Διαχείριση ρυθμίσεων τοποθεσίας για εφαρμογές Android

Μπορείτε να επιτρέψετε στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν την τοποθεσία της συσκευής σας, ώστε να κάνουν πράγματα για εσάς ή να σας παρέχουν πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν την τοποθεσία της συσκευής σας, για να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στη διαδρομή σας ή να βρίσκετε κοντινά εστιατόρια.

Σημείωση: Το Android δεν είναι ίδιο σε όλες τις συσκευές. Αυτές οι οδηγίες αφορούν συσκευές με Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε τον αριθμό έκδοσης Android.

Δείτε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.
 2. Πατήστε Ασφάλεια και Τοποθεσία και έπειτα Τοποθεσία.
 3. Στην ενότητα "Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας", δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποίησαν πρόσφατα την τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια εφαρμογή, όπως είναι η χρήση της μπαταρίας ή των δεδομένων, πατήστε τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας της Google

Για τη βελτίωση της ακρίβειας της τοποθεσίας στις εφαρμογές, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google μπορούν να συλλέγουν δεδομένα τοποθεσίας κατά καιρούς. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με ανώνυμο τρόπο για τη βελτίωση της ακρίβειας της τοποθεσίας και των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Για μια εκτίμηση της τοποθεσίας, χρησιμοποιούνται πηγές όπως Wi-Fi, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και αισθητήρες.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή τις Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google.

Ενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας της Google
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.
 2. Πατήστε Ασφάλεια και Τοποθεσία και έπειτα Τοποθεσία και έπειτα Λειτουργία.
 3. Επιλέξτε Υψηλή ακρίβεια ή Εξοικονόμηση μπαταρίας. Και οι δύο λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν Wi-Fi,  δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και αισθητήρες, για να προσδιορίσουν την τοποθεσία.
Απενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας της Google
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.
 2. Πατήστε Ασφάλεια και Τοποθεσία και έπειτα Τοποθεσία.
 3. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google με δύο τρόπους:
  • Πατήστε Λειτουργία και έπειτα Μόνο από συσκευή. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί μόνο το GPS, για να προσδιορίσει την τοποθεσία.
  • Απενεργοποιήστε την Τοποθεσία. Αν απενεργοποιήσετε την τοποθεσία για τη συσκευή σας, θα απενεργοποιηθεί επίσης και για όλες τις εφαρμογές. Πολλές λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν.

Εάν σας ζητηθεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας

Εάν μια εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας, μπορεί να σας ρωτήσει αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Με ποιον τρόπο σάς ζητούν οι εφαρμογές να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας

Οι εφαρμογές σάς ζητούν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας με διάφορους τρόπους:

 • "Αλλαγή της ρύθμισης τοποθεσίας;"
  Η εφαρμογή χρειάζεται ενεργοποιημένη την τοποθεσία σας. Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας παρέχουν στην εφαρμογή τα δεδομένα που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά.
 • "Βελτίωση της ακρίβειας τοποθεσίας;"
  Η τοποθεσία είναι ήδη ενεργοποιημένη, αλλά μπορείτε να ενεργοποιήσετε περισσότερες ρυθμίσεις ή αισθητήρες για τον καλύτερο προσδιορισμό της τοποθεσίας.
 • Λειτουργία τοποθεσίας
  Η χρήση μιας διαφορετικής λειτουργίας θα βελτίωνε την ακρίβεια. Για παράδειγμα, η εφαρμογή μπορεί να σας ζητήσει να επιτρέψετε στη συσκευή να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας για την εύρεση τοποθεσιών. Η εφαρμογή θα επιλέξει τη ρύθμιση που χρησιμοποιεί τη λιγότερη μπαταρία.
 • Σύνδεση Wi-Fi
  Η σάρωση για δίκτυα Wi-Fi συμβάλλει στην εύρεση τοποθεσιών. Η εφαρμογή μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή να επιτρέψετε στη συσκευή σας να πραγματοποιήσει σάρωση για δίκτυα Wi-Fi.
 • Υπηρεσίες τοποθεσίας Google
  Επιτρέψτε στις Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google να βοηθούν τις εφαρμογές να βρίσκουν τοποθεσίες. Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας της Google μπορούν να συλλέγουν δεδομένα τοποθεσίας κατά καιρούς. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με ανώνυμο τρόπο για τη βελτίωση της ακρίβειας της τοποθεσίας και των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Για μια εκτίμηση της τοποθεσίας, χρησιμοποιούνται πηγές όπως Wi-Fi, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και αισθητήρες.

Σχετικά άρθρα