Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

May nagpalit ng iyong password

Kung sa tingin mo ay may ibang taong nakakaalam o nagpalit ng iyong password, i-reset ito sa pamamagitan ng paglalagay ng username mo sa page ng tulong sa password.

  • Para sa Mga Google Account na walang Gmail: ilagay ang buong email address na ginamit mo upang gawin ang iyong account.
  • Para sa Mga Google Account na may Gmail: ilagay ang lahat bago ang "@gmail.com."

Matuto pa tungkol sa pagpapanatiling secure ng iyong account o kung paano palitan o i-reset ang password mo.

Kung hindi mo ma-reset ang password ng iyong Google Account, at hindi ka makapag-sign in sa account mo, maaari mong punan ang form ng pag-recover sa account.