Zdieľanie informácií o využití a diagnostických údajov s Googlom

Ak chcete pomôcť vylepšiť Android, môžete povoliť zariadeniu odosielať nám informácie o tom, ako ho používate a ako funguje.

Ak máte zapnutú ďalšiu aktivitu na internete a v aplikáciách, tieto informácie sa môžu ukladať vo vašom účte. Môžete si ich zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita. Používame ich na kvalitnejšie prispôsobenie služieb Googlu a zlepšenie produktov a služieb pre všetkých.

Poznámka: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 8.0 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu

Zapnutie a vypnutie funkcie Využitie a diagnostika

Pri nastavovaní zariadenia môžete zvoliť, či chcete odosielať informácie o využití a diagnostike Googlu. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Google A potom Viac Viac A potom Využitie a diagnostika.
 3. Funkciu Využitie a diagnostika zapnite alebo vypnite.

Ak funkciu Využitie a diagnostika vypnete, zariadenie môže naďalej získavať základné služby, napríklad novú verziu Androidu. Vypnutie tejto funkcie nemá vplyv na informácie, ktoré môžu príslušné aplikácie zhromažďovať.

Poznámka: Ak používate zdieľané zariadenie, ostatné používateľské profily môžu toto nastavenie zmeniť.

Aké informácie sa zdieľajú s Googlom

Ak zapnete funkciu Využitie a diagnostika, zariadenie odosiela Googlu informácie o tom, čo v zariadení funguje a čo nefunguje. Zariadenie môže odoslať napríklad:

 • úroveň nabitia batérie;
 • informáciu o tom, ako často používate aplikácie;
 • údaje o kvalite a dĺžke sieťových pripojení (napríklad mobilného pripojenia, pripojení Wi-Fi a Bluetooth).

Ako Google využíva tieto informácie

Google použije informácie o využití a diagnostike na zlepšenie produktov a služieb, ako sú aplikácie Google a zariadenia s Androidom. Všetky informácie sú používané v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google.

Google môže použiť informácie o využití a diagnostike na:

 • zlepšenie výdrže batérie.
  Google môže pomôcť zredukovať spotrebu batérie bežnými funkciami pomocou informácií o tom, čo najviac spotrebúva batériu v zariadení.
 • zníženie počtu zlyhaní alebo zamrznutí v zariadeniach.
  Google môže použiť informácie o tom, kedy aplikácie zlyhávajú a zamŕzajú v zariadení na zvýšenie spoľahlivosti operačného systému Android.

Niektoré súhrnné informácie pomôžu tiež partnerom (napríklad vývojárom Androidu) vylepšiť ich aplikácie a produkty.