Δημιουργία ή αλλαγή του PIN του Λογαριασμού σας Google

Ορισμένα προϊόντα ζητούν ένα PIN Λογαριασμού Google προτού σας επιτραπεί να προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως να ρυθμίσετε μια συσκευή ή να πραγματοποιήσετε μια αγορά.

Πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα PIN

Θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε ένα PIN Λογαριασμού Google σε ορισμένες διαφορετικές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Για έγκριση αγορών στο Google Play (προαιρετικό).
 • Για αποστολή χρημάτων σε κάποιο άτομο στο Google Pay.
 • Για ρύθμιση ενός αποκωδικοποιητή Roku. Θα χρησιμοποιείτε το PIN για την προσθήκη περιεχομένου από την εφαρμογή "Ταινίες και TV Google Play".
 • Για αγορά κάποιου προϊόντος από το Google Play στο Daydream.

Το PIN του Λογαριασμού σας Google διαφέρει από τα PIN που ίσως έχετε για άλλα προϊόντα Google, όπως το Google Voice και το Google Ads.

Δημιουργία PIN

Εάν χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα PIN, θα εμφανιστούν οδηγίες. Αυτό το βήμα αποτελεί συχνά μέρος μιας διαδικασίας ρύθμισης ή αγοράς.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα PIN με τον εξής τρόπο:

 1. Μεταβείτε στην ενότητα PIN του λογαριασμού σας Google. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία κωδικού PIN.
 3. Επιλέξτε ένα ισχυρό PIN και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  • Μη χρησιμοποιείτε την ημερομηνία γέννησής σας ή άλλους αριθμούς που μπορεί να μαντέψει κανείς εύκολα.
  • Μη χρησιμοποιείτε ένα PIN το οποίο χρησιμοποιείτε αλλού.
  • Μη χρησιμοποιείτε αριθμούς στη σειρά, όπως 1234 ή 8765.
 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Αλλαγή PIN

 1. Ανοίξτε τον Λογαριασμό σας Google. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε.
 2. Στην ενότητα "Ασφάλεια", επιλέξτε συνδέεστε στο Google.
 3. Επιλέξτε PIN Λογαριασμού Google. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά.
 4. Επιλέξτε Αλλαγή PIN.
 5. Επιλέξτε ένα ισχυρό PIN και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.
true
Καλώς ορίσατε στον Λογαριασμό σας Google!

Διαπιστώσαμε ότι έχετε έναν νέο Λογαριασμό Google! Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία σας με τη λίστα ελέγχου για Λογαριασμούς Google.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού