Odabir aplikacija koje će upotrebljavati lokaciju Android uređaja

Aplikacijama možete dopustiti da koriste lokaciju vašeg uređaja kako bi vam obavljale radnje ili vam pružale željene podatke. Na primjer, aplikacije mogu upotrebljavati lokaciju uređaja za prikaz informacija o prometu do posla ili s posla ili za pronalaženje restorana u blizini.

Napomena: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 9 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Saznajte koje aplikacije upotrebljavaju lokaciju uređaja

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija a zatim Lokacija.
  • Ako ne vidite stavku "Sigurnost i lokacija", dodirnite stavku Lokacija.
  • Ako imate radni profil, prije nego što dodirnete stavku Lokacija, dodirnite stavku Napredno.
 3. U odjeljku "Nedavni zahtjevi za lokaciju" pogledajte koje su aplikacije nedavno provjerile lokaciju vašeg uređaja.
 4. Nije obavezno: dodirnite aplikaciju da biste saznali više o njoj, na primjer koliko baterije ili podataka troši.

Onemogućivanje lokacije uređaja za aplikaciju

Možete upravljati time koje aplikacije mogu vidjeti i upotrebljavati lokaciju uređaja. Na primjer, Google kartama mogli biste dopustiti da upotrebljavaju lokaciju telefona kako bi vam pružale upute za vožnju, ali ne da dijele lokaciju s igrama ili aplikacijama društvenih medija.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost i lokacija a zatim Lokacija.
  • Ako ne vidite stavku "Sigurnost i lokacija", dodirnite stavku Lokacija.
  • Ako imate radni profil, prije nego što dodirnete stavku Lokacija, dodirnite stavku Napredno.
 3. Dodirnite Dopuštenja za aplikaciju.
 4. Pronađite aplikaciju.
 5. Isključite dopuštenja za lokaciju za tu aplikaciju.

Napomena: da biste svim aplikacijama onemogućili pronalaženje i upotrebu lokacije uređaja, saznajte kako isključiti lokaciju za Android uređaj.

Saznajte koliko precizno aplikacija vidi lokaciju uređaja

Ako aplikacija ima dopuštenje za upotrebu lokacije uređaja, može upotrebljavati približnu, preciznu ili obje lokacije uređaja.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Aplikacije i obavijesti.
 3. Dodirnite aplikaciju.
 4. Dodirnite Dopuštenja.
 5. Dodirnite Više Više a zatim Sva dopuštenja.
 6. Pod stavkom "Lokacija" možete pregledati vrstu lokacije koju aplikacija upotrebljava. Ako ne vidite stavku "Lokacija", ta aplikacija ne traži niti upotrebljava lokaciju uređaja.
  • Približna lokacija: aplikacija može vidjeti da je vaš uređaj unutar većeg područja širokog nekoliko stotina metara.
  • Precizna lokacija: aplikacija može vidjeti točnu lokaciju uređaja, poput točke na karti.

Zašto aplikacije traže da promijenite postavke lokacije

Ako aplikacija mora koristiti lokaciju vašeg uređaja, ponekad vas traži da promijenite postavke lokacije.

 • "Želite li promijeniti postavku lokacije?": da bi aplikacija pravilno funkcionirala, lokacija uređaja mora biti uključena.
 • "Želite li poboljšati točnost lokacije?": ako je lokacija već uključena za određenu aplikaciju, aplikacija može tražiti da uključite više postavki ili senzora radi boljeg utvrđivanja lokacije uređaja.
 • Wi-Fi veza: aplikacija može zatražiti da uključite Wi-Fi ili dopustite uređaju da traži Wi-Fi mreže. Traženje Wi-Fi-ja pomaže pri preciznijem lociranju uređaja.
 • Google usluge lokacije: omogućuju aplikacijama da preciznije lociraju uređaj. Saznajte kako Google točnost lokacije poboljšava podatke o lokaciji. Google točnost lokacije poznata je i kao Google usluge lokacije.

Promjena drugih postavki lokacije