Vytvorenie alebo zmena kódu PIN účtu Google

Niektoré zariadenia a služby vyžadujú na určité akcie (napr. nastavenie zariadenia alebo nákup) zadanie kódu PIN účtu Google.

Kedy používať PIN

O zadanie kódu PIN účtu Google vás môžeme požiadať v rozličných situáciách, napríklad v nasledujúcich prípadoch:

 • pri schvaľovaní nákupov v službe Google Play (voliteľné);
 • pri odosielaní peňazí v službe Google Pay;
 • pri nastavení zariadenia Roku. PIN použijete na pridanie aplikácie Filmy a TV Google Play;
 • pri zakúpení obsahu zo služby Google Play pre platformu Daydream.

Kód PIN účtu Google sa líši od kódov PIN, ktoré používate pre ďalšie služby Googlu, ako Google Voice a Google Ads.

Vytvorenie kódu PIN

Ak je potrebné vytvoriť PIN, zobrazia sa pokyny. Vytvorenie kódu PIN býva súčasťou procesu nastavenia alebo nákupu.

PIN je možné vytvoriť tiež takto:

 1. Otvorte v účte Google časť PIN. Zrejme sa budete musieť prihlásiť.
 2. Vyberte položku Vytvoriť PIN.
 3. Zvoľte silný kód PIN a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  • Nepoužívajte dátum narodenia ani iné čísla, ktoré sa dajú ľahko uhádnuť.
  • Nepoužívajte kód PIN, ktorý ste si nastavili v inej službe.
  • Nepoužívajte číslice v poradí za sebou, ako napríklad 1234 či 9876.
 4. Vyberte možnosť Uložiť.

Zmena kódu PIN

 1. Otvorte účet Google. Zrejme sa budete musieť prihlásiť.
 2. V časti Zabezpečenie vyberte položku Prihlásenie do Googlu.
 3. Vyberte položku Kód PIN pre účet Google. Možno sa budete musieť znova prihlásiť.
 4. Vyberte možnosť Zmeniť kód PIN.
 5. Zvoľte silný kód PIN a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 6. Vyberte možnosť Uložiť.