Chia sẻ với Google thông tin sử dụng và chẩn đoán

Để giúp chúng tôi cải thiện Android, bạn có thể cho phép thiết bị gửi cho chúng tôi thông tin về cách bạn sử dụng thiết bị cũng như cách thiết bị hoạt động.

Nếu bạn đã bật mục cài đặt bổ sung Hoạt động trên web và ứng dụng, thì thông tin này có thể được lưu vào tài khoản của bạn. Nếu vậy, bạn có thể xem và xóa thông tin này trong phần Hoạt động của tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để điều chỉnh các dịch vụ của Google cho phù hợp với bạn hơn nữa, đồng thời cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho mọi người.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Những thông tin được chia sẻ với Google

Nếu bạn bật tùy chọn thông tin về việc sử dụng và chẩn đoán, thì thiết bị sẽ gửi cho Google thông tin về những tính năng/thành phần nào hoạt động tốt và không hoạt động. Ví dụ: thiết bị của bạn có thể gửi thông tin như:

  • Mức pin
  • Tần suất bạn sử dụng các ứng dụng
  • Chất lượng và thời lượng kết nối mạng (như mạng di động, Wi-Fi và Bluetooth)

Bật hoặc tắt dữ liệu sử dụng và chẩn đoán

Quan trọng: Nếu bạn tắt tùy chọn sử dụng và chẩn đoán, thì thiết bị vẫn có thể nhận các dịch vụ cần thiết như phiên bản Android mới. Việc tắt tùy chọn cài đặt sử dụng và chẩn đoán sẽ không ảnh hưởng đến thông tin mà các ứng dụng có thể thu thập.

Cách chọn gửi hoặc không gửi thông tin về việc sử dụng và chẩn đoán cho Google:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
  2. Nhấn vào Google Rồi biểu tượng Thêm Xem thêm Rồi Thông tin sử dụng và chẩn đoán.
  3. Bật hoặc tắt tùy chọn Thông tin sử dụng và chẩn đoán.

Mẹo: Nếu bạn dùng chung thiết bị, thì những người dùng khác có hồ sơ trên thiết bị đó có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này..

Cách Google sử dụng thông tin này

Google dùng thông tin về việc sử dụng và chẩn đoán để cải thiện sản phẩm và dịch vụ, chẳng hạn như các ứng dụng của Google và thiết bị Android. Tất cả thông tin được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư của Google.

Ví dụ: Google có thể sử dụng thông tin về việc sử dụng và chẩn đoán để cải thiện:

  • Thời lượng pin: Google có thể sử dụng thông tin về tính năng nào tiêu hao nhiều pin nhất trên thiết bị để giúp giảm mức tiêu thụ pin cho các tính năng phổ biến.
  • Lỗi hoặc sự cố treo máy trên thiết bị: Google có thể sử dụng thông tin về thời điểm ứng dụng gặp lỗi và bị treo trên thiết bị nhằm giúp hệ điều hành Android trở nên ổn định hơn.

Một số thông tin tổng hợp cũng có thể giúp các đối tác, chẳng hạn như nhà phát triển Android, cải thiện các ứng dụng và sản phẩm của họ.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Chào mừng bạn đến với Tài khoản Google!

Chúng tôi nhận thấy bạn có Tài khoản Google mới! Hãy tìm hiểu cách cải thiện trải nghiệm thông qua danh sách kiểm tra Tài khoản Google của bạn.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính