Kết nối các ứng dụng khác với Google Fit

Với Google Fit, bạn có thể lưu giữ tất cả thông tin về hoạt động thể dục trên Tài khoản Google của mình và chia sẻ thông tin này với các ứng dụng và thiết bị khác mà bạn sử dụng để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Khi bạn muốn kiểm tra hoặc nhận thông tin chi tiết về hoạt động của mình, hãy mở Google Fit.

Bạn có thể cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu và thu hồi quyền truy cập này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt của Google Fit. Bạn cũng có thể xoá dữ liệu được lưu trữ trong Google Fit bất cứ lúc nào. Tìm hiểu thêm về Cách tính năng chia sẻ ứng dụng đã kết nối hoạt động với dữ liệu của bạn trên Google Fit.

Đồng bộ hóa các ứng dụng khác với Fit

Một số ứng dụng khác có thể chia sẻ thông tin với Fit để bạn có thể xem dữ liệu thể dục ở cùng một nơi. 

Xem ứng dụng nào hoạt động với Fit

Kết nối ứng dụng với Google Fit

Bạn cần kết nối ứng dụng với Fit để chia sẻ dữ liệu từ ứng dụng đó với Fit. Mỗi ứng dụng bạn kết nối sẽ có quy trình kết nối khác biệt. Nhưng vẫn sẽ có một số bước kết nối chung như sau:

 1. Mở ứng dụng mà bạn muốn kết nối như Strava, Runkeeper hoặc MyFitnessPal.
 2. Tìm menu Cài đặt
 3. Tìm tùy chọn cài đặt để kết nối các ứng dụng và thiết bị khác. Tùy vào ứng dụng, tùy chọn cài đặt này có thể có tiêu đề là 'Liên kết các dịch vụ khác', 'ứng dụng và thiết bị', 'quản lý kết nối' hoặc cách gọi khác. 
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để liên kết ứng dụng với Google Fit Google Fit.

Lưu ý:Hãy xem danh sách ứng dụng hoạt động với Fit để biết tất cả các ứng dụng có thể kết nối với Fit. 

Xem hoặc xóa các ứng dụng đã kết nối

Bạn có thể kiểm soát ứng dụng nào chia sẻ dữ liệu với Fit.

 1. Trên điện thoại Android, hãy mở ứng dụng Google Fit Google Fit.
 2. Nhấn vào Hồ sơ sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng đã kết nối.
 4. Để xem danh sách toàn bộ ứng dụng đã kết nối, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên thả xuống Mũi tên xuống sau đó Tất cả các ứng dụng và thiết bị.
 5. Để ngừng chia sẻ thông tin giữa Fit và một ứng dụng khác, hãy nhấn vào ứng dụng đó sau đó Ngắt kết nối sau đó Ngắt kết nối.

Nếu bạn ngắt kết nối ứng dụng khỏi Google Fit, thì ứng dụng sẽ bị ngắt kết nối trên tất cả thiết bị có cài đặt ứng dụng đó. Việc ngắt kết nối ứng dụng sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào mà ứng dụng đã lưu trữ trên Google Fit.

Cách ứng dụng chia sẻ dữ liệu trong Google Fit

Trước khi bạn kết nối một ứng dụng với Google Fit, Google sẽ hỏi xem bạn có muốn cho phép ứng dụng này lưu trữ dữ liệu mới vào Google Fit và xem dữ liệu mà bạn đã lưu trữ trong Google Fit hay không.

 • Lưu trữ dữ liệu mới: Ứng dụng có thể lưu thông tin vào Tài khoản Google của bạn trên Google Fit. Chỉ một số ứng dụng lưu trữ dữ liệu và trong trường hợp đó, mọi ứng dụng hoặc thiết bị khác đã được bạn cấp quyền xem dữ liệu đều có thể sử dụng thông tin mà các ứng dụng kia đã lưu trữ trong tài khoản Google Fit.
 • Xem dữ liệu hiện có: Ứng dụng có thể sử dụng thông tin do các ứng dụng đã được kết nối khác lưu vào Google Fit.

Sau khi bạn cho phép, ứng dụng đã được kết nối có thể truy cập vào thông tin trong tài khoản Google Fit của bạn từ bất kỳ thiết bị nào bạn đã cài đặt ứng dụng. Nếu bạn cho phép ứng dụng kết nối với Google Fit trên một thiết bị, thì bạn có thể tải ứng dụng đó xuống trên thiết bị thứ hai và ứng dụng đó sẽ tự động kết nối với tài khoản Google Fit.

Các ứng dụng được kết nối với Google Fit chia sẻ và sử dụng thông tin của bạn theo một trong hai cách sau:

 • Chia sẻ cộng tác: Thông thường, ứng dụng lưu trữ dữ liệu thể dục trong Google Fit và cho phép các ứng dụng đã kết nối khác xem dữ liệu này.
 • Lưu trữ riêng: Đôi khi, ứng dụng lưu trữ dữ liệu trong Google Fit mà không cho phép các ứng dụng đã kết nối khác xem dữ liệu này.

Các loại dữ liệu Google Fit lưu trữ

Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động là dữ liệu về hoạt động thể dục của bạn.

Thông tin hoạt động có thể bao gồm số bước, số calo tiêu thụ và tốc độ cho các hoạt động như chạy, đi bộ hoặc đạp xe. Khi bạn cho phép một ứng dụng xem thông tin hoạt động, ứng dụng đó có thể xem tất cả thông tin hoạt động được lưu trữ trong Google Fit, bao gồm thông tin do Google và các ứng dụng khác thu thập và lưu trữ.

Dữ liệu vị trí

Dữ liệu vị trí là thông tin về địa điểm hiện tại và địa điểm bạn từng ở đó.

Với dữ liệu vị trí, ứng dụng có thể chỉ ra số liệu thống kê, như bạn đã chạy bao lâu hoặc bạn đạp xe với tốc độ bao nhiêu. Nếu bạn cho phép ứng dụng xem dữ liệu vị trí của mình, thì ứng dụng đó có thể sử dụng dữ liệu vị trí do các ứng dụng khác lưu trữ trong Google Fit.

Dinh dưỡng và lượng nước uống

Nếu bạn nhập thông tin dinh dưỡng và lượng nước uống thông qua một ứng dụng đã kết nối, thì Google Fit sẽ theo dõi lượng thức ăn và nước uống mà bạn nạp vào cơ thể.

Thông tin dinh dưỡng và lượng nước uống có thể bao gồm lượng calo, dinh dưỡng đa lượng, dinh dưỡng vi lượng và lượng nước uống nạp vào cơ thể.

Thông tin về cảm biến cơ thể

Thông tin của cảm biến cơ thể là dữ liệu các cảm biến cơ thể có thể thu thập về tình trạng thể chất của bạn, chẳng hạn như nhịp tim.

Thông tin về giấc ngủ

Nếu theo dõi giấc ngủ của mình thông qua một ứng dụng đã được kết nối, thì bạn sẽ tìm thấy thông tin về giấc ngủ trong Nhật ký. Thông tin về giấc ngủ bao gồm giờ đi ngủ, giờ thức dậy và tổng số giờ ngủ.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false