Διαχείριση πληροφοριών επαφών από τις συσκευές σας

Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύετε στον Λογαριασμό σας Google πληροφορίες σχετικά με τις επαφές που υπάρχουν στις συνδεδεμένες συσκευές σας, συμπεριλαμβανομένου του πόσο συχνά επικοινωνείτε μαζί τους. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης με αυτές τις επαφές σε όλες τις υπηρεσίες Google, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

  1. Μεταβείτε στην ενότητα Άτομα και κοινοποίηση του Λογαριασμού σας Google.
  2. Στην ενότητα Επαφές, επιλέξτε Πληροφορίες επαφών από τις συσκευές σας.
  3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Αποθήκευση πληροφοριών επαφών από τις συνδεδεμένες συσκευές σας.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει την αποθήκευση των πληροφοριών επαφών από άλλες υπηρεσίες Google, όπως είναι οι Επαφές Google ή η Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Android. Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται ούτε χρησιμοποιούνται από όλες τις υπηρεσίες Google.

Διαγραφή πληροφοριών επαφών από τις συσκευές σας

Οι πληροφορίες επαφών από τις συσκευές σας διαγράφονται από τον Λογαριασμό σας Google όταν απενεργοποιείτε τη ρύθμιση. Οι επαφές σας δεν θα διαγραφούν από τις συσκευές σας.

Πώς σας βοηθούν οι πληροφορίες επαφών από τις συσκευές σας

Αυτά τα δεδομένα βοηθούν την Google να προσδιορίσει την επαφή με την οποία θα σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε. Για παράδειγμα, όταν λέτε στον Βοηθό Google ή σε μια έξυπνη συσκευή "Ok Google, κάλεσε τον Γιώργο", αυτά τα δεδομένα διευκολύνουν την επιλογή της σωστής επαφής για την κλήση.

Γιατί είναι ενεργοποιημένες οι πληροφορίες επαφών από τις συσκευές σας

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από τη ρύθμιση Πληροφορίες επαφών από τις συσκευές σας, αποθηκεύονταν παλαιότερα από τη ρύθμιση Πληροφορίες συσκευής. Για να απολαμβάνετε μια συνεπή εμπειρία, η ρύθμιση Πληροφορίες επαφών από τις συσκευές σας θα είναι ενεργή, αν είχατε ενεργοποιήσει παλαιότερα τη ρύθμιση Πληροφορίες συσκευής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Πληροφορίες επαφών από τις συσκευές σας ανά πάσα στιγμή.

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
70975