Upravljanje zvočnih posnetkov v dejavnosti v spletu in aplikacijah

Izberete lahko, ali naj Google shrani glasovno in zvočno dejavnost v račun Google v Googlovih strežnikih, ko uporabljate Iskanje Google, Pomočnika Google in Google Zemljevide. Google lahko na podlagi glasu in zvoka razvija in izboljša svoje tehnologije zvočnega prepoznavanja in Googlove storitve, ki te tehnologije uporabljajo.

Ta nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti je izklopljena, razen če jo vklopite.

Pomembno: Glede na druge nastavitve se zvočni posnetki morda shranjujejo na drugih mestih.

Vklop ali izklop glasovne in zvočne dejavnosti

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. V zgornjem desnem kotu se dotaknite profilne slike ali začetnice in nato Manage your Google Account (Upravljanje računa Google).
 3. Na vrhu se dotaknite Data & privacy (Podatki in zasebnost).
 4. Pri »History settings« (Nastavitve zgodovine) se dotaknite Web & App Activity (Dejavnost v spletu in aplikacijah).
 5. Potrdite ali počistite polje zraven »Include voice and audio activity« (Vključitev glasovne in zvočne dejavnosti).

Če je ta nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti izklopljena, se glasovni vnosi pri uporabi Iskanja Google, Pomočnika in Zemljevidov ne shranijo v račun Google, tudi če ste prijavljeni. Če izklopite to nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti, se predhodno shranjeni zvok ne izbriše. Zvočne posnetke lahko izbrišete iz računa Google kadar koli.

Iskanje ali brisanje zvočnih posnetkov

Iskanje zvočnih posnetkov

Pomembno: Glede na druge nastavitve se zvočni posnetki morda shranjujejo na drugih mestih.

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. V zgornjem desnem kotu se dotaknite profilne slike ali začetnice In nato Manage your Google Account (Upravljanje računa Google).
 3. Na vrhu se dotaknite Data & Privacy (Podatki in zasebnost).
 4. Pri »History settings« (Nastavitve zgodovine) se dotaknite Web & App Activity (Dejavnost v spletu in aplikacijah) In nato Manage activity (Upravljanje dejavnosti). Na tej strani lahko storite naslednje:
  • Ogledate si lahko seznam pretekle dejavnosti: Elementi z ikono za zvok Govor vključujejo posnetek.
  • Predvajate lahko posnetek: Zraven ikone za zvok Govor se dotaknite Details (Podrobnosti) In nato View recording (Ogled posnetka) In nato ikone za predvajanje Predvajaj.

Več zvočnih posnetkov: Morda bo prikazanih več zvočnih posnetkov, povezanih z dejavnostjo, če je zvok obdelala več kot ena od naprav z vgrajenim Pomočnikom. S tem zvokom izboljšamo svoje tehnologije, ki določajo, katera naprava se bo odzvala na vas.

Če se prikaže sporočilo »Transcript not available« (Prepis ni na voljo), je bil v ozadju med to dejavnostjo morda preglasen hrup.

Zvok, shranjen v računu Google, lahko prenesete s storitvijo Google Arhiviranje. Preberite, kako prenesete zvok in druge podatke v Googlu.

Nasvet: Če želite okrepiti varnost, lahko nastavite obvezni dodatni potrditveni korak za ogled celotne zgodovine.

Izbris zvočnih posnetkov iz dejavnosti v spletu in aplikacijah

Pomembno: Glede na druge nastavitve se zvočni posnetki morda shranjujejo na drugih mestih.

Brisanje enega elementa naenkrat

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. V zgornjem desnem kotu se dotaknite profilne slike ali začetnice in nato Manage your Google Account (Upravljanje računa Google).
 3. Na vrhu se dotaknite Data & privacy (Podatki in zasebnost).
 4. Pri »History settings« (Nastavitve zgodovine) se dotaknite Web & App Activity (Dejavnost v spletu in aplikacijah) in nato Manage activity (Upravljanje dejavnosti). Na tej strani je seznam pretekle dejavnosti. Elementi z ikono zvoka Govor vključujejo posnetek.
 5. Zraven elementa, ki ga želite izbrisati, se dotaknite ikone za brisanje In nato Delete (Izbriši).

Brisanje vseh elementov naenkrat

Pomembno: Ta postopek izbriše celotno dejavnost v spletu in aplikacijah, ne samo elementov, ki vsebujejo posnetek.

