Garso įrašų tvarkymas žiniatinklio ir programų veikloje

Galite pasirinkti, ar norite, kad „Google“ išsaugotų balso ir garso veiklą „Google“ paskyroje „Google“ serveriuose, kai naudojate „Google“ paiešką, Padėjėją ir Žemėlapius. Balso ir garso įrašai gali padėti „Google“ kurti ir tobulinti garso atpažinimo technologijas bei „Google“ paslaugas, kuriose tokios technologijos naudojamos.

Šis balso ir garso veiklos nustatymas yra išjungtas, nebent nusprendžiate jį įjungti.

Svarbu: atsižvelgiant į kitus nustatymus, garso įrašai gali būti išsaugomi kitose vietose.

Balso ir garso veiklos įjungimas arba išjungimas

 1. Eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Kairėje spustelėkite Duomenys ir privatumas.
 3. Skiltyje „Istorijos nustatymai“ spustelėkite Žiniatinklio ir programų veikla.
 4. Pažymėkite arba atžymėkite laukelį šalia „Įtraukti balso ir garso veiklą“.

Kai šis balso ir garso veiklos nustatymas išjungtas, garso įrašai balsu naudojant „Google“ paiešką, Padėjėją ir Žemėlapius nebus išsaugoti „Google“ paskyroje „Google“ serveriuose, net jei esate prisijungę. Jei išjungsite šį balso ir garso veiklos nustatymą, anksčiau išsaugotas garso įrašas nebus ištrintas. Galite bet kada ištrinti garso įrašus.

Garso įrašų radimas arba ištrynimas

Garso įrašų radimas

Svarbu: atsižvelgiant į kitus nustatymus, garso įrašai gali būti išsaugomi kitose vietose.

 1. Eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Kairėje spustelėkite Duomenys ir privatumas.
 3. Skiltyje „Istorijos nustatymai“ spustelėkite Žiniatinklio ir programų veikla ir tada Tvarkyti veiklą. Šiame puslapyje galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  • Peržiūrėti ankstesnės veiklos sąrašą: elementuose, pažymėtuose garso įrašo piktograma Kalbėti, yra įrašas.
  • Paleisti įrašą: šalia parinkties „Garso įrašas“ Kalbėti spustelėkite Išsami informacija ir tada Peržiūrėti įrašą ir tada „Leisti“ Leisti.

Keli garso įrašai: galite matyti kelis su veikla susietus garso įrašus, jei garso įrašą apdorojo daugiau nei vienas įrenginys, kuriame įgalintas „Google“ padėjėjas. Šį garso įrašą naudojame tobulindami savo technologijas, pagal kurias nustatoma, kuris įrenginys turėtų reaguoti.

Jei rodomas pranešimas „Transkribuotas tekstas nepasiekiamas“, gali būti, kad tos veiklos metu buvo per daug foninio triukšmo.

„Google“ paskyroje išsaugotą garso įrašą galite atsisiųsti naudodami „Google“ eksportavimą. Sužinokite, kaip atsisiųsti garso įrašus ir kitus „Google“ duomenis.

Patarimas: jei norite užtikrinti didesnį saugumą, galite pasirinkti reikalauti atlikti papildomą patvirtinimo veiksmą, kad būtų galima peržiūrėti visą istoriją skiltyje „Mano veikla“.

Garso įrašų ištrynimas iš žiniatinklio ir programų veiklos

Svarbu: atsižvelgiant į kitus nustatymus, garso įrašai gali būti išsaugomi kitose vietose.

Trynimas po vieną elementą

 1. Eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Kairėje spustelėkite Duomenys ir privatumas.
 3. Skiltyje „Istorijos nustatymai“ spustelėkite Žiniatinklio ir programų veikla ir tada Tvarkyti veiklą. Šiame puslapyje galite peržiūrėti ankstesnės veiklos sąrašą. Elementuose, pažymėtuose garso įrašo piktograma Kalbėti, yra įrašas.
 4. Šalia elemento, kurį norite ištrinti, pasirinkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Ištrinti.

Visų elementų ištrynimas vienu metu

Svarbu: atlikdami šiuos veiksmus ištrinsite visą žiniatinklio ir programų veiklą, ne tik elementus su įrašu.

