Usuwanie usługi Gmail

Jeśli nie chcesz już używać Gmaila, możesz usunąć tę usługę ze swojego konta Google. Nie spowoduje to usunięcia samego konta Google.

Co się stanie, gdy usuniesz usługę Gmail

 • Twoje e-maile i ustawienia poczty zostaną usunięte.
 • Nie będzie można używać adresu e-mail Gmail, by wysyłać lub odbierać wiadomości. Jeśli zmienisz zdanie, możesz spróbować odzyskać swój adres Gmail.
 • Nikt nie będzie mógł ponownie użyć Twojego adresu Gmail.
 • Twoje konto Google nie zostanie usunięte. Nadal będziesz mieć dostęp do swojej aktywności i zakupów dokonanych w Google Play.

Usuwanie Gmaila

Jeśli używasz Gmaila w pracy, szkole lub innej organizacji, skontaktuj się z administratorem.

 1. Zanim usuniesz usługę Gmail, pobierz swoje dane.
 2. Otwórz swoje konto Google.
 3. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Dane i personalizacja.
 4. W sekcji Pobierz lub usuń swoje dane albo zaplanuj, co ma się z nimi stać kliknij Usuń usługę lub swoje konto.
 5. W sekcji Usuwanie usługi Google kliknij Usuń usługę. W razie potrzeby zaloguj się.
 6. Obok opcji „Gmail” kliknij Usuń Usuń.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: jeśli używasz aplikacji Gmail offline, dodatkowo trzeba będzie wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki i usunąć pliki cookie.

Rozwiązywanie problemów

Chcę odzyskać wiadomości i adres Gmail

Jeśli zmienisz zdanie, możesz spróbować odzyskać swój adres Gmail. Jeśli Gmail został usunięty z konta jakiś czas temu, odzyskanie e-maili może być niemożliwe.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Chcę usunąć całe konto Google

Dowiedz się, jak usunąć konto Google. Wykonanie tej czynności spowoduje usunięcie całego konta Google, a nie tylko Gmaila.

Nie mogę się zalogować

Zanim usuniesz usługę Gmail, musisz się zalogować. Uzyskaj pomoc w dostępie do swojego konta.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?