Menej zabezpečené aplikácie a účet Google

Ak aplikácia alebo web nespĺňa naše bezpečnostné normy, môže Google prihlásenie do účtu z danej aplikácie alebo webu zablokovať. Menej zabezpečené aplikácie môžu hackerom uľahčiť získanie prístupu do vášho účtu, takže zablokovanie prihlásení z týchto aplikácií pomáha zabezpečiť váš účet.

Ak je v účte zapnutý prístup menej zabezpečených aplikácií

Keďže menej zabezpečené aplikácie môžu vystaviť váš účet nebezpečenstvu, Google toto nastavenie automaticky vypne, ak ho nepoužívate.

Ak je prístup menej zabezpečených aplikácií vo vašom účte stále zapnutý, odporúčame ho vypnúť a prejsť na zabezpečenejšie aplikácie.

Vypnutie prístupu pre menej zabezpečené aplikácie

Ak chcete udržať svoj účet v bezpečí, odporúčame toto nastavenie nezapínať a používať zabezpečenejšie aplikácie.

  1. Prejdite v účte Google do časti Prístup menej zabezpečených aplikácií. Pravdepodobne sa budete musieť prihlásiť.
  2. Vypnite možnosť Povoliť menej zabezpečené aplikácie.
Ak je v účte vypnutý prístup menej zabezpečených aplikácií

Ak je v účte vypnutý prístup menej zabezpečených aplikácií, môžete ho znova zapnúť. Odporúčame vám namiesto toho prejsť na zabezpečenejšie aplikácie.

Ako pomáhajú zabezpečenejšie aplikácie chrániť váš účet

Keď aplikácia tretej strany spĺňa naše bezpečnostné normy, môžete:

  • zistiť, akú úroveň prístupu udeľujete aplikácii, než sa pripojíte do účtu Google;
  • aplikácii povoliť prístup iba do relevantnej časti účtu Google, napríklad k pošte alebo kalendáru;
  • prepojiť účet Google s aplikáciou bez odhalenia hesla;
  • kedykoľvek odpojiť účet Google od aplikácie.

Ďalšie informácie o aplikáciách tretích strán s prístupom do vášho účtu

Riešenie problémov

Aplikácia sa nedá používať s účtom Google

Aktualizujte aplikáciu alebo operačný systém

Ak je aplikácia alebo operačný systém v zariadení zastaraný, je možné, že príslušnú aplikáciu budete môcť s účtom Google používať až po ich aktualizovaní na najnovšiu verziu.

Uistite sa, že v zariadení používate najnovšiu verziu aplikácie a operačného systému.

Používajte zabezpečenejšie aplikácie

Ak aplikácia používa na prihlasovanie menej zabezpečenú technológiu, je možné, že ju s účtom Google nebudete môcť použiť.

Do účtu Google sa môžete prihlásiť z ľubovoľnej aplikácie tretej strany, ktorá má možnosť Prihlásiť sa účtom Google. Do účtu Google sa môžete prihlásiť aj pomocou všetkých služieb Googlu, ako je napríklad Gmail.

Použite heslo aplikácie

Heslo aplikácie je 16-miestny vstupný kód, ktorý udelí aplikácii tretej strany alebo zariadeniu povolenie na prístup do účtu Google. Ďalšie informácie o prihlasovaní pomocou hesiel aplikácie

Ak sa naďalej nemôžete prihlásiť do účtu, prečítajte si ďalšie informácie o chybe Nesprávne heslo.