Správa zvukových nahrávok v aktivite na internete a v aplikáciách

Môžete si vybrať, či má Google po vašej interakcii s Vyhľadávaním, Asistentom alebo Mapami Google uložiť hlasovú a zvukovú aktivitu do vášho účtu Google na serveroch Googlu. Vaše hlasové a zvukové nahrávky môžu Googlu pomôcť pri vývoji a zlepšovaní technológií rozpoznávania zvuku a služieb Googlu, ktoré ich používajú.

Toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity je bežne vypnuté, kým si ho ručne nezapnete.

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

Zapnutie alebo vypnutie hlasovej a zvukovej aktivity

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položku Aktivita na internete a v aplikáciách.
 4. Začiarknite políčko Zahŕňať hlasovú a zvukovú aktivitu alebo jeho začiarknutie zrušte.

Keď je toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity vypnuté, zvukové nahrávky z hlasových interakcií s Vyhľadávaním, Asistentom a Mapami Google sa nebudú ukladať do vášho účtu Google na serveroch Googlu, a to ani vtedy, keď ste sa prihlásili. Ak ho vypnete, v minulosti uložený zvuk sa neodstráni. Svoje zvukové nahrávky môžete kedykoľvek odstrániť.

Vyhľadanie alebo odstránenie zvukových nahrávok

Vyhľadanie zvukových nahrávok

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke môžete:
  • Zobraziť zoznam svojej predchádzajúcej aktivity: položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahŕňajú nahrávku.
  • Prehrať nahrávku: vedľa položky Zvuk Hlasový príkaz kliknite na Podrobnosti a potom Zobraziť nahrávku a potom Prehrať Prehrať.

Viaceré zvukové nahrávky: ak zvuk spracúva viac zariadení s Asistentom Google, môžu sa vám zobraziť viaceré zvukové nahrávky spojené s aktivitou. Pomocou týchto zvukových nahrávok zlepšujeme technológie, ktoré určujú, ktoré zariadenie by vám malo odpovedať.

Ak sa zobrazí správa „Prepis nie je k dispozícii“, počas aktivity bolo pravdepodobne príliš veľa šumu na pozadí.

Zvuk uložený vo svojom účte Google si môžete stiahnuť v službe Google Takeout. Ako stiahnuť zvuk a ďalšie údaje na Googli

Tip: Ak chcete zvýšiť zabezpečenie, môžete na zobrazenie celej histórie na stránke Moja aktivita vyžadovať ďalší krok overenia.

Odstránenie zvukových nahrávok z aktivity na internete a v aplikáciách

Dôležité: Na základe iných nastavení sa zvukové nahrávky môžu ukladať do ďalších umiestnení.

Odstránenie jednotlivých položiek

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke nájdete zoznam svojej minulej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahŕňajú nahrávku.
 4. Vedľa položky, ktorú chcete odstrániť, vyberte Viac Viac a potom Odstrániť.

Odstránenie všetkých položiek naraz

Dôležité: Týmto postupom odstránite celú aktivitu na internete a v aplikáciách, nie iba položky, ktoré zahŕňajú nahrávku.

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách a potom Spravovať aktivitu. Na tejto stránke nájdete zoznam svojej minulej aktivity. Položky s ikonou zvuku Hlasový príkaz zahŕňajú nahrávku.
 4. Nad aktivitou kliknite na Odstrániť a potom Celé obdobie.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Automatické odstraňovanie zvukových nahrávok

Dôležité: Týmito krokmi zapnete automatické odstraňovanie všetkých položiek aktivity na internete a v aplikáciách, nie iba tých so zvukovou nahrávkou.

 1. Prejdite v počítači do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na položku Údaje a ochrana súkromia.
 3. V sekcii Nastavenia histórie kliknite na položky Aktivita na internete a v aplikáciách A potom Spravovať aktivitu.
 4. Nad aktivitou vyberte vo vyhľadávacom paneli Viac Viac A potom Ponechať aktivitu.
 5. Kliknite na tlačidlo obdobia, na ktoré si chcete aktivitu ponechať, A potom Ďalej A potom Potvrdiť.

Ak už zvukové nahrávky nebudú potrebné na vývoj a zlepšovanie technológií rozpoznávania zvuku a služieb, ktoré ich využívajú, môže ich Google zo svojich serverov odstrániť aj pred vybraným obdobím. Pre niektoré jazyky môže napríklad postupne postačovať menšie množstvo zvukových nahrávok.

Nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity

Keď sa rozprávate so službami Googlu, Google spracúva váš zvuk a odpovedá vám pomocou technológií rozpoznávania zvuku. Keď napríklad klepnutím na ikonu mikrofónu spustíte vyhľadávanie hlasom, technológie rozpoznávania zvuku od Googlu preložia vyslovený výraz do slov a fráz, ktoré Vyhľadávanie nájde v indexe, aby vám mohli byť poskytnuté najrelevantnejšie výsledky.

Aktivita na internete a v aplikáciách ukladá vašu aktivitu na weboch, v aplikáciách a službách Googlu do vášho účtu Google na serveroch Googlu. Aktivita môže zahŕňať súvisiace informácie, napríklad polohu. Určité interakcie sa nemusia uložiť.

Vďaka tomuto nepovinnému nastaveniu hlasovej a zvukovej aktivity môžete prostredníctvom aktivity na internete a v aplikáciách ukladať aj zvukové nahrávky zaznamenané pri interakcii s Vyhľadávaním, Asistentom a Mapami Google. Toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity je bežne vypnuté, kým si ho ručne nezapnete.

