Správa zvukových nahrávok v aktivite na internete a v aplikáciách

Môžete nastaviť, či má Google po interakcii s Vyhľadávaním Google, Asistentom alebo Mapami uložiť zvukovú nahrávku do vášho účtu Google. Vaše zvukové nahrávky môžu Googlu pomôcť pri vývoji a zlepšovaní technológií rozpoznávania zvuku a služieb Googlu, ktoré ich používajú.

Nastavenie zvukových nahrávok je predvolene vypnuté, musíte ho zapnúť.

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

How Google Protects Your Privacy if You Choose to Save Audio Data

Zapnutie alebo vypnutie zvukových nahrávok

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položku Aktivita na internete a v aplikáciách.
 4. Začiarknite políčko vedľa položky Zahŕňať zvukové nahrávky alebo jeho začiarknutie zrušte.

Keď je nastavenie zvukových nahrávok vypnuté, hlasové vstupy z interakcií s Vyhľadávaním Google, Asistentom a Mapami sa nebudú ukladať do vášho účtu Google, a to ani v prípade, že ste sa prihlásili. Ak vypnete nastavenie zvukových nahrávok, predtým uložené nahrávky sa neodstránia. Svoje zvukové nahrávky môžete kedykoľvek odstrániť.

Vyhľadanie alebo odstránenie zvukových nahrávok

Vyhľadanie zvukových nahrávok

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke môžete:
  • Zobraziť zoznam svojej predchádzajúcej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz obsahujú nahrávku.
  • Prehrať príslušnú nahrávku. Kliknite na Podrobnosti vedľa ikony zvuku Hlasový príkaz a potom Zobraziť nahrávku a potom Prehrať Prehrať.

Ak sa zobrazí správa „Prepis nie je k dispozícii“, počas aktivity bolo pravdepodobne príliš veľa hluku na pozadí.

Tip: Ak chcete zvýšiť zabezpečenie, môžete vyžadovať pri zobrazení celej svojej histórie na stránke Moja aktivita ďalšiu úroveň overenia.

Odstránenie nahrávok z vašej aktivity na internete a v aplikáciách

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

Odstránenie jednotlivých položiek

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke nájdete zoznam svojej predchádzajúcej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz obsahujú nahrávku.
 4. Vedľa položky, ktorú chcete odstrániť, vyberte Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie všetkých položiek naraz

Dôležité: Týmto postupom odstránite všetky položky svojej aktivity na internete a v aplikáciách, nie iba tie, ktoré zahrnujú nahrávku.

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke nájdete zoznam svojej predchádzajúcej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz obsahujú nahrávku.
 4. Nad aktivitou vyberte Odstrániť .
 5. Vyberte Celé obdobie.
 6. Odstráňte aktivitu podľa pokynov.

Automatické odstraňovanie zvukových nahrávok

Dôležité: Tento postup zapne možnosť automatického odstraňovania pre všetky položky vašej aktivity na internete a v aplikáciách, nie iba pre tie so zvukovou nahrávkou.

 1. V počítači prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách A potom Spravovať aktivitu.
 4. Nad aktivitou vyberte vo vyhľadávacom paneli Viac Viac A potom Ponechať aktivitu.
 5. Kliknite na tlačidlo obdobia, na ktoré si chcete aktivitu ponechať, A potom Ďalej A potom Potvrdiť.

Google môže zvukové nahrávky odstrániť aj skôr než pred vami vybraným časom v prípade, že ich už nebude potrebovať na účely vývoja a zlepšovania svojich technológií rozpoznávania zvuku a služieb, ktoré ich používajú. Pre niektoré jazyky môže napríklad postupne postačovať menšie množstvo zvukových nahrávok.

Ďalšie umiestnenia, kam sa môžu ukladať zvukové nahrávky 

Nastavenie zvukových nahrávok nemá vplyv na iné služby Googlu (ako napríklad Google Voice alebo YouTube), ktoré môžete používať na ukladanie zvukových záznamov.

V závislosti od iných nastavení zariadenia sa zvukové nahrávky môžu stále ukladať do vášho zariadenia. Ak napríklad zapnete funkciu Voice Match, zvukové nahrávky sa môžu ukladať do vášho zariadenia a používať na rozpoznávanie vášho hlasu. 

Pomocou zvuku v zariadení je v ňom možné zlepšovať technológie rozpoznávania zvuku. Tieto zlepšenia je možné odoslať Googlu (bez zvukových nahrávok). Pomôžu s vývojom a zlepšovaním technológií rozpoznávania zvuku a služieb Googlu, ktoré ich používajú. Keď je napríklad zapnuté nastavenie Zlepšiť Gboard, klávesnica Gboard môže zlepšovať rozpoznávanie pre všetkých bez odosielania toho, čo poviete alebo vyslovíte, na server. Ako sa zlepšuje Gboard

Ako fungujú zvukové nahrávky

Ako sa ukladajú zvukové nahrávky

Google zaznamenáva váš hlas a zvuky plus niekoľko sekúnd pred nimi. Nahrávanie sa spustí, keď:

 • klepnete na ikonu mikrofónu;
 • stlačíte tlačidlo Hovoriť na slúchadlách s mikrofónom;
 • vyslovíte aktivačný príkaz, ako napríklad „Hey Google“.

Dôležité: Zvuk sa môže niekedy uložiť aj vtedy, keď vaše zariadenie nesprávne rozpozná aktiváciu, napríklad zvuk pripomínajúci „Hey Google“. Systémy neustále zlepšujeme redukovaním neúmyselných aktivácií.

Keď je nastavenie zvukových nahrávok zapnuté 

Zvuk sa ukladá do vášho účtu Google iba vtedy, keď:

 • je začiarknutá možnosť Zahŕňať zvukové nahrávky;
 • ste sa prihlásili do svojho účtu Google; 
 • je zapnutá aktivita na internete a v aplikáciách; 
 • interagujete s Vyhľadávaním Google, Asistentom alebo Mapami.

Ak používate zariadenie bez internetového pripojenia, zvuk sa môže uložiť do vášho účtu, keď budete opäť online. 

Ako zvukové nahrávky zlepšujú vaše prostredie

Zvukové nahrávky sa používajú na: 

 • vývoj a zlepšovanie technológií rozpoznávania zvuku a služieb Googlu, ktoré ich využívajú (napríklad Asistent Google); 
 • lepšie rozpoznávanie vášho hlasu v priebehu času. Vaše zariadenia s povolenou funkciou Voice Match môžu napríklad lepšie rozpoznávať vyslovenie výrazu „Hey Google“.

Ako kontrola zvuku zlepšuje naše technológie

Vyškolení kontrolóri analyzujú určitý podiel strojovo vybraných zvukových ukážok. Pomáhajú tak službám Googlu lepšie porozumieť, čo im ľudia hovoria. 

Robia to tak, že si určitú zvukovú ukážku vypočujú, prepíšu ju a pridajú k nej poznámky. To prispieva k analýze a lepšej interpretácii zvuku. Ukážka môže napríklad obsahovať zvuk toho, ako niekto hovorí v hlučnom prostredí alebo v určitom jazyku. 

Počas analýzy prijímame opatrenia na ochranu vášho súkromia. Okrem iného tým, že vaše zvukové nahrávky pred ich sprístupnením kontrolórom oddelíme od vášho účtu.

Súvisiace články

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
70975
false