Wybieranie aplikacji, które mogą używać lokalizacji telefonu z Androidem

Możesz zezwolić na używanie lokalizacji telefonu przez aplikacje, by umożliwić im podejmowanie działań lub przekazywanie informacji. Aplikacje mogą używać lokalizacji telefonu do sprawdzania natężenia ruchu na trasie do pracy czy znajdowania restauracji w pobliżu.

Ważne: niektóre kroki działają tylko w Androidzie 11 i nowszych. Jak sprawdzić wersję Androida

Sprawdzanie, które aplikacje używają lokalizacji telefonu

 1. Przesuń palcem z góry ekranu w dół. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj Lokalizację Lokalizacja. Jeśli nie widzisz opcji Lokalizacja Lokalizacja:
  1. Kliknij Edytuj Edytuj lub Ustawienia Ustawienia. Następnie przeciągnij Lokalizację Lokalizacja do Szybkich ustawień.
 3. Kliknij Uprawnienia aplikacji.
 4. W sekcji „Mają ciągły dostęp”, „Mają dostęp tylko podczas używania” i „Pytaj za każdym razem” znajdź aplikacje, które mogą korzystać z lokalizacji telefonu.
 5. Aby zmienić uprawnienia aplikacji, kliknij ją, a następnie wybierz dostęp do lokalizacji. Dowiedz się więcej o uprawnieniach aplikacji
Wskazówka: jeśli nie możesz wykonać tych czynności, poproś o pomoc producenta urządzenia.

Wyłączanie dostępu aplikacji do lokalizacji telefonu

Możesz określić, które aplikacje i kiedy mogą sprawdzać lokalizację telefonu oraz jej używać. Możesz np. zezwolić Mapom Google na używanie lokalizacji telefonu na potrzeby wskazówek dojazdu, ale nie udostępniać lokalizacji grom czy mediom społecznościowym.

 1. Na ekranie głównym telefonu znajdź ikonę aplikacji.
 2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji.
 3. Kliknij Informacje o aplikacji Informacje.
 4. Kliknij Uprawnienia a potem Lokalizacja.
 5. Wybierz opcję:
  • Zawsze: aplikacja może używać Twojej lokalizacji w dowolnym momencie.
  • Tylko podczas używania aplikacji: aplikacja może używać Twojej lokalizacji tylko wtedy, gdy używasz jej używasz.
  • Pytaj za każdym razem: przy każdym uruchomieniu aplikacja poprosi o dostęp do Twojej lokalizacji. Aplikacja może używać Twojej lokalizacji, dopóki jej nie zamkniesz.
  • Odmów: aplikacja nie może używać Twojej lokalizacji nawet wtedy, gdy używasz tej aplikacji. 
 6. Po zezwoleniu na dostęp do lokalizacji możesz też włączyć lub wyłączyć opcję Użyj dokładnej lokalizacji.

Wskazówka: jeśli chcesz zablokować dostęp do lokalizacji telefonu wszystkim aplikacjom, Jak wyłączyć ustawienia lokalizacji.

Jak aplikacja może korzystać z lokalizacji telefonu

Ważne: jeśli aplikacja ma uprawnienia dotyczące używania lokalizacji telefonu, może używać lokalizacji przybliżonej, dokładnej lub obu rodzajów danych.

 1. Na ekranie głównym telefonu znajdź ikonę aplikacji.
 2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji.
 3. Kliknij Informacje o aplikacji Informacje.
 4. Kliknij Uprawnienia a potem Więcej Więcej a potem Wszystkie uprawnienia.
 5. W sekcji „Lokalizacja” możesz sprawdzić, o jaki rodzaj lokalizacji prosi dana aplikacja. Jeśli nie widzisz opcji „Lokalizacja”, oznacza to, że dana aplikacja nie poprosiła o dostęp do lokalizacji telefonu.

Rodzaje lokalizacji, o jakie mogą prosić aplikacje:

 • Przybliżona lokalizacja: aplikacja może sprawdzać lokalizację telefonu określoną jako obszar o szerokości 3 kilometrów kwadratowych.
 • Dokładna lokalizacja: aplikacja może określać dokładną lokalizację telefonu.
 • Na pierwszym planie: aplikacja może używać Twojej lokalizacji tylko wtedy, gdy jest otwarta na ekranie lub gdy poprosisz o wykonanie jakiegoś zadania.
 • W tle: aplikacja może używać Twojej lokalizacji w dowolnym momencie, nawet wtedy, gdy nie korzystasz z tej aplikacji.

Dlaczego aplikacje proszą o zmianę ustawień lokalizacji

 • „Zmienić ustawienia lokalizacji?”: prawidłowe działanie aplikacji wymaga włączenia lokalizacji telefonu.
 • „Zwiększyć dokładność lokalizacji?”: jeśli lokalizacja jest już włączona w przypadku danej aplikacji, aplikacja może poprosić o dodatkowe ustawienia lub czujniki, które pozwolą na większą dokładność.
 • Połączenie Wi-Fi: aplikacja może poprosić o włączenie połączenia Wi-Fi lub zezwolenie na wyszukiwanie sieci Wi-Fi. Skanowanie w poszukiwaniu sieci Wi-Fi pomaga dokładniej określić lokalizację telefonu.
 • Usługi lokalizacyjne Google: to ustawienie pomaga aplikacjom dokładniej określać lokalizację telefonu. Dowiedz się, jak Dokładność lokalizacji Google zwiększa dokładność danych dotyczących lokalizacji. Dokładność lokalizacji Google jest też nazywana Usługami lokalizacyjnymi Google.

Zmienianie innych ustawień lokalizacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
70975
false