Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Ai đó đã thay đổi mật khẩu của bạn

Nếu bạn nghĩ rằng ai đó biết hoặc đã thay đổi mật khẩu của bạn, hãy đặt lại mật khẩu bằng cách nhập tên người dùng trên trang hỗ trợ mật khẩu.

  • Đối với Tài khoản Google không có Gmail: nhập vào địa chỉ email đầy đủ bạn đã sử dụng để tạo tài khoản.
  • Đối với Tài khoản Google có Gmail, nhập tất cả dòng chữ trước "@gmail.com".

Tìm hiểu thêm về giữ tài khoản của bạn an toàn hoặc cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn.

Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu Tài khoản Google của mình và bạn không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn có thể điền vào biểu mẫu khôi phục tài khoản.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.