Hủy địa chỉ Gmail của bạn

Nếu bạn quyết định không cần địa chỉ Gmail nữa, bạn có thể xóa địa chỉ đó khỏi tài khoản của mình.

Xóa địa chỉ Gmail của bạn sẽ không giải phóng tên người dùng của bạn. Sau khi bạn xóa địa chỉ Gmail, bạn sẽ không thể sử dụng cùng tên người dùng đó (username@gmail.com) trong tương lai.

Xóa địa chỉ Gmail sẽ xóa email và nội dung được lưu trong Gmail tuy nhiên sẽ không xóa Tài khoản Google, bao gồm các nội dung như Lịch sử tìm kiếm hoặc việc sử dụng YouTube của bạn.

Xóa địa chỉ Gmail của bạn
  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Trong phần “Tùy chọn tài khoản”, chọn Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn.
  3. Chọn Xóa sản phẩm.
  4. Trong phần “Xóa sản phẩm”, chọn Xóa vĩnh viễn Gmail.
  5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình rồi chọn Xóa Gmail.
Tôi không thể đăng nhập

Bạn cần phải đăng nhập để có thể xóa địa chỉ Gmail của mình. Nhấp vào đây để khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Tôi đang sử dụng Gmail ngoại tuyến

Nếu sử dụng Gmail ngoại tuyến, bạn cũng cần phải xóa các cookie được liên kết với Gmail ngoại tuyến để xóa hoàn toàn tài khoản của mình. Trong Google Chrome, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong trình duyệt Chrome của bạn, chọn menu Menu.
  2. Di chuột qua Công cụ khác.
  3. Chọn Xóa dữ liệu duyệt web.
  4. Chọn hộp bên cạnh “Cookie cũng như dữ liệu trang web và plugin khác”.
  5. Chọn Xóa dữ liệu duyệt web.
Tôi muốn khôi phục tài khoản Gmail đã xóa của mình

Nếu bạn đã xóa tài khoản Gmail nhưng muốn khôi phục lại, chúng tôi sẽ giúp bạn khôi phục tài khoản đã xóa bất cứ khi nào có thể. Trong thời gian vài tuần, dữ liệu của tài khoản có thể không khả dụng nữa. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn khôi phục tên người dùng trong Gmail của bạn tại đây. 

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?