Správa nastavení polohy pre aplikácie

Aplikáciám môžete umožniť používať polohu zariadenia na vykonávanie akcií alebo poskytovanie informácií. Aplikácie môžu napríklad používať polohu vášho zariadenia na zobrazenie premávky pri dochádzaní alebo vyhľadanie reštaurácií v okolí.

Poznámka: Android nie je vo všetkých zariadeniach úplne rovnaký. Tieto pokyny sú určené pre zariadenia s Androidom 8.0 a vyšším. Prečítajte si, ako zistiť verziu systému Android.

Ako zistiť, ktoré aplikácie používajú polohu

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
 3. V časti Nedávne žiadosti o polohu vyberte aplikácie, ktoré vašu polohu v nedávnom čase kontrolovali. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o aplikácii, napríklad údaje o využití batérie alebo dát, klepnite na ňu.

Zapnutie alebo vypnutie Služieb určovania polohy od Googlu

Na to, aby mohli Služby určovania polohy od Googlu pomáhať so zlepšovaním polohy pre aplikácie, priebežne zhromažďujú údaje o polohe. Tieto údaje používajú na zlepšenie presnosti polohy a služieb podmienených polohou anonymizovaným spôsobom. Na odhad polohy používajú zdroje, ako sú Wi-Fi, mobilné siete a senzory.

Služby určovania polohy Googlu môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Zapnutie Služieb určovania polohy Google
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha a potom Režim.
 3. Vyberte položku Vysoká presnosť alebo Úspora batérie. Oba režimy môžu na určovanie polohy používať Wi-Fi,  mobilné siete a senzory.
Vypnutie Služieb určovania polohy od Googlu
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položky Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
 3. Služby určovania polohy od Googlu môžete vypnúť dvoma spôsobmi:
  • Klepnite na položky Režim a potom Len senzory zariadenia. Na určovanie polohy sa bude používať iba GPS.
  • Vypnite nastavenie Poloha. Vypnutím polohy v zariadení deaktivujete určovanie polohy aj pre všetky aplikácie. Mnoho funkcií bude vypnutých.

Ak vás systém vyzve na zmenu nastavení polohy

Ak niektorá aplikácia na správne fungovanie potrebuje používať vašu polohu, môže sa vás opýtať, či chcete nastavenia polohy zmeniť.

Ako aplikácie žiadajú o zmenu nastavení polohy

Aplikácie môžu požiadať o zmenu nastavení polohy rôznymi spôsobmi:

 • Zmeniť nastavenie polohy?
  Aplikácia potrebuje, aby bolo určovanie polohy zapnuté. Služby určovania polohy poskytujú aplikácii dáta, ktoré potrebuje na správne fungovanie.
 • Zlepšiť presnosť polohy?
  Určovanie polohy je už zapnuté, ale je možné zapnúť ďalšie nastavenia alebo senzory, a tým ho spresniť.
 • Režim určovania polohy
  Použitie iného režimu by zlepšilo presnosť. Aplikácia môže napríklad požiadať, aby ste zariadeniu umožnili nájsť polohu pomocou dostupných sietí Wi-Fi a mobilných sietí. Aplikácia vyberie nastavenie, ktoré spotrebováva najmenej energie.
 • Pripojenie Wi-Fi
  Vyhľadávanie sietí Wi-Fi pomáha nájsť polohu. Aplikácia vás môže požiadať o zapnutie Wi-Fi alebo pomocou zariadenia vyhľadať siete Wi-Fi.
 • Služby určovania polohy Google
  Umožnite Službám určovania polohy od Googlu pomáhať aplikáciám zisťovať polohu. Služby určovania polohy od Googlu môžu priebežne zhromažďovať údaje o polohe. Tieto údaje používajú na zlepšenie presnosti polohy a služieb podmienených polohou anonymizovaným spôsobom. Na odhad polohy používajú zdroje, ako sú Wi-Fi, mobilné siete a senzory.

Súvisiace články