 1. Eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Kairėje spustelėkite Duomenys ir privatumas.
 3. Skiltyje „Istorijos nustatymai“ spustelėkite Žiniatinklio ir programų veikla ir tada Tvarkyti veiklą. Šiame puslapyje galite peržiūrėti ankstesnės veiklos sąrašą. Elementuose, pažymėtuose garso įrašo piktograma Kalbėti, yra įrašas.
 4. Virš veiklos spustelėkite „Ištrinti“ ir tada Visas laikas.
 5. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Automatinis garso įrašų trynimas

Svarbu: atlikus šiuos veiksmus, įjungiama automatinio ištrynimo parinktis visiems žiniatinklio ir programų veiklos elementams, ne tik elementams, kuriuose yra garso įrašas.

 1. Kompiuteryje eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Kairėje spustelėkite Duomenys ir privatumas.
 3. Skiltyje „Istorijos nustatymai“ spustelėkite Žiniatinklio ir programų veikla Tada Tvarkyti veiklą.
 4. Virš veiklos paieškos juostoje pasirinkite Daugiau Daugiau Tada Išsaugoti veiklą.
 5. Spustelėkite mygtuką, kiek laiko norite saugoti veiklą Tada Kitas Tada Patvirtinti.

„Google“ gali ištrinti jūsų garso įrašus iš „Google“ serverių greičiau nei per pasirinktą laikotarpį, kai jų nebereikia kuriant ir tobulinant „Google“ garso atpažinimo technologijas ir jas naudojančias paslaugas. Pavyzdžiui, laikui bėgant kai kurioms kalboms gali reikėti mažiau garso įrašų.

Apie šį balso ir garso veiklos nustatymą

Kai kalbate su „Google“ paslaugomis, „Google“ naudoja garso atpažinimo technologijas, kad apdorotų garso įrašus ir jums atsakytų. Pvz., jei paliečiate mikrofono piktogramą, kad ieškotumėte balsu, „Google“ garso atpažinimo technologijos išverčia tai, ką sakote, į žodžius ir frazes, kurių Paieška ieško indekse, kad pateiktų jums aktualiausius rezultatus.

Pasirinkus Žiniatinklio ir programų veiklos nustatymą išsaugoma veikla „Google“ svetainėse, programose ir paslaugose jūsų „Google“ paskyroje „Google“ serveriuose. Gali būti įtraukta susijusios informacijos, pvz., vietovė. Tam tikros sąveikos gali būti nesaugomos.

Naudodami šį pasirenkamą balso ir garso veiklos nustatymą, taip pat galite išsaugoti garso įrašus žiniatinklio ir programų veikloje, kai naudojate „Google“ paiešką, Padėjėją ir Žemėlapius. Šis balso ir garso veiklos nustatymas yra išjungtas, nebent nusprendžiate jį įjungti.

Šis nustatymas veikia visur, kur esate prisijungę prie Paieškos, Padėjėjo ir Žemėlapių, pvz., jei Padėjėją naudojate ir „Google“ padėjėjo programoje, ir per „Google Home“ išmanųjį garsiakalbį.

Kaip naudojami garso įrašai

„Google“ naudoja garso įrašus, išsaugotus įjungus šį nustatymą, kad būtų galima kurti ir tobulinti garso atpažinimo technologijas bei „Google“ paslaugas, kuriose tokios technologijos naudojamos, pvz., „Google“ padėjėją.

Garso įrašo peržiūros procesas

Atliekant tam tikrus garso įrašų technologijų patobulinimus, išmokyti tikrintojai analizuoja garso įrašų, išsaugotų „Google“ serveriuose įjungus šį nustatymą, pavyzdžius, jų klausydami, juos transkribuodami ir komentuodami, kad „Google“ paslaugos galėtų geriau interpretuoti garso įrašą, pvz., kuriame kas nors kalba triukšmingoje aplinkoje ar konkrečia kalba. Vykdydami šį procesą, imamės veiksmų, kad apsaugotume jūsų privatumą, pavyzdžiui, atskiriame garso įrašus nuo paskyrų, kai tikrintojai juos analizuoja.

Vykdant šį procesą, paslaugos gali geriau suprasti, ką žmonės sako. Pavyzdžiui, „Google“ patobulino kalbų, kurių duomenų trūksta, automatinį kalbos atpažinimą, išmokiusi vieną modelį atpažinti kalbų, kurių duomenų turima daug, transkribuotus garso įrašus. Tai leido vykdyti kelių kalbų atpažinimą realiuoju laiku.

Balso atpažinimo technologijos

Svarbu: ši informacija bus taikoma, jei po 2022 m. birželio 6 d. įjungsite balso ir garso veiklą.

Kai kurios „Google“ garso atpažinimo technologijos, pavyzdžiui „Voice Match“, gali sugretinti panašius balsus, atskirti balsus vieną nuo kito ar būti patobulintos unikalaus balso. Jei naudojate „Google“ padėjėją su „Voice Match“ ir įjungėte šį balso ir garso veiklos nustatymą, „Google“ taip pat gali laikinai apdoroti jūsų balso modelį iš išsaugoto garso įrašo, kad galėtų kurti ir tobulinti „Google“ balso technologijas ir „Google“ paslaugas, kuriose tokios technologijos naudojamos. Sužinokite, kaip jūsų balsas veikia naudojant kitus nustatymus.

Vykdydami šį procesą imamės veiksmų, kad apsaugotume jūsų privatumą. Pavyzdžiui, jei jūsų balso modelis paimtas iš išsaugoto garso įrašo, jis atskiriamas nuo paskyros, laikinai apdorojamas, siekiant tobulinti garso atpažinimo technologijas, tada ištrinamas. Kiekvienas toks balso apdorojimo atvejis gali trukti iki septynių dienų. Kai kuriose jurisdikcijose balso modeliai gali būti laikomi biometrinės sistemos duomenimis.

Kai šis balso ir garso veiklos nustatymas įjungtas

Kai įjungtas šis Žiniatinklio ir programų veiklos balso ir garso veiklos nustatymas, „Google“ išsaugos garso įrašus jūsų „Google“ paskyroje, jums sąveikaujant su „Google“ paieška, Padėjėju ir Žemėlapiais.

Garso įrašai išsaugomi, kai jūsų įrenginys aptinka suaktyvinimą. Įrenginiuose gali būti palaikomi skirtingi suaktyvinimo tipai, pvz., „Ok Google“, trumpoji frazė, kurią įjungiate, tęsiami pokalbiai arba mikrofono paspaudimai. Kai kuriuose įrenginiuose įtraukiamos kelios sekundės prieš suaktyvinimą, kad būtų įrašyta visa užklausa.

Garso įrašai gali būti išsaugomi įrenginiui netinkamai aptikus suaktyvinimą, pvz., aptikus garsą, panašų į „Ok Google“. Nuolat stengiamės tobulinti sistemas ir mažinti netyčinių suaktyvinimų skaičių.

Jei įrenginį naudojate neprisijungę prie interneto, garso įrašas gali būti išsaugotas „Google“ paskyroje, kai vėl prisijungsite.

Kai šis balso ir garso veiklos nustatymas išjungtas

Jei išjungsite šį balso ir garso veiklos nustatymą, „Google“ nebesaugos garso įrašų jūsų „Google“ paskyroje „Google“ serveriuose naudodama Žiniatinklio ir programų veiklos nustatymą, jums sąveikaujant su „Google“ paieška, Padėjėju ir Žemėlapiais. „Google“ vis tiek apdoros jūsų garso įrašą, kad galėtų atsakyti jums kalbant su „Google“ paslaugomis.

Išjungus balso ir garso veiklos nustatymą, neišjungiami atskiri Padėjėjo garso nustatymai.

Kai balso ir garso veiklos nustatymas išjungtas, „Google“ nenaudoja garso įrašų, išsaugotų anksčiau, kai šis nustatymas buvo įjungtas, balso technologijoms, pvz., „Voice Match“, tobulinti. Anksčiau išsaugoti garso įrašai ir toliau gali būti naudojami kitoms garso atpažinimo technologijoms tobulinti, nebent juos ištrinsite.

Galite ištrinti anksčiau išsaugotą garso įrašą naudodami Žiniatinklio ir programų veiklos nustatymą, apsilankę adresu activity.google.com.

Kitos vietos, kuriose gali būti išsaugomi garso įrašai

Šis balso ir garso veiklos nustatymas neturi įtakos:

 • garso įrašams, išsaugotiems ir tvarkomiems kitose „Google“ paslaugose, pvz., „Google Voice“ ir „YouTube“;
 • garso įrašams, išsaugotiems įrenginyje, pvz., norint nustatyti ir patikslinti asmeninę „Voice Match“ ar kitaip suasmeninti garso atpažinimo technologijas jūsų įrenginyje.

Kiti mašininio mokymosi procesai, kurie nėra valdomi taikant šį nustatymą, gali būti naudojami garso atpažinimo technologijoms tobulinti, taikant jungtinį arba trumpalaikį mokymąsi.

Sužinokite daugiau, kaip „Google“ tobulina kalbos modelius.

Susiję šaltiniai

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu