Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Kung na-sign out ka kamakailan sa iyong account, mag-sign in muli gamit ang nakasanayan mong username at password sa https://accounts.google.com. Kung hindi mo matandaan ang iyong password o hindi ka makapag-sign in dahil sa iba pang bagay,  pumunta rito upang i-recover ang password ng account mo. Hindi ka matutulungan ng aming mga ahente ng suporta sa mga isyu sa password, kaya lutasin ang iyong isyu online.  

May ibang gumagamit ng iyong account

Kung hinihinala mong may ibang nakakaalam o nagbago ng iyong password, mangyaring i-reset ito nang sa gayon ay walang ng iba pang makapag-sign in sa iyong account. Upang magawa ito, ipasok lamang ang iyong username sa pahina sa tulong sa password.

Account username:

  • Para sa mga Google Account na walang Gmail: ang buong email address na iyong upang lumikha ng iyong account.
  • Para sa mga Google Account na may Gmail: lahat ng bagay bago ang '@gmail.com'

Kung sa palagay mo ay may isang taong may access sa email address na nauugnay sa iyong Google Account, mangyaring baguhin na rin ang password para sa iyong email. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa pagpapanatiling secure ang iyong account.

Kung hindi mo magawang i-reset ang iyong Google Account password , at hindi ka makapag-sign in sa iyong account, punan ang form na ito.