Toto nastavenie ovplyvňuje všetky inštancie, v ktorých ste sa prihlásili do Vyhľadávania, Asistenta a Máp, napríklad Asistenta v aplikácii Asistent Google aj inteligentnom reproduktore Google Home.

Ako sa zvukové nahrávky používajú

Keď je toto nastavenie zapnuté, Google pomocou ukladaných zvukových nahrávok vyvíja a zlepšuje svoje technológie rozpoznávania zvuku, ako aj svoje služby, ktoré ich používajú, napríklad Asistenta Google.

Proces kontroly zvuku

Keď je toto nastavenie zapnuté, v prípade niektorých zlepšení technológie spracovania zvuku analyzujú ukážky zvuku uložené na serveroch Googlu vyškolení kontrolóri, ktorí si ich vypočujú, prepíšu a pridajú k nim poznámky, aby mohli služby Googlu lepšie interpretovať zvuk, napríklad keď niekto rozpráva v hlučnom prostredí alebo určitým jazykom. V rámci tohto postupu podnikáme opatrenia na ochranu vášho súkromia, napríklad oddelením zvuku, ktorý kontrolóri analyzujú, od vášho účtu.

Tento postup pomáha službám lepšie porozumieť, čo im ľudia hovoria. Google napríklad zlepšil automatické rozpoznávanie reči v prípade jazykov s nedostatočným objemom dát natrénovaním jediného modelu pomocou prepisovaného zvuku z jazykov s veľkým objemom dát, čo umožňuje rozpoznávanie reči vo viacerých jazykoch v reálnom čase.

Hlasové technológie

Dôležité: Tieto informácie platia v prípade, že ste hlasovú a zvukovú aktivitu zapli po 6. júni 2022.

Niektoré technológie spracovania zvuku Googlu, napríklad Voice Match, môžu nájsť zhody podobných hlasov alebo rozlišovať hlasy, prípadne ich môžete zlepšiť jedinečným hlasom. Ak používate Asistenta Google s funkciou Voice Match a zapli ste toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity, Google môže z uloženého zvuku dočasne spracovať aj model vášho hlasu na vývoj a zlepšenie hlasových technológií a služieb Googlu, ktoré ich využívajú. Ako funguje hlas s inými nastaveniami

V rámci tohto postupu podnikáme opatrenia na ochranu vášho súkromia. Ak sa napríklad z uloženého zvuku vypočíta model vášho hlasu, bude oddelený od vášho účtu, dočasne spracovaný na zlepšenie technológií rozpoznávania zvuku a nakoniec odstránený. Jednotlivé spracovania tohto hlasu môžu trvať až sedem dní. Hlasové modely môžu byť v niektorých jurisdikciách považované za biometrické údaje.

Keď je toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity zapnuté

Keď je toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity pre vašu aktivitu na internete a v aplikáciách zapnuté a budete interagovať s Vyhľadávaním, Asistentom a Mapami Google, Google bude vo vašom účte Google ukladať zvukové nahrávky.

Zvuk sa uloží, keď vaše zariadenie rozpozná aktiváciu. Zariadenia môžu podporovať rôzne typy aktivácií, napríklad príkazom „Ok, Google“ alebo rýchlou frázou, ktorú ste zapli, súvislými konverzáciami alebo klepnutím na ikonu mikrofónu. Niektoré zariadenia zahŕňajú aj niekoľko sekúnd pred aktiváciou, aby zachytili celú žiadosť.

Zvuk sa môže uložiť aj vtedy, keď vaše zariadenie nesprávne rozpozná aktiváciu, napríklad zvuk pripomínajúci „Ok, Google“. Systémy neustále zlepšujeme redukovaním neúmyselných aktivácií.

Ak používate zariadenie bez internetového pripojenia, zvuk sa môže uložiť do vášho účtu Google, keď budete opäť online.

Keď je toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity vypnuté

Ak toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity vypnete, Google už nebude ukladať zvukové nahrávky vo vašom účte Google na serveroch Googlu prostredníctvom aktivity na internete a v aplikáciách, keď budete interagovať s Vyhľadávaním, Asistentom a Mapami Google. Google bude naďalej spracúvať váš zvuk, aby vám mohol odpovedať, keď sa budete rozprávať so službami Googlu.

Vypnutím nastavenia hlasovej a zvukovej aktivity nevypnete samostatné nastavenia zvuku Asistenta.

Keď je nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity vypnuté, Google nebude pomocou uloženého zvuku (keď bolo toto nastavenie zapnuté) zlepšovať hlasové technológie, ako je Voice Match. Pomocou zvuku uloženého v minulosti môžu byť naďalej zlepšované ďalšie technológie spracovania zvuku, pokiaľ ho neodstránite.

Zvuk uložený v minulosti v aktivite na internete a v aplikáciách môžete odstrániť na activity.google.com.

Ďalšie umiestnenia, kam sa môžu ukladať zvukové nahrávky

Toto nastavenie hlasovej a zvukovej aktivity nemá vplyv na:

 • zvuk ukladaný a spravovaný inými službami Googlu, ako sú Google Voice a YouTube;
 • zvuk ukladaný vo vašom zariadení napríklad na účely osobného nastavenia a doladenia funkcie Voice Match alebo iného prispôsobenia technológií spracovania zvuku v zariadení.

Technológie rozpoznávania zvuku so združeným alebo efemérnym učením môžu byť zlepšované ďalšími procesmi strojového učenia, ktoré toto nastavenie neovláda.

Ďalšie informácie o tom, ako Google zlepšuje modely reči

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka