Výber aplikácií, ktoré môžu používať polohu telefónu s Androidom

Aplikáciám môžete umožniť pomocou polohy telefónu vykonávať akcie alebo poskytovať informácie. Aplikácie môžu napríklad pomocou polohy vášho telefónu zobrazovať premávku pri dochádzaní do zamestnania alebo vyhľadávať reštaurácie v okolí.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide 11 a novších verziách. Ako skontrolovať verziu Androidu

Ako zistiť, ktoré aplikácie používajú polohu telefónu

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky nadol. 
 2. Pridržte položku Poloha Poloha. Ak položku Poloha nevidíte Poloha:
  1. Klepnite na Upraviť Upraviť alebo Nastavenia Nastavenia. Presuňte položku Poloha Poloha do rýchlych nastavení.
 3. Klepnite na Povolenia aplikácií na prístup k polohe.
 4. V sekciách Povolené vždy, Povolené iba počas používania a Nepovolené vyhľadajte aplikácie, ktoré majú povolené používať polohu telefónu.
 5. Ak chcete povolenia aplikácie zmeniť, klepnite na ne. Potom vyberte prístup k polohe pre danú aplikáciu. Informácie o povoleniach aplikácie
Tip:  Ak vo vašom prípade tento postup nefunguje, požiadajte o pomoc výrobcu zariadenia.

Ako zakázať aplikácii používať polohu telefónu

Môžete ovládať, ktoré aplikácie majú prístup k polohe telefónu a kedy ju môžu používať. Mapám Google môžete napríklad povoliť používať polohu telefónu na poskytovanie trasy jazdy, avšak súčasne ju nezdieľať v hre ani aplikácii sociálnych médií.

 1. Na ploche telefónu nájdite ikonu aplikácie.
 2. Pridržte ju.
 3. Klepnite na Informácie o aplikácii Informácie.
 4. Klepnite na Povolenia a potom Poloha.
 5. Vyberte niektorú možnosť:
  • Stále: aplikácia môže polohu používať stále.
  • Iba počas používania aplikácie: Aplikácia môže používať polohu iba vtedy, keď ju máte spustenú.
  • Vždy sa opýtať: Žiadosť o používanie polohy sa zobrazí po každom otvorení aplikácie. Aplikácia môže dané nastavenie používať, kým ju nezavriete.
  • Zamietnuť: aplikácia nemôže polohu používať, a to ani keď ju máte otvorenú. 
 6. Ak ste povolili prístup k polohe, môžete tiež zapnúť alebo vypnúť Používať presnú polohu.

Tip: Ak chcete zakázať všetkým aplikáciám používanie polohy telefónu, ako vypnúť nastavenia polohy.

Ako môže aplikácia používať polohu telefónu

Dôležité: Ak má určitá aplikácia povolenie používať polohu telefónu, môže využívať približnú polohu, presnú polohu alebo obe.

 1. Na ploche telefónu nájdite ikonu aplikácie.
 2. Pridržte ju.
 3. Klepnite na Informácie o aplikácii Informácie.
 4. Klepnite na Povolenia a potom Viac Viac a potom Všetky povolenia.
 5. V sekcii Poloha zistíte, o aký typ polohy aplikácia žiadala. Ak možnosť Poloha nevidíte, táto aplikácia o prístup k polohe telefónu nežiadala.

Typy prístupov k polohe, o ktoré môžu aplikácie požiadať:

 • Približná poloha: aplikácia zistí, že váš telefón sa nachádza v oblasti s veľkosťou približne tri štvorcové kilometre.
 • Presná poloha: aplikácia zistí presnú polohu telefónu.
 • V popredí: aplikácia môže používať polohu iba vtedy, keď je otvorená na obrazovke alebo keď pomocou nej chcete vykonať určitú akciu.
 • Na pozadí: aplikácia môže používať polohu kedykoľvek, dokonca aj keď ju nepoužívate.

Prečo aplikácie žiadajú o zmenu nastavení polohy

 • „Chcete zmeniť nastavenie polohy?“: Aplikácia potrebuje na správne fungovanie zapnutý prístup k polohe telefónu.
 • „Chcete zlepšiť presnosť polohy?“: Ak je prístup určitej aplikácie k polohe už zapnutý, môže vás požiadať, aby ste zapli ďalšie nastavenia alebo senzory na lepšie vyhľadávanie polohy telefónu.
 • Pripojenie Wi‑Fi: Aplikácia vás môže požiadať o zapnutie Wi‑Fi alebo pomocou telefónu začať vyhľadávať siete Wi‑Fi. Vďaka vyhľadávaniu sietí Wi‑Fi je možné určiť polohu telefónu presnejšie.
 • Služby určovania polohy Google: Umožňujú aplikáciám určiť polohu telefónu presnejšie. Ako presnosť určovania polohy Google spresňuje informácie o polohe. Niekedy sa tiež nazývajú Presnosť určovania polohy Google.

Ako zmeniť ďalšie nastavenia polohy

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
70975
false
false