Použití bezpečnostního klíče pro dvoufázové ověření

Bezpečnostní klíče lze používat společně s dvoufázovým ověřením k zabezpečení účtu Google před hackery.
Důležité: Pokud jste novinář, aktivista nebo jiná osoba se zvýšeným rizikem cílených online útoků, přečtěte si o programu pokročilé ochrany.

Krok 1: Pořízení klíče

Krok 2: Přidání klíče do účtu

 1. Bezpečnostní klíč můžete do účtu přidat na:
  • počítači s kompatibilním prohlížečem jako je Chrome,
  • iPhonu nebo iPadu se systémem iOS verze 13.3 nebo vyšším a prohlížečem Safari.
 2. Zaregistrujte bezpečnostní klíč. Možná se budete muset přihlásit.
Tip:  Přidejte další způsoby ověření totožnosti, abyste se mohli přihlásit v případě ztráty klíče.

Krok 3: Přihlášení pomocí klíče

Bezpečnostní klíče jsou přidaným druhým krokem, který zvyšuje celkové zabezpečení. Přestože můžete mít nastavené ještě jiné druhé kroky, doporučujeme se přihlašovat pomocí bezpečnostního klíče, kdykoli to bude možné. Pokud klíč ve vašem zařízení nebo prohlížeči nefunguje, může se zobrazit možnost přihlášení pomocí kódu nebo výzvy.
Pokud jste při přidávání bezpečnostního klíče do účtu Google v iPhonu nebo iPadu přihlášeni, zůstanete přihlášeni a níže uvedené kroky nebudete muset provádět. Budete-li se chtít ke svému účtu Google přihlásit na novém zařízení, budete potřebovat bezpečnostní klíč nebo jiný druhý krok, který jste nastavili.

Důležité: Bezpečnostní klíče lze k zařízením iOS připojit následujícími způsoby:

  NFC USB Bluetooth
iPhony se systémem iOS 13.3 nebo novějším Ano Ano Ano
iPady se systémem iOS 13.3 nebo novějším Ne Ano Ano
iPhony a iPady se starším systémem Ne Ne Ano

* Vestavěný bezpečnostní klíč v telefonu se připojuje pomocí Bluetooth.

Bezpečnostní klíč vestavěný v telefonu

 1. V obou zařízeních musíte zapnout Bluetooth.
 2. Přihlaste se k účtu Google v zařízení se systémem Chrome OS (verze 79 nebo vyšší), iOS, macOS nebo Windows 10.
 3. Do iPhonu vám přijde oznámení funkce Smart Lock. Klepněte na oznámení.
 4. Chcete-li přihlášení ověřit, klepněte na Ano.

Pomocí technologie NFC (Near Field Communication)

 1. Na iPhonu nebo iPadu přidejte účet Google do svého zařízení v Nastavení a poté Hesla a účty, případně otevřete aplikaci Google.
 2. Pokud jste tak ještě neučinili, přihlaste se k účtu Google.
 3. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem. Postupujte podle pokynů k přihlášení pomocí klíče.
Tip: Chcete-li připojit klíč přes NFC, podržte bezpečnostní klíč proti horní zadní hraně telefonu, abyste dosáhli co nejlepšího spojení.

Odstraňování problémů s NFC

Postupujte takto:

 • Přidejte do účtu klíč.
 • Odstraňte vše, co by mohlo blokovat signál NFC (např. pouzdro nebo nálepky).
 • Aktualizujte svůj telefon na iOS 13.3 nebo novější.
 • Zkuste zařízení restartovat.

Pomocí USB

Důležité: Chcete-li zapojit bezpečnostní klíč USB, budete potřebovat zařízení iOS s portem USB (např. iPad Pro) nebo adaptér Lightning na USB.
 1. Na iPhonu nebo iPadu přidejte účet Google do svého zařízení v Nastavení a poté Hesla a účty, případně otevřete aplikaci Google.
 2. Přihlaste se k účtu Google. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem.
 3. V dolní části následující obrazovky klepněte na Vyzkoušet jiný způsob a poté Zapojit bezpečnostní klíč USB.
 4. Vložte klíč do portu USB na zařízení.Možná budete potřebovat adaptér USB.
 5. Zapněte klíč:
  • Pokud je klíč vybaven zlatým kolečkem, klepněte na něj.
  • Pokud je klíč vybaven zlatým koncem, klepněte na něj a podržte ho.
  • Pokud je klíč vybaven tlačítkem, stiskněte ho.
  • Pokud váš klíč žádný takový prvek nemá, vyjměte ho a znovu připojte. Tento typ bezpečnostního klíče se po každém použití vypne.

