Email 'Xác nhận nâng cấp Gmail'

Nếu bạn nhận được email Xác nhận nâng cấp Gmail, điều này có nghĩa là Gmail đã được thêm vào Tài khoản Google hiện có của bạn. Bây giờ, bạn có thể đăng nhập vào trang chủ Tài khoản Google bằng tên người dùng và mật khẩu Gmail của mình.

Xóa Gmail khