Chọn ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại Android

Bạn có thể cho phép các ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại để thực hiện các hành động hoặc cung cấp thông tin cho bạn. Ví dụ: các ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của điện thoại để hiển thị lưu lượng giao thông trên đường đi làm hoặc tìm nhà hàng ở gần.

Lưu ý quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 11 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Tìm ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại

 1. Vuốt xuống từ đầu màn hình. 
 2. Chạm và giữ biểu tượng Vị trí Vị trí. Nếu bạn không tìm thấy biểu tượng Vị trí Vị trí:
  1. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa hoặc Cài đặt Cài đặt. Sau đó, kéo biểu tượng Vị trí Vị trí vào phần Cài đặt nhanh.
 3. Nhấn vào Quyền truy cập thông tin vị trí đối với ứng dụng.
 4. Trong mục ”Luôn được phép", “Chỉ cho phép khi đang sử dụng” và “Không được phép”, hãy tìm các ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của điện thoại.
 5. Để thay đổi quyền của ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng đó rồi chọn quyền truy cập thông tin vị trí đối với ứng dụng. Tìm hiểu thêm về quyền cho ứng dụng.
Lưu ý: Nếu các bước trên không hiệu quả, hãy yêu cầu nhà sản xuất thiết bị trợ giúp.

Ngăn ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại

Bạn có thể kiểm soát những ứng dụng có thể truy cập và dùng thông tin vị trí của điện thoại cũng như thời điểm truy cập/sử dụng. Ví dụ: bạn có thể cho phép Google Maps dùng thông tin vị trí của điện thoại để cung cấp thông tin chỉ đường lái xe, nhưng không chia sẻ thông tin vị trí này với một ứng dụng mạng xã hội hoặc trò chơi.

 1. Trên màn hình chính của điện thoại, hãy tìm biểu tượng ứng dụng.
 2. Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thông tin ứng dụng Thông tin.
 4. Nhấn vào Quyền sau đó Vị trí.
 5. Chọn một mục:
  • Mọi lúc: Ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của bạn bất cứ lúc nào.
  • Chỉ trong khi dùng ứng dụng: Ứng dụng chỉ có thể dùng thông tin vị trí của bạn khi bạn đang dùng ứng dụng đó.
  • Luôn hỏi: Ứng dụng sẽ yêu cầu sử dụng thông tin vị trí của bạn mỗi khi bạn mở ứng dụng. Ứng dụng có thể dùng tuỳ chọn cài đặt này cho đến khi bạn đóng ứng dụng.
  • Từ chối: Ứng dụng không thể dùng thông tin vị trí của bạn ngay cả khi bạn đang dùng ứng dụng đó. 
 6. Nếu đã cho phép ứng dụng truy cập vào thông tin vị trí, bạn cũng có thể bật hoặc tắt tuỳ chọn Sử dụng vị trí chính xác.

Mẹo: Để ngăn tất cả ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại, hãy tìm hiểu cách tắt tùy chọn cài đặt vị trí.

Tìm hiểu cách một ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại

Quan trọng: Nếu có quyền sử dụng thông tin vị trí của điện thoại, thì ứng dụng có thể dùng vị trí gần đúng, vị trí chính xác hoặc cả hai.

 1. Trên màn hình chính của điện thoại, hãy tìm biểu tượng ứng dụng.
 2. Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thông tin ứng dụng Thông tin.
 4. Nhấn vào Quyền sau đó biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Tất cả các quyền.
 5. Trong phần "Vị trí", bạn có thể tìm loại vị trí mà ứng dụng yêu cầu. Nếu bạn không tìm thấy phần "Vị trí", tức là ứng dụng này chưa yêu cầu thông tin vị trí của điện thoại.

Các loại thông tin vị trí mà ứng dụng có thể yêu cầu:

 • Vị trí gần đúng: Ứng dụng có thể biết rằng điện thoại của bạn đang nằm trong một khu vực khoảng 3 kilômét vuông.
 • Vị trí chính xác: Ứng dụng có thể biết vị trí chính xác của điện thoại.
 • Ở nền trước: Ứng dụng chỉ có thể dùng thông tin vị trí của bạn khi đang mở trên màn hình hoặc khi bạn yêu cầu ứng dụng làm gì đó.
 • Trong nền: Ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không dùng ứng dụng đó.

Lý do ứng dụng yêu cầu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt vị trí

 • "Thay đổi tùy chọn cài đặt vị trí?": Ứng dụng cần bật dịch vụ vị trí trên điện thoại để hoạt động bình thường.
 • "Cải thiện độ chính xác của vị trí?": Nếu bạn bật dịch vụ vị trí cho một ứng dụng, thì ứng dụng đó có thể yêu cầu bạn bật thêm các tùy chọn cài đặt hoặc cảm biến để tìm vị trí điện thoại chính xác hơn.
 • Kết nối Wi-Fi: Ứng dụng có thể yêu cầu bạn bật Wi-Fi hoặc cho phép điện thoại tìm các mạng Wi-Fi. Việc quét tìm Wi-Fi giúp tìm vị trí của điện thoại chính xác hơn.
 • Dịch vụ vị trí của Google: Cho phép ứng dụng tìm vị trí của điện thoại chính xác hơn. Tìm hiểu cách dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google cải thiện thông tin vị trí. Độ chính xác của vị trí trên Google còn được gọi là Dịch vụ vị trí của Google.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt vị trí khác

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false