Chọn ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại Android

Bạn có thể cho phép các ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại để thực hiện các hành động hoặc cung cấp thông tin cho bạn. Ví dụ: ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của điện thoại để biết lưu lượng giao thông trên đường đi làm hoặc tìm nhà hàng lân cận.

Quan trọng: Trong những bước này, bạn chỉ thực hiện được một số bước trên Android 10 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Tìm ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Vị trí sau đó Quyền ứng dụng.
  • Nếu bạn không thấy phần "Vị trí", hãy nhấn vào Bảo mật và vị trí sau đó Vị trí.
  • Nếu bạn có hồ sơ công việc, hãy nhấn vào Nâng cao sau đó Vị trí.
 3. Trong phần "Luôn được phép" và “Chỉ cho phép khi đang sử dụng”, hãy xem các ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí của điện thoại.
 4. Để thay đổi quyền của ứng dụng, hãy nhấn vào ứng dụng đó rồi chọn quyền truy cập vào vị trí cho ứng dụng.

Ngăn ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại

Bạn có thể kiểm soát những ứng dụng có thể xem và dùng thông tin vị trí của điện thoại cũng như thời điểm xem và dùng. Ví dụ: bạn có thể cho phép Google Maps dùng thông tin vị trí của điện thoại để chỉ đường cho bạn nhưng không chia sẻ thông tin vị trí với một ứng dụng mạng xã hội hoặc trò chơi.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Vị trí.
  • Nếu bạn không thấy phần "Vị trí", hãy nhấn vào Bảo mật và vị trí sau đó Vị trí.
  • Nếu bạn có hồ sơ công việc, hãy nhấn vào Nâng cao sau đó Vị trí.
 3. Nhấn vào Quyền ứng dụng hoặc Quyền cấp ứng dụng
 4. Tìm một ứng dụng.
 5. Chọn một tùy chọn:
  • Luôn cho phép: Ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí bất cứ lúc nào.
  • Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng: Ứng dụng chỉ có thể dùng thông tin vị trí của bạn khi bạn đang dùng ứng dụng đó.
  • Từ chối: Ứng dụng sẽ không thể dùng thông tin vị trí của bạn ngay cả khi bạn đang dùng ứng dụng.  ​

Mẹo: Để ngăn tất cả ứng dụng dùng thông tin vị trí của điện thoại, hãy tìm hiểu cách tắt dịch vụ vị trí cho điện thoại.

Tìm hiểu mức độ chính xác của thông tin vị trí về điện thoại mà ứng dụng thấy

Nếu có quyền sử dụng thông tin vị trí của điện thoại, thì ứng dụng có thể dùng vị trí gần chính xác, vị trí chính xác hoặc cả hai loại vị trí này của điện thoại.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào một ứng dụng. Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng mong muốn, trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng.
 4. Nhấn vào Quyền sau đó biểu tượng Thêm Thêm sau đó Tất cả quyền.
 5. Trong phần "Vị trí", bạn có thể tìm loại vị trí mà ứng dụng yêu cầu. Nếu bạn không tìm thấy phần "Vị trí", tức là ứng dụng này chưa yêu cầu thông tin vị trí của điện thoại.

Các loại quyền truy cập vào vị trí mà ứng dụng có thể yêu cầu:

 • Vị trí gần chính xác: Ứng dụng có thể biết rằng điện thoại của bạn đang nằm trong một khu vực rộng khoảng vài trăm mét.
 • Vị trí chính xác: Ứng dụng có thể biết vị trí chính xác của điện thoại, như một dấu chấm trên bản đồ.
 • Trong nền trước: Ứng dụng chỉ có thể dùng thông tin vị trí của bạn khi đang mở trên màn hình hoặc chạy trong nền.
 • Trong nền: Ứng dụng có thể dùng thông tin vị trí bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không dùng ứng dụng đó. 

Lý do ứng dụng yêu cầu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt vị trí

Nếu phải dùng thông tin vị trí của điện thoại, thì đôi khi, ứng dụng sẽ yêu cầu thay đổi các tùy chọn cài đặt vị trí.

 • "Thay đổi tùy chọn cài đặt vị trí?": Ứng dụng cần bật dịch vụ vị trí trên điện thoại để hoạt động bình thường.
 • "Cải thiện độ chính xác của vị trí?": Nếu bạn bật dịch vụ vị trí cho ứng dụng từ trước, thì ứng dụng có thể yêu cầu bạn bật thêm tùy chọn cài đặt hoặc cảm biến để tìm vị trí điện thoại chính xác hơn.
 • Kết nối Wi-Fi: Ứng dụng có thể yêu cầu bạn bật Wi-Fi hoặc cho phép điện thoại tìm các mạng Wi-Fi. Việc quét tìm Wi-Fi giúp tìm vị trí của điện thoại chính xác hơn.
 • Dịch vụ vị trí của Google: Cho phép ứng dụng tìm vị trí của điện thoại chính xác hơn. Tìm hiểu cách dịch vụ Độ chính xác của vị trí trên Google cải thiện thông tin vị trí. Độ chính xác của vị trí trên Google còn được gọi là Dịch vụ vị trí của Google.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt vị trí khác

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?