Có ai đó đang sử dụng tài khoản của bạn

Nếu bạn nghi ngờ có ai đó biết hoặc đã thay đổi mật khẩu của mình, vui lòng đặt lại mật khẩu để không ai có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn. Để thực hiện điều này, chỉ cần nhập tên người dùng vào ‎trang hỗ trợ mật khẩu.

Tên người dùng tài khoản:

  • Đối với Google Accounts không có Gmail: địa chỉ email đầy đủ mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản.
  • Đối với Google Accounts có Gmail: mọi thông tin đứng trước '@gmail.com'

Nếu bạn nghĩ ai đó đã truy cập vào địa chỉ email được liên kết với Tài khoản Google của mình, vui lòng thay đổi mật khẩu cho email của bạn. Tìm hiểu thêm về giữ bảo mật tài khoản của bạn.

Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu Tài khoản Google và không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy điền vào biểu mẫu này.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?