Chọn ứng dụng dùng thông tin vị trí của thiết bị Android

Bạn có thể cho phép các ứng dụng dùng thông tin vị trí của thiết bị để thực hiện thao tác hoặc cung cấp thông tin cho bạn. Ví dụ: các ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của thiết bị để cho bạn thấy lưu lượng giao thông trên đường đi làm hoặc tìm nhà hàng ở gần.

Lưu ý quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 11 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Tìm ứng dụng dùng thông tin vị trí của thiết bị

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình. 
 2. Chạm và giữ biểu tượng Vị trí Vị trí. Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Vị trí Vị trí:
  1. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa hoặc Cài đặt Cài đặt. Sau đó, kéo biểu tượng Vị trí Vị trí vào phần Cài đặt nhanh.
 3. Nhấn vào Quyền truy cập thông tin vị trí đối với ứng dụng.
 4. Trong mục ”Luôn được phép", “Chỉ cho phép khi đang sử dụng” và “Không được phép”, hãy tìm các ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của điện thoại.
 5. Để thay đổi quyền của ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng đó rồi chọn quyền truy cập thông tin vị trí đối với ứng dụng. Tìm hiểu thêm về quyền cho ứng dụng.
Lưu ý: Nếu các bước trên không dùng được cho bạn, hãy yêu cầu nhà sản xuất thiết bị trợ giúp.

Ngăn ứng dụng dùng thông tin vị trí của thiết bị

Bạn có toàn quyền quyết định ứng dụng nào có quyền truy cập và dùng thông tin vị trí của thiết bị cũng như thời điểm truy cập và sử dụng. Ví dụ: bạn có thể cho phép Google Maps dùng thông tin vị trí của thiết bị để cung cấp thông tin chỉ đường lái xe, nhưng không chia sẻ thông tin vị trí này với một ứng dụng mạng xã hội hoặc trò chơi.

 1. Trên màn hình chính của thiết bị, hãy tìm biểu tượng ứng dụng.
 2. Nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thông tin ứng dụng Thông tin.
 4. Nhấn vào Quyền sau đó Vị trí.
 5. Chọn một lựa chọn:
  • Mọi lúc: Ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của bạn bất cứ lúc nào.
  • Chỉ khi dùng ứng dụng: Ứng dụng chỉ có thể dùng thông tin vị trí của bạn khi bạn đang dùng ứng dụng đó.
  • Luôn hỏi: Ứng dụng sẽ xin phép dùng thông tin vị trí của bạn mỗi khi bạn mở ứng dụng đó. Ứng dụng có thể dùng chế độ cài đặt bạn chọn cho đến khi bạn đóng ứng dụng.
  • Từ chối: Ứng dụng không thể dùng thông tin vị trí của bạn ngay cả khi bạn đang dùng ứng dụng đó.
 6. Nếu đã cho phép ứng dụng truy cập vào thông tin vị trí, bạn cũng có thể bật hoặc tắt tuỳ chọn Sử dụng vị trí chính xác.

Mẹo: Để ngăn tất cả ứng dụng dùng thông tin vị trí của thiết bị, hãy tìm hiểu cách tắt tùy chọn cài đặt vị trí.

Tìm hiểu cách ứng dụng dùng thông tin vị trí của thiết bị

Quan trọng: Nếu có quyền sử dụng thông tin vị trí của thiết bị, thì ứng dụng có thể dùng vị trí ước chừng, vị trí chính xác hoặc cả hai.

 1. Trên màn hình chính của thiết bị, hãy tìm biểu tượng ứng dụng.
 2. Nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng.
 3. Nhấn vào Thông tin ứng dụngThông tin.
 4. Nhấn vào Quyền sau đó Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tất cả các quyền.
 5. Trong phần "Vị trí", bạn có thể tìm loại vị trí mà ứng dụng yêu cầu. Nếu bạn không tìm thấy phần "Vị trí", tức là ứng dụng này chưa yêu cầu thông tin vị trí của thiết bị.

Các loại thông tin vị trí mà ứng dụng có thể yêu cầu:

 • Vị trí ước chừng: Ứng dụng có thể biết rằng thiết bị của bạn đang nằm trong một khu vực khoảng 3 kilômét vuông.
 • Vị trí chính xác: Ứng dụng có thể biết vị trí chính xác của thiết bị.
 • Ở nền trước: Ứng dụng chỉ có thể dùng thông tin vị trí của bạn khi đang được mở trên màn hình hoặc khi bạn yêu cầu ứng dụng làm gì đó.
 • Trong nền: Ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không dùng ứng dụng đó.

Lý do ứng dụng yêu cầu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt vị trí

 • "Thay đổi chế độ cài đặt vị trí?": Ứng dụng cần bật dịch vụ vị trí trên thiết bị để hoạt động bình thường.
 • "Cải thiện độ chính xác của vị trí?": Nếu bạn bật dịch vụ vị trí cho một ứng dụng, thì ứng dụng đó có thể yêu cầu bạn bật thêm chế độ cài đặt hoặc cảm biến khác để tìm vị trí thiết bị chính xác hơn.
 • Kết nối Wi-Fi: Ứng dụng có thể yêu cầu bạn bật Wi-Fi hoặc cho phép thiết bị tìm các mạng Wi-Fi. Việc quét tìm Wi-Fi giúp tìm vị trí của thiết bị chính xác hơn.
 • Dịch vụ vị trí của Google: Cho phép ứng dụng tìm vị trí của thiết bị chính xác hơn. Tìm hiểu cách dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google cải thiện thông tin vị trí. Độ chính xác của vị trí trên Google còn được gọi là Dịch vụ vị trí của Google.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt vị trí khác

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính