Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

May ibang gumagamit ng iyong account

Kung hinihinala mong may ibang nakakaalam o nagbago ng iyong password, mangyaring i-reset ito nang sa gayon ay walang ng iba pang makapag-sign in sa iyong account. Upang magawa ito, ipasok lamang ang iyong username sa pahina sa tulong sa password.

Account username:

  • Para sa mga Google Account na walang Gmail: ang buong email address na iyong upang lumikha ng iyong account.
  • Para sa mga Google Account na may Gmail: lahat ng bagay bago ang '@gmail.com'

Kung sa palagay mo ay may isang taong may access sa email address na nauugnay sa iyong Google Account, mangyaring baguhin na rin ang password para sa iyong email. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa pagpapanatiling secure ang iyong account.

Kung hindi mo magawang i-reset ang iyong Google Account password , at hindi ka makapag-sign in sa iyong account, punan ang form na ito.