Ứng dụng kém an toàn và Tài khoản Google

Nếu một ứng dụng hoặc trang web không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi, Google có thể chặn bất kỳ ai cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn từ ứng dụng hoặc trang web đó. Các ứng dụng kém an toàn có thể giúp tin tặc dễ dàng xâm nhập vào tài khoản của bạn hơn. Do đó, bạn nên chặn không cho các ứng dụng này đăng nhập để giữ an toàn cho tài khoản.

Nếu bạn bật tùy chọn "Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn" trong tài khoản

Vì các ứng dụng kém an toàn có thể khiến tài khoản của bạn dễ bị tấn công, nên Google sẽ tự động tắt tùy chọn cài đặt này nếu bạn không sử dụng.

Nếu tùy chọn "Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn" vẫn bật trong tài khoản của bạn, bạn nên tắt tùy chọn đó ngay và sử dụng các ứng dụng an toàn hơn.

Tắt tùy chọn "Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn"

Để giữ an toàn cho tài khoản của mình, bạn nên tắt tùy chọn cài đặt này và sử dụng các ứng dụng an toàn hơn.

  1. Chuyển đến phần Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
  2. Tắt Cho phép ứng dụng kém an toàn.
Nếu bạn tắt tùy chọn "Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn" trong tài khoản

Nếu tắt "Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn" trong tài khoản thì bạn có thể bật lại tùy chọn này. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các ứng dụng an toàn hơn.

Cách các ứng dụng an toàn giúp bảo vệ tài khoản của bạn

Khi một ứng dụng của bên thứ ba đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi, bạn có thể:

  • Xem cấp truy cập tài khoản mà bạn cấp cho ứng dụng trước khi bạn kết nối Tài khoản Google của mình
  • Chỉ cho phép ứng dụng truy cập vào phần có liên quan trong Tài khoản Google của bạn, như email hoặc lịch
  • Kết nối Tài khoản Google của bạn với ứng dụng nhưng không để lộ mật khẩu của bạn
  • Ngắt kết nối Tài khoản Google của bạn khỏi ứng dụng bất cứ lúc nào

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Khắc phục vấn đề

Không thể sử dụng một ứng dụng với Tài khoản Google của tôi

Cập nhật ứng dụng hoặc hệ điều hành

Nếu ứng dụng hoặc hệ điều hành trên thiết bị của bạn đã lỗi thời, thì bạn có thể sử dụng ứng dụng đó với Tài khoản Google của mình sau khi cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Đảm bảo rằng ứng dụng và hệ điều hành mà bạn đang sử dụng trên thiết bị là phiên bản mới nhất.

Sử dụng các ứng dụng an toàn hơn

Nếu một ứng dụng sử dụng công nghệ đăng nhập kém an toàn, thì bạn có thể không sử dụng được ứng dụng đó với Tài khoản Google của mình.

Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google từ bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào có tùy chọn "Đăng nhập bằng Google". Bạn cũng có thể đăng nhập vào Tài khoản Google qua tất cả các sản phẩm của Google, như Gmail.

Sử dụng mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng là mật mã gồm 16 chữ số cho phép một ứng dụng hoặc thiết bị không phải của Google truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng.

Nếu vẫn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn nên tìm hiểu thêm về lỗi "mật khẩu không chính xác" .

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?