Bật hoặc tắt cookie

Nếu bạn muốn sử dụng tài khoản Google của mình nhưng lại thấy thông báo chức năng cookie của trình duyệt đã bị tắt thì rất có thể các cookie trong trình duyệt của bị đã bị tắt.

Cookie giúp trang web nhớ thông tin về lần truy cập của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích và các cài đặt khác. Với thông tin này, trang web có thể giúp lần truy cập tiếp theo của bạn trở nên dễ dàng hơn và trang web sẽ hữu ích hơn đối với bạn. Bạn cần phải bật cookies trên trình duyệt của mình để dùng tài khoản Google hoặc dịch vụ bất kỳ của Google có yêu cầu tài khoản Google, chẳng hạn như Gmail.

Bật hoặc tắt cookie

Google Chrome
  1. Nhấp vào biểu tượng menu Chrome Chrome menu.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Gần cuối trang, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong mục "Bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
  5. Bật hoặc tắt cookie:
    • Để bật cookie, chọn Cho phép thiết lập dữ liệu cục bộ (nên chọn).
    • Để tắt cookie, chọn Chặn các trang web thiết lập bất kỳ dữ liệu nào.
  6. Nhấp vào Xong để lưu.

Tìm hiểu thêm về quản lý cài đặt cookie của bạn trong Google Chrome, chẳng hạn như cách chặn cookie của bên thứ ba.

Các trình duyệt khác

Vui lòng xem tài nguyên trợ giúp của trình duyệt

Cookie là gì?

'Cookie' là một tệp nhỏ chứa một chuỗi các ký tự được gửi tới máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Tại Google, chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng của dịch vụ và để hiểu rõ hơn cách mọi người tương tác với chúng tôi. Bạn cần phải bật cookie để sử dụng tài khoản Google của mình. Hãy xem Chính sách bảo mật để biết thêm thông tin về cookie.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn đã bật cookie trên trình duyệt mà vẫn thấy thông báo cho biết chức năng cookie của trình duyệt bị tắt, hãy thử mở một cửa sổ mới trong trình duyệt hoặc đóng các tab khác trong trình duyệt.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử xóa bộ nhớ cache và xóa cookie của bạn.