Tạo hoặc thay đổi mã PIN của Tài khoản Google

Một số sản phẩm yêu cầu mã PIN của Tài khoản Google trước khi bạn có thể thực hiện những hành động nhất định, như thiết lập thiết bị hoặc mua hàng.

Các trường hợp cần sử dụng mã PIN

Bạn sẽ được yêu cầu sử dụng mã PIN của Tài khoản Google trong một vài tình huống, bao gồm khi:

 • Bạn phê duyệt giao dịch mua hàng trong Google Play (tùy chọn).
 • Bạn gửi tiền cho ai đó trong Google Pay.
 • Bạn thiết lập hộp Roku. Bạn sẽ sử dụng mã PIN để thêm Google Play Phim & TV.
 • Bạn mua thứ gì đó trên Google Play trong Daydream.

Mã PIN của Tài khoản Google của bạn khác với mã PIN bạn có thể sử dụng cho các sản phẩm khác của Google, như Google Voice và Google Ads.

Tạo mã PIN

Nếu bạn cần phải tạo mã PIN, bạn sẽ thấy hướng dẫn. Bước này thường là một phần của quy trình thiết lập hoặc quy trình mua hàng.

Bạn cũng có thể tạo mã PIN theo cách sau:

 1. Mở phần Mã PIN trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Chọn Tạo mã PIN.
 3. Chọn một mã PIN mạnh và thực hiện theo các bước trên màn hình.
  • Không sử dụng ngày sinh của bạn hoặc những con số dễ đoán khác.
  • Không sử dụng mã PIN mà bạn đã sử dụng ở nơi khác.
  • Không sử dụng số theo thứ tự, giống như 1234 hoặc 9876.
 4. Chọn Lưu.

Đổi mã PIN

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Bảo mật", hãy chọn Đăng nhập vào Google.
 3. Chọn Mã PIN tài khoản Google. Bạn có thể cần đăng nhập lại.
 4. Chọn Thay đổi mã PIN.
 5. Chọn một mã PIN mạnh và thực hiện theo các bước trên màn hình.
 6. Chọn Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?