Διαχείριση στοιχείων επαφών από τις συσκευές σας

Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύετε στον Λογαριασμό σας Google πληροφορίες σχετικά με τις επαφές που υπάρχουν στις συνδεδεμένες συσκευές σας, συμπεριλαμβανομένου του πόσο συχνά επικοινωνείτε μαζί τους. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης με αυτές τις επαφές σε όλες τις υπηρεσίες Google, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

  1. Μεταβείτε στην ενότητα Άτομα και κοινοποίηση του Λογαριασμού σας Google.
  2. Στην ενότητα Επαφές, επιλέξτε Στοιχεία επαφών από τις συσκευές σας.
  3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση στοιχείων επαφών από τις συνδεδεμένες συσκευές σας.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει την αποθήκευση των στοιχείων επαφών από άλλες υπηρεσίες Google, όπως είναι οι Επαφές Google ή το Android Backup. Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται ούτε χρησιμοποιούνται από όλες τις υπηρεσίες Google.

Διαγραφή στοιχείων επαφών από τις συσκευές σας

Τα στοιχεία επαφών από τις συσκευές σας διαγράφονται από τον Λογαριασμό σας Google όταν απενεργοποιείτε τη ρύθμιση. Οι επαφές σας δεν θα διαγραφούν από τις συσκευές σας.

Πώς σας βοηθούν τα στοιχεία επαφών από τις συσκευές σας

Αυτά τα δεδομένα βοηθούν την Google να αναγνωρίσει ποια επαφή πρέπει να καλέσει. Για παράδειγμα, όταν λέτε "Hey Google, κάλεσε τον Σαμ" στον Βοηθό Google ή στην έξυπνη συσκευή, αυτά τα δεδομένα διευκολύνουν την επιλογή της σωστής επαφής για την κλήση.

Γιατί τα στοιχεία επαφών από τις συσκευές σας είναι ενεργοποιημένα

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από τη ρύθμιση Στοιχεία επαφών από τις συσκευές σας, αποθηκεύονταν παλαιότερα από τη ρύθμιση Πληροφορίες συσκευής. Για να απολαμβάνετε μια συνεπή εμπειρία, η ρύθμιση Στοιχεία επαφών από τις συσκευές σας θα είναι ενεργή, αν είχατε ενεργοποιήσει παλαιότερα τη ρύθμιση Πληροφορίες συσκευής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Στοιχεία επαφών από τις συσκευές σας ανά πάσα στιγμή.

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
70975