Vyhľadanie, uzamknutie alebo vymazanie strateného zariadenia s Androidom

Ak stratíte telefón či tablet s Androidom alebo hodinky Wear OS, môžete stratené zariadenie vyhľadať, uzamknúť a vymazať. Ak ste doň pridali účet Google, funkcia Nájdi moje zariadenie sa zapne automaticky. Ak umožníte funkcii Nájdi moje zariadenie šifrovať poslednú polohu telefónu a uložiť ju na Googli, najnovšia poloha vášho zariadenia bude k dispozícii pre prvý účet aktivovaný v zariadení.

Tip: Ak chcete svoje zariadenie so systémom Wear OS nájsť, odomknúť alebo vymazať, pripojte ho k sieti Wi-Fi alebo mobilným dátam.

Ako nájsť zariadenie s Androidom

Ak chcete nájsť zariadenie s Androidom, uistite sa, že:

 • Ste sa v ňom prihlásili do účtu Google.
 • Je v ňom zapnutá poloha.
 • Je v ňom zapnutá funkcia Nájdi moje zariadenie.
 • Má dostatočne nabitú batériu a je pripojené k mobilným dátam alebo Wi‐Fi.
 • Je viditeľné na Google Play.

Ak chcete uzamknúť alebo vymazať zariadenie s Androidom, uistite sa, že:

 • má dostatočne nabitú batériu,
 • je pripojené k mobilným dátam alebo Wi‐Fi,
 • ste sa v ňom prihlásili do účtu Google,
 • je v ňom zapnutá funkcia Nájdi moje zariadenie,
 • je viditeľné na Google Play.
Ak používate dvojstupňové overenie, prejdite do sekcie Zálohy dvojstupňového overenia.

Vzdialené vyhľadanie, uzamknutie alebo vymazanie

Dôležité: Ak po vymazaní zariadenie nájdete a budete ho chcieť znova používať, budete potrebovať heslo svojho účtu Google. Ďalšie informácie o ochrane zariadenia

 1. Prejdite v prehliadači na android.com/find.
 2. Prihláste sa do účtu Google.
  • Ak máte viacero zariadení: v hornej časti bočného panela vyberte stratené zariadenie.
  • Ak má stratené zariadenie viac než jeden profil používateľa: prihláste sa účtom Google hlavného profilu. Ďalšie informácie o profiloch používateľov
 3. Stratené zariadenie dostane upozornenie.
 4. Na mape sa zobrazia informácie, kde sa zariadenie nachádza.
  • Poloha je približná a nemusí byť presná.
  • Ak sa zariadenie nedá nájsť, môže sa zobraziť jeho posledná známa poloha (ak je k dispozícii).
 5. Ak sa zobrazí výzva, klepnite na Povoliť uzamknutie a vymazanie.
 6. Vyberte, čo chcete urobiť:
  • Prehrať zvuk: zariadenie bude päť minút vyzváňať na maximálnej hlasitosti, a to aj v prípade, že je nastavený na tichý režim alebo vibrovanie.
  • Zabezpečiť zariadenie: zariadenie sa uzamkne pomocou kódu PIN alebo hesla. Ak nepoužívate zámku, môžete si ju nastaviť. Na uzamknutú obrazovku môžete vložiť správu alebo číslo zariadenia, čím uľahčíte nálezcovi vrátenie zariadenia.
  • Vymazať zariadenie: natrvalo sa odstránia všetky údaje v zariadení, ale nie SD karty. Nájdi moje zariadenie nebude po vymazaní v danom zariadení fungovať.
Používanie aplikácie Nájdi moje zariadenie
 1. Otvorte v inom telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Nájdi moje zariadenie Aplikácia Nájdi moje zariadenie.
 2. Prihláste sa.
  • Ak ste stratili vlastné zariadenie: klepnite na Pokračovať ako používateľ [vaše meno].
  • Ak pomáhate priateľovi alebo priateľke: klepnite na Prihlásiť sa ako hosť a požiadajte dotyčnú osobu, aby sa prihlásila.
 3. Z uvedených zariadení vyberte to, ktoré chcete nájsť. 
 4. Najskôr sa môže zobraziť výzva, aby ste poskytli kód PIN na odomknutie obrazovky zariadenia s Androidom, ktoré chcete nájsť. Platí to pre Android 9 alebo novší. Ak zariadenie, ktoré chcete nájsť, nepoužíva kód PIN alebo je v ňom systém Android 8 či starší, môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla Google.
 5. Postupujte podľa rovnakých krokov ako v sekcii Vzdialené vyhľadanie, uzamknutie alebo vymazanie zariadenia.
Vyhľadanie zariadenia pomocou hodiniek Wear OS

Ak stratíte telefón alebo tablet s Androidom pripojený k inteligentným hodinkám Wear OS, môžete ho pomocou nich nájsť. Ako nájsť telefón pomocou hodiniek

Vyhľadanie čísla IMEI zariadenia s Androidom

Ak chcete zariadenie deaktivovať, mobilný operátor môže použiť jeho číslo IMEI. Nájdete ho v nastaveniach telefónu alebo pomocou funkcie Nájdi moje zariadenie.

Ak chcete vyhľadať číslo IMEI svojho zariadenia pomocou funkcie Nájdi moje zariadenie:

 1. Otvorte aplikáciu Nájdi moje zariadenie Aplikácia Nájdi moje zariadenie.
 2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nájsť.
 3. Klepnite na ozubené koliesko Nastavenia.

Ak ho chcete vyhľadať vo webovom prehliadači:

 1. Prejdite na android.com/find.
 2. Vedľa príslušného zariadenia klepnite na ikonu Informácie.

Ako funkcia Nájdi moje zariadenie spracúva údaje

Google zhromažďuje určité informácie, aby vám mohol pomôcť nájsť stratené zariadenie s Androidom. Niektoré tieto funkcie používajú Služby Google Play. Funkcia Nájdi moje zariadenie napríklad zhromažďuje:

 • Približné a presné polohy alebo iné identifikátory na účely poskytovania služieb.
 • Osobné identifikátory na účely poskytovania služieb, prevencie podvodov, zabezpečenia a zaistenia súladu. Na základe týchto identifikátorov spojíme zariadenia s Androidom s príslušným účtom.

Uložená nedávna poloha je z bezpečnostných dôvodov šifrovaná v pokoji pomocou hesla účtu Google. Údaje zhromažďované funkciou Nájdi moje zariadenie sa pri prenose šifrujú. Všetky zariadenia a ich polohy môžete odstrániť v aplikácii Nájdi moje zariadenie.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975