Použití bezpečnostního klíče pro dvoufázové ověření

Bezpečnostní klíče lze používat společně s dvoufázovým ověřením k zabezpečení účtu Google před hackery.
Důležité: Pokud jste novinář, aktivista nebo jiná osoba se zvýšeným rizikem cílených online útoků, přečtěte si o programu pokročilé ochrany.

Krok 1: Pořízení klíče

Krok 2: Přidání klíče do účtu

 1. Spusťte kompatibilní prohlížeč, např. Chrome, Firefox nebo Safari (verze 13.0.4 nebo novější).
 2. Zaregistrujte bezpečnostní klíč. Možná se budete muset přihlásit.
Tip:  Přidejte další způsoby ověření totožnosti, abyste se mohli přihlásit v případě ztráty klíče.

Krok 3: Přihlášení pomocí klíče

Bezpečnostní klíče jsou přidaným druhým krokem, který zvyšuje celkové zabezpečení. Přestože můžete mít nastavené ještě jiné druhé kroky, doporučujeme se přihlašovat pomocí bezpečnostního klíče, kdykoli to bude možné. Pokud klíč ve vašem zařízení nebo prohlížeči nefunguje, může se zobrazit možnost přihlášení pomocí kódu nebo výzvy.
Poznámka: K použití bezpečnostního klíče nebo jiného druhého kroku budete vyzváni pokaždé, když se budete přihlašovat v novém počítači nebo zařízení.

Bezpečnostní klíč vestavěný v telefonu

Pokud jste tak dosud neučinili, nejprve přidejte bezpečnostní klíč vestavěný v telefonu do účtu Google.

Přihlášení pomocí vestavěného klíče v telefonu Android

 1. V obou zařízeních musíte zapnout Bluetooth.
 2. Přihlášení v novém zařízení:
 3. V telefonu Android zkontrolujte oznámení.
 4. Dvakrát klepněte na oznámení „Pokoušíte se přihlásit?“.
 5. Podle pokynů potvrďte, že se přihlašujete.

Přihlášení pomocí vestavěného klíče v iPhonu

 1. V obou zařízeních musíte zapnout Bluetooth.
 2. Přihlaste se k účtu Google v zařízení se systémem Chrome OS (verze 79 nebo vyšší), iOS, macOS nebo Windows 10.
 3. Do iPhonu vám přijde oznámení funkce Smart Lock. Klepněte na oznámení.
 4. Chcete-li přihlášení ověřit, klepněte na Ano.

Zakoupený bezpečnostní klíč

 1. V počítači otevřete kompatibilní prohlížeč, jako je Chrome, Firefox, Edge nebo Opera.
 2. Přihlaste se k účtu Google. Zařízení zjistí, zda je účet propojen s bezpečnostním klíčem.
 3. Zasuňte klíč do portu USB na počítači.
 4. Pokud se zobrazí zpráva od Služeb Google Play, vyberte OK. Pokud ne, přejděte ke kroku 5.
 5. Aktivujte klíč:
  • Pokud je klíč vybaven zlatým kolečkem, klepněte na něj.
  • Pokud je klíč vybaven zlatým koncem, klepněte na něj a podržte ho.
  • Pokud je klíč vybaven tlačítkem, stiskněte ho.
  • Pokud váš klíč žádný takový prvek nemá, vyjměte ho a znovu připojte. Tento typ bezpečnostního klíče se po každém použití vypne.

Tip: Klíč můžete používat při každém přihlášení, nebo jeho použití v důvěryhodných zařízeních vynechat.

Ztracený bezpečnostní klíč

Pokud bezpečnostní klíč ztratíte, podle následujících pokynů můžete obnovit přístup k účtu a ochránit ho. Postup závisí na tom, zda jste nastavili další druhý krok, například:

 • Ověřovací kódy
 • Výzvy od Googlu
 • Záložní kódy
 • Jiný bezpečnostní klíč přidaný do účtu
 • Zaregistrovaný počítač, ve kterém jste dříve nastavili, že nechcete být vyzýváni k zadání ověřovacího kódu
Pokud máte další druhý krok
 1. Přihlaste se k účtu Google pomocí hesla a příslušného druhého kroku.
 2. Postupujte podle pokynů k odstranění ztraceného klíče z účtu.
 3. Pořiďte si nový bezpečnostní klíč. Může být užitečné pořídit si jeden klíč navíc a uložit ho na bezpečném místě.
 4. Přidejte nový klíč do účtu.
Pokud další druhý krok nemáte nebo jste zapomněli heslo

Poznámka: Dvoufázové ověření vyžaduje další krok k potvrzení, že vám účet patří. Kvůli tomuto dodatečnému zabezpečení může trvat 3–5 pracovních dnů, než Google ověří, že se přihlašujete vy.

 1. Postupujte podle pokynů k obnovení účtu. Bude třeba zodpovědět několik dotazů, na základě kterých ověříme, že účet je váš.
 2. Můžeme vás požádat:
  • Abyste zadali e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout.
  • Abyste zadali kód odeslaný na e‑mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pomocí tohoto kódu ověříme, že k této e‑mailové adrese nebo telefonnímu číslu máte přístup.