Σύνδεση άλλων εφαρμογών με το Google Fit

Με το Google Fit, μπορείτε να διατηρήσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη φυσική σας κατάσταση συνδεδεμένες με τον Λογαριασμό σας Google και να τις κοινοποιήσετε στις άλλες εφαρμογές και συσκευές που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να διατηρήσετε την καλή κατάσταση της υγείας σας. Όταν θέλετε να κάνετε check-in ή να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας, ανοίξτε το Google Fit.

Μπορείτε να παραχωρήσετε στις εφαρμογές πρόσβαση στα δεδομένα και να καταργήσετε αυτήν την πρόσβαση ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του Google Fit Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Google Fit ανά πάσα στιγμή.

Συγχρονισμός άλλων εφαρμογών με το Fit

Ορισμένες άλλες εφαρμογές μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες με το Fit, για να μπορείτε να βλέπετε τα δεδομένα φυσικής κατάστασης συγκεντρωμένα σε ένα μέρος. 

Δείτε ποιες εφαρμογές λειτουργούν με το Fit

Σύνδεση εφαρμογών με το Google Fit

Θα πρέπει να συνδέσετε μια εφαρμογή με το Fit για να μοιραστείτε τα δεδομένα από την εφαρμογή με το Fit. Κάθε εφαρμογή που συνδέετε θα ακολουθεί διαφορετική διαδικασία σύνδεσης. Γενικά, όμως, μπορείτε:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να συνδέσετε, όπως το Strava, το Runkeeper ή το MyFitnessPal.
 2. Αναζητήστε το μενού Ρυθμίσεις
 3. Αναζητήστε τη ρύθμιση για να συνδέσετε άλλες εφαρμογές και συσκευές. Ανάλογα με την εφαρμογή, η ρύθμιση μπορεί να ονομάζεται "Σύνδεση σε άλλες υπηρεσίες", "εφαρμογές και συσκευές", "διαχείριση συνδέσεων" ή κάτι άλλο. 
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να συνδέσετε την εφαρμογή στο Google Fit Google Fit.

Σημείωση: Για να δείτε όλες τις εφαρμογές που μπορείτε να συνδέσετε στο Fit, δείτε ποιες εφαρμογές λειτουργούν με το Fit

Εμφάνιση ή κατάργηση συνδεδεμένων εφαρμογών

Μπορείτε να ελέγχετε ποιες εφαρμογές κοινοποιούν δεδομένα στο Fit.

 1. Στο τηλέφωνό σας Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google Fit Google Fit.
 2. Πατήστε Προφίλ και έπειτα Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Διαχείριση συνδεδεμένων εφαρμογών.
 4. Για να δείτε μια λίστα με όλες τις συνδεδεμένες εφαρμογές, πατήστε το αναπτυσσόμενο βέλος Κάτω βέλος και έπειτα Όλες οι εφαρμογές και οι συσκευές.
 5. Για να σταματήσετε την κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ του Fit και κάποιας άλλης εφαρμογής, πατήστε στην εφαρμογή και έπειτα Αποσύνδεση και έπειτα Αποσύνδεση.

Εάν αποσυνδέσετε μια εφαρμογή από το Google Fit, η εφαρμογή θα αποσυνδεθεί από όλες τις συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί. Η αποσύνδεση μιας εφαρμογής δεν θα διαγράψει τυχόν δεδομένα που αποθήκευσε η εφαρμογή στο Google Fit.

Πώς κοινοποιούν οι εφαρμογές δεδομένα στο Google Fit

Προτού συνδέσετε μια εφαρμογή στο Google Fit, η Google θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να επιτρέψετε σε αυτήν την εφαρμογή να αποθηκεύει νέα δεδομένα στο Google Fit καθώς και να προβάλλει τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει ήδη στο Google Fit.