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. V zgornjem desnem kotu se dotaknite profilne slike ali začetnice in nato Manage your Google Account (Upravljanje računa Google).
 3. Na vrhu se dotaknite Data & Privacy (Podatki in zasebnost).
 4. Pri »History settings« (Nastavitve zgodovine) se dotaknite Web & App Activity (Dejavnost v spletu in aplikacijah) in nato Manage activity (Upravljanje dejavnosti). Na tej strani je seznam pretekle dejavnosti. Elementi z ikono zvoka Govor vključujejo posnetek.
 5. Nad dejavnostjo se dotaknite ikone za brisanje In nato All time (Od začetka).
 6. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Samodejni izbris zvočnih posnetkov

Pomembno: S tem postopkom vklopite možnost samodejnega brisanja za vse elemente dejavnosti v spletu in aplikacijah, ne le za elemente, ki vključujejo zvočni posnetek.

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. V zgornjem desnem kotu se dotaknite profilne slike ali začetnice In nato Manage your Google Account (Upravljanje računa Google).
 3. Na vrhu se dotaknite Data & Privacy (Podatki in zasebnost).
 4. Pri »History settings« (Nastavitve zgodovine) se dotaknite Web & App Activity (Dejavnost v spletu in aplikacijah) In nato Manage activity (Upravljanje dejavnosti).
 5. V vrstici za iskanje nad dejavnostjo izberite ikono za več možnosti Več In nato Keep activity for (Čas hranjenja dejavnosti).
 6. Dotaknite se gumba, da določite, kako dolgo želite ohraniti dejavnost In nato Next (Naprej) In nato Confirm (Potrdi).

Google bo zvočne posnetke iz Googlovih strežnikov morda izbrisal prej kot v časovnem obdobju, ki ga izberete, in sicer ko ne bodo več potrebni za razvoj in izboljšanje Googlovih tehnologij za prepoznavanje zvoka in storitev, ki te tehnologije uporabljajo. Za nekatere jezike bo na primer sčasoma morda potrebno manj zvoka.

O tej nastavitvi glasovne in zvočne dejavnosti

Ko govorite z Googlovimi storitvami, Google uporabi tehnologije zvočnega prepoznavanja, da obdela vaš zvok in vam odgovori. Če se na primer dotaknete ikone mikrofona za glasovno iskanje, Googlove tehnologije zvočnega prepoznavanja zaradi prikaza najustreznejših rezultatov govor pretvorijo v besede in besedne zveze, ki jih Iskanje Google poišče v indeksu.

Dejavnost v spletu in aplikacijah v računu Google v Googlovih strežnikih shranjuje stvari, ki jih počnete na Googlovih spletnih mestih, v aplikacijah in storitvah. Vključuje lahko povezane podatke, kot je lokacija. Nekatere interakcije se morda ne shranijo.

S to izbirno nastavitvijo glasovne in zvočne dejavnosti lahko shranite tudi zvočne posnetke z dejavnostjo v spletu in aplikacijah, ko uporabljate Iskanje Google, Pomočnika in Zemljevide. Ta nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti je izklopljena, razen če jo vklopite.

Ta nastavitev vpliva na vsa mesta, na katerih ste prijavljeni v Iskanju Google, Pomočniku in Zemljevidih, denimo v Pomočniku tako v aplikaciji Pomočnik Google kot pametnem zvočniku Google Home.

Kako se uporabljajo zvočni posnetki

Google zvočne posnetke, ki se shranijo, ko je ta nastavitev vklopljena, uporabi za razvijanje in izboljšanje tehnologij zvočnega prepoznavanja ter Googlovih storitev, ki te tehnologije uporabljajo, denimo Google Pomočnika.

Postopek pregleda zvoka

Zaradi nekaterih izboljšav zvočne tehnologije vzorce zvoka, ki se shrani v Googlovih strežnikih, ko je ta nastavitev vklopljena, analizirajo usposobljeni pregledovalci, ki ga poslušajo, prepišejo in opremijo s pripisi, da lahko na primer Googlove storitve bolje interpretirajo zvočni posnetek govora neke osebe v hrupnem okolju ali v določenem jeziku. V okviru tega postopka z ustreznimi ukrepi zaščitimo vašo zasebnost – na primer v času, ko pregledovalci analizirajo vaš zvočni posnetek, prekinemo povezavo med njim in vašim računom.

