Skapa eller ändra pinkoden till Google-kontot

I vissa produkter måste du ange Google-kontots pinkod innan du kan genomföra vissa åtgärder, till exempel konfigurera en enhet eller köpa något.

När används pinkoden?

Du blir ombedd att ange Google-kontots pinkod vid några olika tillfällen, till exempel dessa:

 • När du godkänner köp på Google Play (valfritt).
 • När du skickar pengar via Google Pay.
 • När du konfigurerar en Roku-box. Pinkoden används när du lägger till Google Play TV och film.
 • När du köper något på Google Play i Daydream.

Pinkoden till Google-kontot är inte samma som du kanske har för andra Google-produkter, till exempel Google Voice och Google Ads.

Skapa en pinkod

Anvisningar visas om du måste skapa en pinkod. Detta steg är ofta en del av en konfiguration eller ett köp.

Du kan även skapa en pinkod på detta sätt:

 1. Öppna avsnittet Pinkod i Google-kontot. Du kan behöva logga in.
 2. Välj Skapa pinkod.
 3. Välj en säker pinkod och följ stegen på skärmen.
  • Använd inte ditt födelsedatum eller andra siffror som är lätta att lista ut.
  • Använd inte en pinkod du använder någon annanstans.
  • Använd inte siffror i nummerföljd, som 1234 eller 9876.
 4. Välj Spara.

Byta pinkod

 1. Öppna Google-kontot. Du kan behöva logga in.
 2. Välj Logga in på Google under Säkerhet.
 3. Välj Google-kontots pinkod. Du kan behöva logga in igen.
 4. Välj Ändra pinkod.
 5. Välj en säker pinkod och följ stegen på skärmen.
 6. Välj Spara.