Email 'Xác nhận nâng cấp Gmail'

Nếu bạn nhận được email Xác nhận nâng cấp Gmail, điều này có nghĩa là Gmail đã được thêm vào Tài khoản Google hiện có của bạn. Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào trang chủ Tài khoản Google bằng tên người dùng và mật khẩu Gmail của bạn.

Nếu bạn quyết định không sử dụng Gmail, bạn có thể xóa Gmail khỏi Tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn chắc chắn không sử dụng Gmail trong tương lai, hãy làm theo các bước sau đây để xóa Gmail vĩnh viễn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
  2. Nhấp vào Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn tiếp đến Xóa sản phẩm.
  3. Bên cạnh "Gmail", hãy nhấp vào Xóa Xóa.
  4. Nhập địa chỉ email hiện tại để đăng nhập và nhấp vào Gửi email xác minh. Đó không thể là một địa chỉ Gmail.
  5. Bạn sẽ nhận được email tại địa chỉ hiện tại để xác minh nó. Địa chỉ Gmail của bạn sẽ không bị xóa cho đến khi bạn xác minh địa chỉ mới.

Lưu ý: Hiện không có cách nào để kích hoạt lại tên người dùng Gmail của bạn sau khi đã bị xóa.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?