S tem postopkom pomagajo storitvam, da bolje razumejo, kaj jim ljudje povedo. Google je na primer izboljšal samodejno prepoznavanje govora za jezike z majhnimi količinami podatkov z usposabljanjem enega samega modela za prepis zvočnih posnetkov iz jezikov z velikimi količinami podatkov, kar je omogočilo sprotno večjezikovno prepoznavanje govora.

Tehnologije za govor

Pomembno: Te informacije veljajo, če vklopite glasovno in zvočno dejavnost po 6. juniju 2022.

Nekatere Googlove zvočne tehnologije, kot je Voice Match, lahko povežejo podobne glasove ali razločijo različne glasove, oziroma jih je mogoče z edinstvenim glasom izboljšati. Če uporabljate Pomočnika Google s funkcijo Voice Match in imate vklopljeno to nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti, lahko Google začasno obdela tudi model vašega glasu iz shranjenih zvočnih posnetkov, in sicer zaradi razvijanja in izboljšanja Googlovih glasovnih tehnologij ter Googlovih storitev, ki te tehnologije uporabljajo. Preberite, kako vaš glas deluje z drugimi nastavitvami.

V okviru tega postopka z ustreznimi ukrepi zaščitimo vašo zasebnost. Če je na primer model vašega glasu izračunan na podlagi shranjenega zvočnega posnetka, je povezava med posnetkom in računom prekinjena. Posnetek je začasno obdelan zaradi izboljšave naših tehnologij zvočnega prepoznavanja, nato pa izbrisan. Vsaka tovrstna obdelava glasu lahko traja do 7 dni. Glasovni modeli se na nekaterih območjih sodne oblasti morda obravnavajo kot biometrični podatki.

Če je ta nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti vklopljena

Če je ta nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti vklopljena za dejavnost v spletu in aplikacijah, bo Google v računu Google shranjeval zvočne posnetke, ko uporabljate Iskanje Google, Pomočnika in Zemljevide.

Zvok se shrani, ko naprava zazna aktiviranje. Naprave morda podpirajo različne vrste aktiviranja, na primer »Hey Google«, kratek poziv, ki ga vklopite, nadaljevanje pogovorov ali pritiske mikrofona. Nekatere naprave vključijo nekaj sekund zvoka pred aktiviranjem, da ujamejo celotno zahtevo.

Zvok se morda shrani, če naprava nepravilno zazna aktiviranje, na primer zvok, ki je podoben sprožilni besedi »Ok Google«. Neprestano si prizadevamo za izboljšanje sistemov, da bi bilo v prihodnje manj neželenih aktiviranj.

Če napravo uporabljate brez internetne povezave, se zvok morda shrani v račun Google, ko se znova povežete v internet.

Če je ta nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti izklopljena

Če izklopite to nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti, Google v računu Google v Googlovih strežnikih ne bo več shranjeval zvočnih posnetkov z dejavnostjo v spletu in aplikacijah, ko uporabljate Iskanje Google, Pomočnika in Zemljevide. Google bo še naprej obdeloval vaše zvočne posnetke za odzive, ko komunicirate z Googlovimi storitvami.

Če izklopite nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti, s tem ne izklopite ločenih nastavitev zvoka v Pomočniku.

Če je nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti izklopljena, Google predhodno shranjenega zvoka, ko je bila ta nastavitev vklopljena, ne bo uporabil za izboljšanje glasovnih tehnologij, kot je Voice Match. Predhodno shranjen zvočni posnetek se morda še naprej uporablja za izboljšanje drugih zvočnih tehnologij, razen če ga izbrišete.

Predhodno shranjeni zvok v dejavnosti v spletu in aplikacijah lahko izbrišete na activity.google.com.

Druga mesta, na katerih se zvočni posnetki morda shranjujejo

Ta nastavitev glasovne in zvočne dejavnosti ne vpliva na:

 • Zvočne posnetke, ki jih shranijo in upravljajo druge Googlove storitve, kot sta Google Voice in YouTube.
 • Zvočne posnetke, shranjene v napravi, za namene, kot je nastavitev in izboljšanje osebne funkcije Voice Match ali druga prilagoditev zvočnih tehnologij v napravi.

Drugi postopki strojnega učenja, ki jih ne nadzira ta nastavitev, se morda uporabljajo za izboljšanje tehnologij za prepoznavanje zvoka s sodelovalnim učenjem ali kratkotrajnim pridobivanjem informacij.

Preberite več o tem, kako Google izboljšuje modele govora.

Sorodni viri

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
5752101379577582340
true
Iskanje v centru za pomoč
true
true
true
true
true
70975