Email 'Xác nhận nâng cấp Gmail'

Nếu bạn nhận được email Xác nhận nâng cấp Gmail, điều này có nghĩa là Gmail đã được thêm vào Tài khoản Google hiện có của bạn. Hiện bạn có thể đăng nhập vào trang chủ Tài khoản Google cửa sổ mới bằng tên người dùng và mật khẩu Gmail của bạn.

Nếu bạn quyết định không sử dụng Gmail, bạn có thể xóa Gmail khỏi Tài khoản Google của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn chắc chắn không sử dụng Gmail trong tương lai, hãy làm theo các bước sau đây để xóa Gmail vĩnh viễn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng bánh răngbiểu tượng bánh răng ở đầu trang và chọn Cài đặt tài khoản từ trình đơn thả xuống.
  3. Trong phần "Sản phẩm của tôi", nhấp vào Chỉnh sửa.
  4. Nhấp vào Xóa dịch vụ Gmail và điền vào các trường bắt buộc.

Lưu ý: Hiện không có cách nào để kích hoạt lại tên người dùng Gmail của bạn sau khi đã bị xóa.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?