Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Ai đó đã thay đổi mật khẩu của bạn

Nếu bạn nghĩ có ai đó khác biết hoặc đã thay đổi mật khẩu của mình, thì bạn có thể đặt lại mật khẩu .

  • Đối với Tài khoản Google không có Gmail, hãy nhập địa chỉ email đầy đủ bạn đã sử dụng để tạo tài khoản.
  • Đối với Tài khoản Google có Gmail, nhập tất cả dòng chữ trước "@gmail.com".

Tìm hiểu thêm về cách giữ tài khoản của bạn an toàn hoặc cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn.

Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu Tài khoản Google và không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy làm theo các bước để khôi phục tài khoản của bạn.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.