Използване на пароли на всичките ви устройства

Можете да влизате в профилите си в приложения и сайтове на различни устройства, като използвате паролите, запазени в профила ви в Google, когато:

 • включите синхронизирането в Chrome за Android;
 • влезете в профила си в Chrome на компютъра си.

Запазване на пароли в профила ви в Google

Ако настройката Показване на предложение за запазване на паролите е включена, ще получавате подкана да запазите паролата си, когато влизате в профила си в сайтове и приложения на устройство с Android или в Chrome.

За да запазите паролата си за сайта или приложението, изберете Запазване. Ако сте влезли в няколко профила в Google на устройството си, можете да изберете в кой от тях да бъде запазена.

Можете да управлявате запазените си пароли по всяко време на адрес passwords.google.com или в Chrome.

Управление на предложенията за запазване на паролите

Можете да разрешите на Chrome да запомня паролите за сайтове и автоматично да влиза в съответния ваш профил от ваше име чрез паролите, запазени в профила ви в Google.

Настройката „Показване на предложение за запазване на паролите“ е включена по подразбиране, като можете да я превключвате.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране и след това Google Мениджър на пароли.
 3. Вляво кликнете върху Настройки.
 4. Включете или изключете Показване на предложение за запазване на паролите.

Управление на предложенията за запазване на паролите за конкретни сайтове или приложения

Можете да посочите паролите за конкретни сайтове да не се запазват никога. При подкана да запазите парола изберете Никога. Повече няма да виждате предложения за запазването ѝ.

Можете да преглеждате и управлявате сайтовете, за които никога няма да се предлага паролите да се запазват:

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране и след това Google Мениджър на пароли.
 3. Вляво кликнете върху Настройки.
 4. Под „Отхвърлени сайтове и приложения“ намерете уебсайтовете, за които никога не се извежда предложение за запазване на паролите. За да премахнете даден сайт, кликнете върху „Премахване“ Премахване.

Управление на автоматичния вход

Можете автоматично да влизате в профила си в сайтове и приложения чрез запазената от вас информация. Ако искате Chrome да изисква потвърждение, преди да влезете в профила си в даден сайт или приложение, изключете опцията Автоматично влизане.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Организиране и след това Google Мениджър на пароли.
 3. Вляво кликнете върху Настройки.
 4. Включете или изключете опцията Автоматично влизане.
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
70975