Seadmetest pärineva kontaktteabe haldamine

Võite lubada sisselogitud seadmetest pärineva kontaktteabe salvestamise teie Google’i kontole (sh teabe selle kohta, kas võtate nendega sageli ühendust). Neid andmeid kasutatakse selleks, et nende kontaktidega oleks kasutatavast seadmest olenemata Google'i teenustes hõlpsam suhelda.

  1. Avage oma Google’i kontos jaotis Inimesed ja jagamine.
  2. Tehke jaotises „Kontaktid” valik Teie seadmetest pärinev kontaktteave.
  3. Lülitage käsk Salvesta teie seadmetest pärinev kontaktteave sisse või välja.

Märkus: see seade ei mõjuta kontaktteabe salvestamist muude Google'i teenuste (nt Google'i kontaktid või Androidi varukoopia) jaoks. Kõik Google'i teenused ei salvesta ega kasuta neid andmeid.

Seadmetest pärineva kontaktteabe kustutamine

Kui seade välja lülitate, kustutatakse teie seadmetest pärinev kontaktteave teie Google’i kontolt. Teie seadmetest teie kontakte ei kustutata.

Kuidas teie seadmetest pärinev kontaktteave teid aitab?

Need andmed aitavad Google’il tuvastada, millise kontaktiga teid ühendada. Näiteks kui ütlete Google’i assistendile või nutiseadmele otsetee sõna „Hey Google, call Sam”, aitab see teave valida õige kontakti, kellele helistada.

Miks on teie seadmetest pärinev kontaktteave sisse lülitatud?

Teie seadmetest pärineva kontaktteabe kaudu salvestatud andmed salvestati varem seade Seadme teave kaudu. Teile järjepideva kasutuskogemuse pakkumiseks on seade Teie seadmetest pärinev kontaktteave sisse lülitatud, kui teie seade Seadme teave oli sisse lülitatud. Seade Teie seadmetest pärinev kontaktteave saab igal ajal välja lülitada.