 • Αποθήκευση νέων δεδομένων: Η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες στον Λογαριασμό σας Google στο Google Fit. Μόνο ορισμένες εφαρμογές αποθηκεύουν δεδομένα και όταν το κάνουν, τυχόν άλλες εφαρμογές ή συσκευές στις οποίες έχετε παραχωρήσει άδεια να βλέπουν τα δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες που αποθηκεύτηκαν στον λογαριασμό σας στο Google Fit.
 • Προβολή υπαρχόντων δεδομένων: Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στο Google Fit από άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές.

Αφού παραχωρήσετε την άδεια, μια συνδεδεμένη εφαρμογή μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας στο Google Fit από οποιαδήποτε συσκευή την έχετε εγκαταστήσει. Αν δώσετε σε μια εφαρμογή την άδεια να συνδεθεί στο Google Fit σε μία συσκευή, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε μια δεύτερη συσκευή και θα συνδεθεί αυτόματα στον λογαριασμό σας στο Google Fit.

Οι εφαρμογές που είναι συνδεδεμένες στο Google Fit κοινοποιούν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

 • Συνεργατική κοινοποίηση: Συνήθως, οι εφαρμογές επιτρέπουν σε άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές να βλέπουν τα δεδομένα φυσικής κατάστασης που έχουν αποθηκεύσει στο Google Fit.
 • Απομονωμένη αποθήκευση: Μερικές φορές, οι εφαρμογές αποθηκεύουν δεδομένα στο Google Fit χωρίς να επιτρέπουν σε άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές να βλέπουν αυτά τα δεδομένα.

Τύποι δεδομένων που αποθηκεύει το Google Fit

Πληροφορίες δραστηριότητας

Οι πληροφορίες δραστηριότητας είναι τα δεδομένα σχετικά με τη σωματική σας δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες δραστηριότητας μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό βημάτων, τις θερμίδες που κάψατε και την ταχύτητα για δραστηριότητες όπως είναι το τρέξιμο, το περπάτημα ή η ποδηλασία. Όταν επιτρέπετε σε μια εφαρμογή να βλέπει πληροφορίες δραστηριότητας, αυτή η εφαρμογή μπορεί να βλέπει όλες τις πληροφορίες δραστηριότητας που αποθηκεύονται στο Google Fit, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται και αποθηκεύονται από την Google και άλλες εφαρμογές.

Δεδομένα τοποθεσίας

Τα δεδομένα τοποθεσίας είναι πληροφορίες σχετικά με το μέρος που βρίσκεστε και τα μέρη που επισκεφτήκατε.

Με τα δεδομένα τοποθεσίας, η εφαρμογή μπορεί να προσδιορίζει στατιστικά στοιχεία, όπως είναι η απόσταση που τρέξατε ή πόσο γρήγορα κάνατε ποδήλατο. Εάν επιτρέψετε σε μια εφαρμογή να βλέπει τα δεδομένα τοποθεσίας, αυτή η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα τοποθεσίας που έχουν αποθηκεύσει άλλες εφαρμογές στο Google Fit.

Διατροφή και ενυδάτωση

Εάν καταχωρίσετε πληροφορίες διατροφής και ενυδάτωσης μέσω μιας συνδεδεμένης εφαρμογής, το Google Fit θα παρακολουθεί το τι τρώτε και το τι πίνετε.

Οι πληροφορίες διατροφής και ενυδάτωσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη λήψη θερμίδων, μακροθρεπτικά στοιχεία, μικροθρεπτικά στοιχεία και την κατανάλωση νερού.

Πληροφορίες αισθητήρων σώματος

Οι πληροφορίες αισθητήρων σώματος είναι δεδομένα που πιθανώς να συλλέγονται από αισθητήρες σώματος σχετικά με τη φυσική σας κατάσταση, όπως ο καρδιακός ρυθμός.

Πληροφορίες ύπνου

Αν παρακολουθείτε τον ύπνο σας μέσω μιας συνδεδεμένης εφαρμογής, θα βρείτε τις πληροφορίες ύπνου στις Δραστηριότητες. Οι πληροφορίες ύπνου περιλαμβάνουν την ώρα ύπνου, την ώρα αφύπνισης και τις συνολικές ώρες που κοιμηθήκατε.

Σχετικά άρθρα

Android iPhone και iPad