Mindre säkra appar och ditt Google-konto

Om en app eller webbplats inte lever upp till Googles säkerhetsstandard kan vi blockera alla försök att logga in där med ditt konto. Med mindre säkra appar kan det bli enklare för hackare att få åtkomst till ditt konto. Därför kan du skydda kontot genom att blockera inloggning från dessa appar.

Om Åtkomst för mindre säkra appar har aktiverats för kontot

Eftersom ditt konto kan bli mer sårbart med mindre säkra appar inaktiverar Google denna inställning automatiskt om den inte används.

Om Åtkomst för mindre säkra appar fortfarande är aktiverat för kontot rekommenderar vi att du inaktiverar inställningen nu och byter till säkrare appar.

Inaktivera Åtkomst för mindre säkra appar

Om du vill skydda ditt konto rekommenderar vi att du låter denna inställning vara inaktiverad och använder säkrare appar.

  1. Navigera till avsnittet Åtkomst för mindre säkra appar i Google-kontot. Du kan behöva logga in.
  2. Inaktivera Tillåt mindre säkra appar.
Om Åtkomst för mindre säkra appar har inaktiverats för kontot

Om Åtkomst för mindre säkra appar har inaktiverats för kontot kan du återaktivera det. Vi rekommenderar att du byter till säkrare appar i stället.

Så här skyddas ditt konto med säkrare appar

När en app från tredje part uppfyller vår säkerhetsstandard kan du

  • se vilken nivå av kontoåtkomst du ger appen innan du ansluter Google-kontot
  • ge appen åtkomst till endast relevanta delar av Google-kontot, t.ex. din e-post eller kalender
  • ansluta Google-kontot till appen utan att visa ditt lösenord
  • koppla från Google-kontot från appen när du vill.

Läs mer om appar från tredje part med åtkomst till ditt konto.

Åtgärda problem

Det går inte att använda en app med Google-kontot

Uppdatera appen eller operativsystemet

Om du har en inaktuell version av appen eller operativsystemet kan du uppdatera till den senaste versionen och se om du då kan använda appen med Google-kontot.

Kontrollera att du använder den senaste versionen av appen och enhetens operativsystem.

Använd säkrare appar

Om en mindre säker inloggningsteknik används i appen kanske du inte kan använda den med Google-kontot.

Du kan logga in på Google-kontot i alla appar från tredje part som har alternativet Logga in med Google. Du kan även logga in på Google-kontot via alla produkter från Google, till exempel Gmail.

Använd ett applösenord

Ett applösenord är en 16-siffrig kod som du kan använda för att ge appar eller enheter som inte kommer från Google åtkomst till ditt Google-konto. Läs mer om hur du loggar in med applösenord.

Läs mer om felmeddelandet Lösenordet är felaktigt om du fortfarande inte kan logga in på kontot.