Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Някой използва профила ви

Ако подозирате, че някой знае или е променил паролата ви, моля, задайте я отново, за да спрете достъпа на други лица до профила ви. За целта трябва само да въведете потребителското си име на страницата за помощ при проблеми с паролата.

Потребителско име на профила:

  • За профили в Google без Gmail: пълният имейл адрес, който сте използвали, за да създадете профила си.
  • За профили в Google с Gmail: частта преди ,,@gmail.com"

Ако подозирате, че някой има достъп до имейл адреса, свързан с профила ви в Google, моля, променете и паролата, която използвате за имейла си. Научете повече за подсигуряването на профила ви.

Ако не можете да зададете повторно паролата за профила си в Google и не можете да влезете в него, попълнете този формуляр.