Ai đó đã thay đổi mật khẩu của bạn

Nếu bạn nghĩ rằng ai đó biết hoặc đã thay đổi mật khẩu của bạn, hãy làm theo các bước để khôi phục tài khoản.

Tìm hiểu thêm về cách giữ an toàn cho tài khoản hay cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?