ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Turn cookies on or off

To use your Google Account on a browser (like Chrome or Safari), turn on cookies if you haven't already.

Important: If you get a message that cookies are turned off, you need to turn them on to use your account.

In Chrome

 1. On your computer, open Chrome.
 2. At the top right, click More Moreand then Settings.
 3. Under "Privacy and security," click Site settings.
 4. Click Cookies.
 5. From here, you can:
  • Turn on cookies: Next to "Blocked," turn on the switch.
  • Turn off cookies: Turn off Allow sites to save and read cookie data.

Learn how to change more cookie settings in Chrome.

In other browsers

For instructions, check the support website for your browser.

Why cookies are helpful

Cookies are files created by sites you visit. They make your online experience easier by saving browsing information. With cookies, sites can:

 • Keep you signed in
 • Remember your site preferences
 • Give you locally relevant content

We use cookies to improve our services. To learn more, read our Privacy Policy.

Fix problems

If you can't use your Google Account and get a message that cookies are turned off:

 1. Follow the steps above to turn on cookies.
 2. Try signing in again.

If you still get the error message, here are some possible solutions. Try each one, then try signing in.

Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
70975
false
false