Pomocí Bluetooth (BLE)

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Google Smart Lock. Pokud ji už máte, přejděte k dalšímu kroku.
 2. Na iPhonu nebo iPadu přidejte účet Google do svého zařízení v Nastavení a poté Hesla a účty, případně otevřete aplikaci Google.
 3. Přihlaste se k účtu Google. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem.
 4. V dolní části následující obrazovky klepněte na Vyzkoušet jiný způsob a poté Připojit bezpečnostní klíč Bluetooth pomocí funkce Smart Lock. Otevřete aplikaci Google Smart Lock a v případě potřeby se přihlaste.
 5. Klepněte na Vygenerovat bezpečnostní kód.
 6. Podle pokynů spárujte klíč a zařízení pomocí Bluetooth (pokud je to potřeba).
 7. Zkopírujte bezpečnostní kód z aplikace Smart Lock
 8. Přejděte zpět do aplikace, která vyžadovala bezpečnostní kód Smart Lock, a tento kód zadejte.

Odstraňování problémů s Bluetooth

Klíč Bluetooth se nedaří spárovat s telefonem či tabletem

Postupujte takto:

Klíč se nedaří přepnout do režimu párování

Zkontrolujte, zda:

 • Klíč není odpojen od počítače nebo nabíječky.
 • Klíč je nabitý.

iPhone nebo iPad nežádá o spárování

Pokud jste při přidávání bezpečnostního klíče Bluetooth do účtu Google v iPhonu nebo iPadu přihlášeni:

 • V tomto iPhonu nebo iPadu zůstanete přihlášeni.
 • Aplikaci Google Smart Lock budete muset ke spárování bezpečnostního klíče Bluetooth použít pouze v případě, že se odhlásíte.

Budete-li se chtít ke svému účtu Google přihlásit na novém zařízení, budete potřebovat bezpečnostní klíč nebo jiný druhý krok, který jste nastavili.

Odstraňování problémů s funkcí Smart Lock

Pokud se nemůžete přihlásit pomocí funkce Smart Lock, zkontrolujte následující skutečnosti:

 • V prohlížeči Safari je vypnuté anonymní prohlížení. Pokud bude zapnuté, nelze se přihlašovat pomocí bezpečnostních klíčů.
 • Baterie bezpečnostního klíče je dostatečně nabitá. Slabá baterie může bránit v přihlášení.

Ztracený bezpečnostní klíč

Pokud bezpečnostní klíč ztratíte, podle následujících pokynů můžete obnovit přístup k účtu a ochránit ho. Postup závisí na tom, zda jste nastavili další druhý krok, například:

 • Ověřovací kódy
 • Výzvy od Googlu
 • Záložní kódy
 • Jiný bezpečnostní klíč přidaný do účtu
 • Zaregistrovaný počítač, ve kterém jste dříve nastavili, že nechcete být vyzýváni k zadání ověřovacího kódu
Pokud máte další druhý krok
 1. Přihlaste se k účtu Google pomocí hesla a příslušného druhého kroku.
 2. Postupujte podle pokynů k odstranění ztraceného klíče z účtu.
 3. Pořiďte si nový bezpečnostní klíč. Může být užitečné pořídit si jeden klíč navíc a uložit ho na bezpečném místě.
 4. Přidejte nový klíč do účtu.
Pokud další druhý krok nemáte nebo jste zapomněli heslo

Poznámka: Dvoufázové ověření vyžaduje další krok k potvrzení, že vám účet patří. Kvůli tomuto dodatečnému zabezpečení může trvat 3–5 pracovních dnů, než Google ověří, že se přihlašujete vy.

 1. Postupujte podle pokynů k obnovení účtu. Bude třeba zodpovědět několik dotazů, na základě kterých ověříme, že účet je váš.
 2. Můžeme vás požádat:
  • Abyste zadali e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout.
  • Abyste zadali kód odeslaný na e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pomocí tohoto kódu ověříme, že k této e‑mailové adrese nebo telefonnímu číslu máte přístup.

Související články