Синхронизиране на пароли между устройствата ви

Можете да влизате в профилите си в приложения и сайтове на различни устройства, като използвате паролите, запазени в профила ви в Google, когато:

Запазване на пароли в профила ви в Google

Ако Показване на предложение за запазване на паролите е включено, ще получавате подкана да запазите паролата си, когато влизате в профила си в сайтове и приложения под Android или в Chrome.

За да запазите паролата си за уебсайта или приложението, изберете Запазване. Ако сте влезли в няколко профила в Google на устройството си с Android, можете да посочите в кой от тях да се запази тя.

Можете да управлявате запазените си пароли по всяко време на адрес passwords.google.com или в Chrome.

Управление на предложенията за запазване на паролите

Можете да разрешите на Chrome да запомня паролите за сайтове и автоматично да влиза в съответния ваш профил от ваше име чрез паролите, запазени в профила ви в Google.

Настройката Показване на предложение за запазване на паролите е включена по подразбиране, като можете да я превключите.

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. Горе вдясно кликнете върху „Потребителски профил“ Потребителски профил и след това Пароли.
  3. Включете или изключете Показване на предложение за запазване на паролите.

Управление на предложенията за запазване на паролите за конкретни сайтове или приложения

Можете да посочите паролите за конкретни сайтове да не се запазват никога. При подкана да запазите парола изберете Никога. Повече няма да виждате предложения за запазването й.

Можете да преглеждате и управлявате сайтовете, за които никога няма да се предлага паролите да се запазват:

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. Горе вдясно кликнете върху „Потребителски профил“ Потребителски профил и след това Пароли.
  3. Под „Незапазвани никога“ вижте сайтовете, за които няма да се извеждат предложения за запазване на паролата. За да премахнете даден сайт, кликнете върху „Премахване“ Премахване.

Управление на автоматичния вход

Можете автоматично да влизате в профила си в сайтове и приложения чрез запазената от вас информация. Също така можете да изключите автоматичния вход, ако искате да потвърждавате преди влизането.

  1. Отворете Chrome на компютъра си.
  2. Горе вдясно кликнете върху „Потребителски профил“ Потребителски профил и след това Пароли.
  3. Включете или изключете Автоматичен вход.