovat na adrese passwords.google.com nebo v Chromu.

Správa nabídek k uložení hesel

Chrome vám může nabízet ukládání hesel k webům a automaticky vás přihlašovat pomocí hesel uložených v účtu Google.

Možnost Nabízet ukládání hesel je ve výchozím nastavení zapnutá a můžete ji vypnout nebo znovu zapnout.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil a potom Hesla.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Nabízet ukládání hesel.

Správa nabídek k uložení hesla pro konkrétní weby nebo aplikace

Ukládání hesel můžete pro konkrétní weby trvale vypnout. Až budete vyzváni k uložení hesla, vyberte možnost Nikdy. Nabídka k uložení hesla se již nebude zobrazovat.

Weby, na kterých vám nikdy nebude nabízeno uložení hesla, můžete zobrazit a spravovat takto:

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil a potom Hesla.
 3. Weby, na kterých vám nikdy nebude nabízeno uložení hesla, naleznete v sekci Nikdy se neukládají. Web odstraníte kliknutím na Odstranit Odstranit.

Správa automatického přihlašování

K webům a aplikacím se můžete automaticky přihlašovat pomocí uložených údajů. Pokud přihlášení chcete vždy nejdříve ručně potvrdit, můžete Automatické přihlašování vypnout.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil a potom Hesla.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Automatické přihlašování.