Správa hlasovej a zvukovej aktivity Googlu

Zapnutím hlasovej a zvukovej aktivity umožníte Googlu ukladať záznam vášho hlasu a ďalšie zvuky do vášho účtu Google.

Čo sa ukladá do hlasovej a zvukovej aktivity

Google zaznamenáva váš hlas a ďalšie zvuky plus niekoľko sekúnd pred nimi. Nahrávanie sa spustí, keď vykonáte nasledujúce akcie:

 • vyslovíte príkazy, napr. „Ok Google“;
 • klepnete na ikonu mikrofónu.

Uvedené zvuky sa uložia do účtu iba v prípade, že sa doň prihlásite a zapnete hlasovú a zvukovú aktivitu. Zvuky sa môžu ukladať, aj keď je zariadenie offline.

Poznámka: Nie všetky aplikácie podporujú ukladanie zvuku do účtu.

Ako hlasová a zvuková aktivita vylepšuje vaše prostredie

Google používa vašu hlasovú a zvukovú aktivitu, aby ste pomocou svojho hlasu získali lepšie výsledky. Ide o nasledujúce operácie:

 • naučenie sa zvuku vášho hlasu;
 • naučenie sa spôsobu, akým hovoríte slová a frázy;
 • rozpoznanie kľúčového výrazu „Ok Google“;
 • vylepšenie rozpoznávania reči v službách Google, v ktorých používate hlasové povely.

Zapnutie alebo vypnutie hlasovej a zvukovej aktivity

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na položku Dáta a prispôsobenie.
 3. V paneli Riadenie aktivity kliknite na položku Hlasová a zvuková aktivita.
 4. Zapnite alebo vypnite Hlasovú a zvukovú aktivitu kliknutím na spínač.

Keď je hlasová a zvuková aktivita vypnutá, hlasové vstupy sa nebudú ukladať do účtu Google, a to dokonca ani vtedy, keď sa prihlásite.

Zobrazenie alebo odstránenie hlasovej a zvukovej aktivity

Hlasová a zvuková aktivita je súkromná a dá sa zobraziť iba po prihlásení do účtu Google.

Zobrazenie hlasovej a zvukovej aktivity

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na položku Dáta a prispôsobenie.
 3. V paneli Riadenie aktivity kliknite na položku Hlasová a zvuková aktivita.
 4. Kliknite na položku Spravovať aktivitu. Na tejto stránke sa zobrazí zoznam predchádzajúcich hlasových vstupov spolu s dátumom, kedy boli zaznamenané.

Ak uvidíte hlásenie Prepis nie je k dispozícii, bol vypnutý mikrofón alebo bolo počas aktivity v pozadí príliš veľa hluku.

Odstránenie záznamov z hlasovej a zvukovej aktivity

Odstránenie jednotlivých záznamov

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na položku Dáta a prispôsobenie.
 3. V paneli Riadenie aktivity kliknite na položku Hlasová a zvuková aktivita.
 4. Kliknite na položku Spravovať aktivitu. Na tejto stránke sa zobrazí zoznam predchádzajúcich hlasových vstupov spolu s dátumom, kedy boli zaznamenané.
 5. Vedľa položky, ktorú chcete odstrániť, vyberte položky Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie všetkých záznamov naraz

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. Kliknite v ľavom navigačnom paneli na položku Dáta a prispôsobenie.
 3. V paneli Riadenie aktivity kliknite na položku Hlasová a zvuková aktivita.
 4. Kliknite na položku Spravovať aktivitu. Na tejto stránke sa zobrazí zoznam predchádzajúcich hlasových vstupov spolu s dátumom, kedy boli zaznamenané.
 5. Vpravo hore vyberte možnosti Viac Viac a potom Odstrániť aktivitu podľa.
 6. V časti Odstrániť podľa dátumu vyberte šípku nadol Šípka nadol a potom Celé obdobie.
 7. V dolnej časti vyberte položky Odstrániť a potom Odstrániť.

Súvisiace články