Správa zvukových nahrávok v aktivite na internete a v aplikáciách

Môžete si vybrať, či má Google po vašej interakcii s Vyhľadávaním, Asistentom alebo Mapami Google uložiť hlasovú a zvukovú aktivitu do vášho účtu Google. Vaše hlasové a zvukové nahrávky môžu Googlu pomôcť pri vývoji a zlepšovaní technológií rozpoznávania zvuku a služieb Googlu, ktoré ich používajú.

Toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity je bežne vypnuté, ak si ho manuálne nezapnete.

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

How Google Protects Your Privacy if You Choose to Save Audio Data

Zapnutie alebo vypnutie hlasovej a zvukovej aktivity

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položku Aktivita na internete a v aplikáciách.
 4. Začiarknite políčko Zahŕňať hlasovú a zvukovú aktivitu alebo jeho začiarknutie zrušte.

Keď je toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity vypnuté, zvukové nahrávky z hlasových interakcií s Vyhľadávaním Google, Asistentom a Mapami sa nebudú ukladať do vášho účtu Google, a to ani vtedy, keď ste sa prihlásili. Ak ho vypnete, v minulosti uložený zvuk sa neodstráni. Svoje zvukové nahrávky môžete kedykoľvek odstrániť.

Vyhľadanie alebo odstránenie zvukových nahrávok

Vyhľadanie zvukových nahrávok

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke môžete:
  • Zobraziť zoznam svojej predchádzajúcej aktivity: položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahŕňajú nahrávku.
  • Prehrať nahrávku: vedľa položky Zvuk Hlasový príkaz kliknite na Podrobnosti a potom Zobraziť nahrávku a potom Prehrať Prehrať.

Ak sa zobrazí správa „Prepis nie je k dispozícii“, počas aktivity bolo pravdepodobne príliš veľa šumu na pozadí.

Zvuk si môžete stiahnuť pomocou aplikácie Google Takeout. Ako stiahnuť zvuk a ďalšie údaje na Googli

Tip: Ak chcete zvýšiť zabezpečenie, môžete na zobrazenie celej histórie na stránke Moja aktivita vyžadovať ďalší krok overenia

Odstránenie zvukových nahrávok z vašej aktivity na internete a v aplikáciách

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

Odstránenie jednotlivých položiek

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke nájdete zoznam svojej minulej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahŕňajú nahrávku.
 4. Vedľa položky, ktorú chcete odstrániť, vyberte Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie všetkých položiek naraz

Dôležité: Týmto postupom odstránite všetky položky svojej aktivity na internete a v aplikáciách, nie iba tie, ktoré zahrnujú nahrávku.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke nájdete zoznam svojej minulej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahŕňajú nahrávku.
 4. Nad aktivitou kliknite na Odstrániť a potom Celé obdobie.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Automatické odstraňovanie zvukových nahrávok

Dôležité: Týmito krokmi zapnete automatické odstraňovanie všetkých položiek aktivity na internete a v aplikáciách, nie iba tých so zvukovou nahrávkou.

 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách A potom Spravovať aktivitu.
 4. Nad aktivitou vyberte vo vyhľadávacom paneli Viac Viac A potom Ponechať aktivitu.
 5. Kliknite na tlačidlo obdobia, na ktoré si chcete aktivitu ponechať, A potom Ďalej A potom Potvrdiť.

Google môže zvukové nahrávky odstrániť aj skôr než pred vami vybraným časom v prípade, že ich už nebude potrebovať na účely vývoja a zlepšovania svojich technológií rozpoznávania zvuku a služieb, ktoré ich používajú. Pre niektoré jazyky môže napríklad postupne postačovať menšie množstvo zvukových nahrávok.

O tomto nastavení hlasovej a zvukovej aktivity

Keď sa rozprávate so službami Googlu, Google spracúva váš zvuk a odpovedá vám pomocou technológií rozpoznávania zvuku. Keď napríklad klepnutím na ikonu mikrofónu spustíte vyhľadávanie hlasom, technológie rozpoznávania zvuku od Googlu preložia vyslovený výraz do slov a fráz, ktoré Vyhľadávanie nájde v indexe, aby vám mohli byť poskytnuté najrelevantnejšie výsledky.

Aktivita na internete a v aplikáciách ukladá vašu aktivitu na weboch, v aplikáciách a službách Googlu do vášho účtu Google na serveroch Googlu. Aktivita môže zahŕňať súvisiace informácie, napríklad polohu. Určité interakcie sa nemusia uložiť.

Pomocou tohto nepovinného nastavenia hlasovej a zvukovej aktivity môžete prostredníctvom aktivity na internete a v aplikáciách ukladať aj zvukové nahrávky zaznamenané pri interakcii s Vyhľadávaním, Asistentom a Mapami Google. Toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity je bežne vypnuté, ak si ho manuálne nezapnete.

Toto nastavenie ovplyvňuje všetky inštancie, v ktorých ste sa prihlásili do Vyhľadávania, Asistenta a Máp, napríklad Asistenta v aplikácii Asistent Google aj inteligentnom reproduktore Google Home.

Ako sa zvukové nahrávky používajú

Keď je toto nastavenie zapnuté, Google pomocou ukladaných zvukových nahrávok vyvíja a zlepšuje svoje technológie rozpoznávania zvuku, ako aj svoje služby, ktoré ich používajú, napríklad Asistenta Google.

