Odabir aplikacija koje će upotrebljavati lokaciju Android telefona

Aplikacijama možete dopustiti da koriste lokaciju vašeg telefona kako bi vam obavljale radnje ili vam pružale željene podatke. Na primjer, aplikacije mogu upotrebljavati lokaciju telefona za prikaz informacija o prometu do posla ili s posla ili za pronalaženje restorana u blizini.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 10 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Saznajte koje aplikacije upotrebljavaju lokaciju telefona

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite stavku Lokacijaa zatim Dopuštenja aplikacije.
  • Ako ne vidite stavku "Lokacija", dodirnite Sigurnost i lokacija a zatim Lokacija.
  • Ako imate poslovni profil, dodirnite Naprednoa zatim Lokacija.
 3. U odjeljku "Dopušteno cijelo vrijeme" i "Dopušteno samo tijekom upotrebe", pregledajte aplikacije koje mogu upotrebljavati lokaciju vašeg telefona.
 4. Da biste promijenili dopuštenja aplikacije, dodirnite je, a zatim odaberite pristup lokaciji za aplikaciju.

Onemogućivanje lokacije telefona za aplikaciju

Možete upravljati time koje aplikacije i kada mogu vidjeti i upotrebljavati lokaciju telefona. Na primjer, Google kartama mogli biste dopustiti da upotrebljavaju lokaciju telefona kako bi vam pružale upute za vožnju, ali ne da dijele lokaciju s igrama ili aplikacijama društvenih medija.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Lokacija.
  • Ako ne vidite stavku "Lokacija", dodirnite Sigurnost i lokacija a zatim Lokacija.
  • Ako imate poslovni profil, dodirnite Naprednoa zatim Lokacija.
 3. Dodirnite Dopuštenje aplikacije ili Dopuštenja na razini aplikacije. 
 4. Pronađite aplikaciju.
 5. Odaberite opciju:
  • Dopusti cijelo vrijeme: aplikacija može uvijek upotrebljavati lokaciju.
  • Dopusti samo tijekom korištenja aplikacije: aplikacija može koristiti vašu lokaciju samo dok vi koristite tu aplikaciju.
  • Uskrati: aplikacija nikad ne može koristiti vašu lokaciju, čak ni ako koristite aplikaciju.

Savjet: da biste spriječili sve aplikacije da upotrebljavaju lokaciju telefona, saznajte kako isključiti lokaciju telefona.

Saznajte koliko precizno aplikacija vidi lokaciju telefona

Važno: ako aplikacija ima dopuštenje za upotrebu lokacije telefona, može upotrebljavati približnu, preciznu ili obje lokacije telefona.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite Aplikacije i obavijesti.
 3. Dodirnite aplikaciju. Ako ne možete pronaći željenu aplikaciju, prvo dodirnite Prikaži sve aplikacije .
 4. Dodirnite Dopuštenjaa zatim Više Više a zatim Sva dopuštenja.
 5. Ispod stavke "Lokacija" možete pronaći vrstu lokacije koju je aplikacija zatražila. Ako ne pronađete "Lokaciju", aplikacija nije zatražila lokaciju vašeg telefona.

Vrste pristupa lokaciji koje aplikacije mogu zatražiti:

 • Približna lokacija: aplikacija može vidjeti da je vaš telefon unutar većeg područja širokog nekoliko stotina metara.
 • Precizna lokacija: aplikacija može vidjeti točnu lokaciju telefona, poput točke na karti.
 • U prednjem planu: aplikacija može koristiti vašu lokaciju samo kada je aplikacija otvorena na zaslonu ili radi u pozadini.
 • U pozadini: aplikacija može uvijek koristiti podatke o lokaciji, čak i ako je ne upotrebljavate. 

Zašto aplikacije traže da promijenite postavke lokacije

 • "Želite li promijeniti postavke lokacije?": Da bi aplikacija pravilno funkcionirala, lokacija telefona mora biti uključena.
 • "Želite li poboljšati točnost lokacije?": Ako je lokacija već uključena za određenu aplikaciju, aplikacija može tražiti da uključite više postavki ili senzora radi boljeg utvrđivanja lokacije telefona.
 • Wi-Fi veza: aplikacija može zatražiti da uključite Wi-Fi ili dopustite telefonu da traži Wi-Fi mreže. Traženje Wi-Fi-ja pomaže pri preciznijem lociranju telefona.
 • Googleove usluge lokacije: omogućuju aplikacijama da preciznije lociraju telefon. Saznajte kako Googleovo točno lociranje poboljšava podatke o lokaciji. Google točnost lokacije poznata je i kao Google usluge lokacije.

Promjena drugih postavki lokacije