Toestaan dat minder veilige apps toegang tot uw account krijgen

Als een app of apparaat niet voldoet aan onze beveiligingsnormen, blokkeert Google iedereen die via die app of dat apparaat probeert in te loggen. Aangezien deze apps en apparaten gemakkelijker kunnen worden gehackt, kan uw account beter worden beveiligd door ze te blokkeren.

Enkele voorbeelden van apps die de nieuwste beveiligingsnormen niet ondersteunen, zijn:

  • De Mail-app op uw iPhone of iPad met versie 6 of lager
  • De Mail-app op uw Windows-telefoon met een eerdere Windows Phone-versie dan 8.1
  • Bepaalde desktop-e-mailclients zoals Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird

Toegang tot account wijzigen voor minder veilige apps

We blokkeren de toegang van minder veilige apps om Google-accounts via werk, school en andere groepen veiliger te houden. Als u dit type account heeft, wordt de foutmelding 'Onjuist wachtwoord' weergegeven wanneer u inlogt. Als dit het geval is, heeft u twee opties:

  • Optie 1: Installeer een veiligere app die sterkere beveiligingsmaatregelen heeft. Alle Google-producten, zoals Gmail, gebruiken de nieuwste beveiligingsmaatregelen.
  • Optie 2: Wijzig uw instellingen om toe te staan dat minder veilige apps toegang krijgen tot uw account. We raden deze optie af omdat onbevoegden hierdoor gemakkelijker toegang tot uw account kunnen krijgen. Volg deze stappen als u dergelijke toegang toch wilt toestaan:
    1. Ga naar het gedeelte Minder veilige apps van uw Google-account.
    2. Schakel Apps met lagere beveiliging toestaan in. Als u deze instelling niet ziet, heeft uw beheerder de accounttoegang voor minder veilige apps mogelijk uitgeschakeld.

Als u nog steeds niet kunt inloggen op uw account, raadpleegt u meer informatie over de foutmelding 'Onjuist wachtwoord'.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?