Proces kontroly zvuku

Keď je toto nastavenie zapnuté, v prípade niektorých zlepšení technológie zvuku analyzujú ukážku zvuku vyškolení kontrolóri, ktorí si ju vypočujú, prepíšu a pridajú k nej poznámky, aby služby Googlu mohli lepšie interpretovať zvuk, napríklad keď niekto rozpráva v hlučnom prostredí alebo určitom jazyku. V rámci tohto postupu podnikáme opatrenia na ochranu vášho súkromia, napríklad oddelením zvuku, ktorý kontrolóri analyzujú, od vášho účtu.

Tento postup pomáha službám lepšie porozumieť, čo im ľudia hovoria. Google napríklad zlepšil automatické rozpoznávanie reči v prípade jazykov s nedostatočným objemom dát natrénovaním jediného modelu pomocou prepísaných zvukov v jazykoch s veľkým objemom dát, čo umožnilo rozpoznávanie reči vo viacerých jazykoch v reálnom čase.

Hlasové technológie

Dôležité: Tieto informácie platia v prípade, že ste hlasovú a zvukovú aktivitu zapli po 6. júni 2022.

Niektoré technológie spracovania zvuku od Googlu, napríklad Voice Match, môžu nájsť zhody podobných hlasov alebo rozlišovať hlasy, prípadne sa dajú zlepšiť jedinečným hlasom. Ak používate Asistenta Google s funkciou Voice Match a zapli ste toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity, Google môže z uloženého zvuku dočasne spracovať aj model vášho hlasu na vývoj a zlepšenie hlasových technológií a služieb Googlu, ktoré ich využívajú. Ako funguje hlas s inými nastaveniami

V rámci tohto postupu podnikáme opatrenia na ochranu vášho súkromia. Ak sa napríklad z uloženého zvuku vypočíta model vášho hlasu, bude oddelený od vášho účtu, dočasne spracovaný na zlepšenie technológií rozpoznávania zvuku a nakoniec odstránený. Každé také spracovanie hlasu môžu trvať až sedem dní. Hlasové modely môžu byť v niektorých jurisdikciách považované za biometrické údaje.

Keď je toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity zapnuté

Keď je toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity pre vašu aktivitu na internete a v aplikáciách zapnuté, Google bude vo vašom účte Google na svojich serveroch prostredníctvom aktivity na internete a v aplikáciách ukladať zvukové nahrávky, keď budete interagovať s Vyhľadávaním, Asistentom a Mapami Google.

Zvuk sa uloží, keď vaše zariadenie rozpozná aktiváciu. Zariadenia môžu podporovať rôzne typy aktivácií, napríklad príkazom „Ok, Google“ alebo rýchlou frázou, ktorú ste zapli, súvislými konverzáciami alebo klepnutím na ikonu mikrofónu. Niektoré zariadenia zahŕňajú aj niekoľko sekúnd pred aktiváciou, aby zachytili celú žiadosť.

Zvuk sa môže niekedy uložiť aj vtedy, keď vaše zariadenie nesprávne rozpozná aktiváciu, napríklad zvuk pripomínajúci „Ok, Google“. Systémy neustále zlepšujeme redukovaním neúmyselných aktivácií.

Ak používate zariadenie bez internetového pripojenia, zvuk sa môže uložiť do vášho účtu Google, keď budete opäť online.

Keď je toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity vypnuté

Ak toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity vypnete, Google už nebude ukladať zvukové nahrávky vo vašom účte Google na svojich serveroch prostredníctvom aktivity na internete a v aplikáciách, keď budete interagovať s Vyhľadávaním, Asistentom a Mapami Google. Google bude naďalej spracúvať váš zvuk, aby vám mohol odpovedať, keď sa budete rozprávať so službami Googlu.

Keď je toto nastavenie vypnuté, Google nebude pomocou zvuku uloženého, keď bolo toto nastavenie zapnuté, zlepšovať hlasové technológie, ako je Voice Match. Pomocou zvuku uloženého v minulosti môžu byť naďalej zlepšované ďalšie technológie spracovania zvuku, pokiaľ ho neodstránite.

Zvuk uložený v minulosti prostredníctvom aktivity na internete a v aplikáciách môžete odstrániť na activity.google.com.

Ďalšie umiestnenia, kam sa môžu ukladať zvukové nahrávky

Toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity nemá vplyv na:

 • zvuk ukladaný a spravovaný inými službami Googlu, ako sú Google Voice a YouTube;
 • zvuk ukladaný vo vašom zariadení napríklad na účely osobného nastavenia a doladenia funkcie Voice Match alebo iného prispôsobenia zvukových technológií v zariadení.

Technológie rozpoznávania zvuku so združeným alebo efemérnym učením môžu byť zlepšované ďalšími procesmi strojového učenia, ktoré toto nastavenie neovláda. Príklad:

 • Keď je zapnuté nastavenie Zlepšovať Gboard, Gboard môže ukladať a spracúvať zvuk v zariadení pomocou technológie nazvanej združené učenie s cieľom zlepšovať rozpoznávanie reči pre každého bez nutnosti odosielať vyslovený obsah na servery Googlu. Ako pomocou nastavenia Zlepšovať Gboard vylepšujeme Gboard
 • Google môže spracúvať a analyzovať váš zvuk v reálnom čase s cieľom zlepšovať svoje technológie rozpoznávania zvuku pomocou technológie nazvanej efemérne učenie, ktorá nevyžaduje ukladanie zvuku prostredníctvom aktivity na internete a v aplikáciách.

Ďalšie informácie o tom, ako Google zlepšuje modely reči

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
70975
false