Správa hlasových a zvukových nahrávok Googlu

Googlu môžete povoliť nahrávať váš hlas a ďalšie zvuky, aby vám tak zaistil prispôsobenejšie prostredie v jeho službách a zlepšil technológie reči pre vás aj ostatných.

Dôležité: Na základe ďalších nastavení sa môžu hlasové a zvukové nahrávky ukladať do iných umiestnení.

Čo sa ukladá v rámci hlasových a zvukových nahrávok

Google zaznamenáva váš hlas a zvuky plus niekoľko sekúnd pred nimi. Nahrávanie sa spustí, keď:

 • poviete aktivačný príkaz, ako napríklad „Hej Google“;
 • klepnete na ikonu mikrofónu.

Kedy sa hlasové a zvukové nahrávky ukladajú do vášho účtu

Váš zvuk sa ukladá do vášho účtu Google iba vtedy, keď:

 • ste sa prihlásili do svojho účtu Google; 
 • keď je zapnutá aktivita na internete a v aplikáciách; 
 • keď je začiarknutá možnosť Zahŕňať hlasové a zvukové nahrávky.

Zvuky sa môžu ukladať, aj keď je vaše zariadenie offline.

Poznámka: Nie všetky aplikácie podporujú ukladanie zvuku do vášho účtu.

Ako hlasové a zvukové nahrávky zlepšujú vaše prostredie

Google používa vaše hlasové a zvukové nahrávky, aby ste pomocou svojho hlasu získali lepšie výsledky. Zahrnuje to:

 • naučenie sa zvuku vášho hlasu;
 • naučenie sa spôsobu, akým hovoríte slová a frázy;
 • rozpoznanie, keď poviete aktivačný príkaz, ako napríklad „Hej Google“;
 • zlepšenie rozpoznávania reči v službách Googlu, v ktorých používate hlasové povely.

Zapnutie alebo vypnutie hlasových a zvukových nahrávok

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V paneli Riadenie aktivity kliknite na položku Aktivita na internete a v aplikáciách.
 4. Začiarknite políčko Zahŕňať hlasové a zvukové nahrávky alebo jeho začiarknutie zrušte. Príslušné nastavenie tak zapnete alebo vypnete.

Keď sú hlasové a zvukové nahrávky vypnuté, hlasové vstupy sa nebudú ukladať do vášho účtu Google, a to ani vtedy, keď sa prihlásite.

Dôležité: Na základe ďalších nastavení sa môžu hlasové a zvukové nahrávky ukladať do iných umiestnení

Zobrazenie alebo odstránenie vašich hlasových a zvukových nahrávok

Vaše hlasové a zvukové nahrávky sú súkromné a môžete ich zobraziť, iba keď sa prihláste do svojho účtu Google.

Zobrazenie vašich hlasových a zvukových nahrávok

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V paneli Riadenie aktivity kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke môžete:
  • Zobraziť zoznam svojej predchádzajúcej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahrnujú nahrávku.
  • Prehrať príslušnú nahrávku. Kliknite na Podrobnosti vedľa ikony zvuku Hlasový príkaz a potom Zobraziť nahrávku a potom Prehrať Prehrať.
 4. Kliknite na Spravovať aktivitu. Na tejto stránke sa zobrazí zoznam predchádzajúcich hlasových vstupov spolu s dátumom, kedy boli zaznamenané.

Ak uvidíte hlásenie Prepis nie je k dispozícii, bol vypnutý mikrofón alebo počas aktivity bolo príliš veľa hluku na pozadí.

Odstránenie nahrávok z vašej aktivity na internete a v aplikáciách

Odstránenie jednotlivých položiek

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V paneli Riadenie aktivity kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke nájdete zoznam svojej predchádzajúcej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahrnujú nahrávku.
 4. Vedľa položky, ktorú chcete odstrániť, vyberte Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie všetkých položiek naraz

Poznámka: Týmto postupom odstránite všetky položky svojej aktivity na internete a v aplikáciách, nie iba tie, ktoré zahrnujú nahrávku.

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V paneli Riadenie aktivity kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke nájdete zoznam svojej predchádzajúcej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahrnujú nahrávku.
 4. Vpravo hore vyberte Viac Viac A potom Odstrániť aktivitu podľa.
 5. V časti Odstrániť podľa dátumu vyberte šípku nadol Šípka nadol A potom Celé obdobie.
 6. Dole vyberte Odstrániť A potom Odstrániť. 

Iné umiestnenia, kde sa vaše hlasové a zvukové nahrávky môžu ukladať 

Nastavenie hlasových a zvukových nahrávok neovplyvňuje iné služby Googlu (ako napríklad Voice alebo YouTube), v ktorých môžete ukladať hlasové a zvukové záznamy.

V závislosti od iných nastavení zariadenia sa hlasové a zvukové nahrávky môžu stále ukladať do vášho zariadenia. Zlepšenia hlasových modelov sa môžu tiež odosielať Googlu bez nahrávania vašich hlasových a zvukových nahrávok. Keď je napríklad zapnuté nastavenie Zlepšiť Gboard, klávesnica Gboard môže zlepšovať návrhy slov pre všetkých bez odosielania vyslovených výrazov na server. Ako sa zlepšuje Gboard

Súvisiace články