Zarządzanie nagraniami głosu i dźwięku w Google

Możesz pozwolić Google zapisywać nagrania Twojego głosu i inne dźwięki, by korzystać z lepiej spersonalizowanych usług Google i pomóc w rozwijaniu technologii rozpoznawania mowy.

Ważne: w zależności od innych ustawień głos i dźwięki mogą być zapisywane poza kontem Google.

Dane zapisywane w nagraniach głosu i dźwięku

Google nagra Twój głos i inne dźwięki (oraz kilka wcześniejszych sekund), gdy wykonasz czynność uruchamiającą funkcje dźwiękowe, którą może być:

 • wypowiedzenie polecenia aktywującego takiego jak „OK Google”,
 • kliknięcie ikony mikrofonu.

Kiedy nagrania głosu i dźwięku są zapisywane na koncie

Dźwięk jest zapisywany na koncie Google tylko wtedy, gdy:

 • zalogujesz się na swoje konto Google,
 • masz włączoną Aktywność w internecie i aplikacjach,
 • masz zaznaczoną opcję „Uwzględnij nagrania głosu i dźwięku”.

Dźwięk może być zapisywany nawet wtedy, gdy urządzenie jest offline.

Uwaga: nie wszystkie aplikacje obsługują zapisywanie dźwięku na koncie.

W jaki sposób dzięki nagraniom głosu i dźwięku poprawia się obsługa głosu

Google używa nagrań Twojego głosu i dźwięku, by:

 • nauczyć się brzmienia Twojego głosu;
 • nauczyć się, jak wymawiasz słowa i wyrażenia;
 • rozpoznawać polecenia aktywujące takie jak „OK Google”;
 • usprawnić rozpoznawanie mowy w usługach Google korzystających z poleceń głosowych.

Włączanie i wyłączanie nagrywania głosu i dźwięku

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia a potem Google Konto Google.
 2. U góry kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach.
 4. Zaznacz lub odznacz pole „Uwzględnij nagrania głosu i dźwięku”, by włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

Gdy nagrywanie głosu i dźwięków jest wyłączone, wypowiedzi nie będą zapisywane na koncie Google (nawet po zalogowaniu).

Ważne: w zależności od innych ustawień głos i dźwięki mogą być zapisywane poza kontem Google.

Przeglądanie i usuwanie nagrań głosu i dźwięków

Nagrania głosu i dźwięków są prywatne. Możesz je przeglądać tylko po zalogowaniu się na konto Google.

Przeglądanie nagrań głosu i dźwięków

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia a potem Google Konto Google.
 2. U góry kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach A potem Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie możesz:
  • Wyświetlić listę wcześniejszej aktywności. Elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
  • Odtworzyć nagranie. Aby to zrobić, kliknij Szczegóły obok ikony dźwięku Powiedz A potem Pokaż nagranie A potem Odtwórz Odtwórz.

Jeśli widzisz komunikat „Transkrypcja niedostępna”, oznacza to, że mikrofon był wyłączony lub aktywności towarzyszył za duży szum w tle.

Usuwanie nagrań z Aktywności w internecie i aplikacjach

Usuwanie elementów pojedynczo

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia a potem Google Konto Google.
 2. U góry kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach A potem Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie znajdziesz listę wcześniejszej aktywności. Elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
 4. Obok elementu, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej A potem Usuń.

Jednoczesne usuwanie wszystkich elementów

Uwaga: wykonanie tych czynności spowoduje usunięcie wszystkich elementów Aktywności w internecie i aplikacjach – nie tylko tych, które zawierają nagrania.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia a potem Google Konto Google.
 2. U góry kliknij Dane i personalizacja.
 3. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach  A potem Zarządzaj aktywnością. Na tej stronie znajdziesz listę wcześniejszej aktywności. Elementy z ikoną dźwięku Powiedz zawierają nagranie.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej A potem Usuń aktywność według.
 5. W sekcji „Usuń według daty” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół A potem Cały okres.
 6. U dołu wybierz Usuń A potem Usuń.

Inne miejsca, w których mogą być zapisywane nagrania głosu i dźwięków 

Ustawienie dotyczące nagrań głosu i dźwięków nie ma wpływu na zachowanie innych usług Google (np. Voice czy YouTube), które mogą zapisywać dane związane z głosem i dźwiękiem.

W zależności od innych ustawień na urządzeniu, nagrania głosu i dźwięku mogą wciąż być na nim zapisywane. Do Google mogą być też przesyłane dane umożliwiające ulepszenie modeli głosu – bez przekazywania nagrań głosu i dźwięku. Na przykład gdy masz włączoną opcję Ulepsz Gboard, aplikacja może poprawiać sugerowanie słów u wszystkich użytkowników bez wysyłania Twoich nagrań głosu na serwer. Ulepszanie klawiatury Gboard

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?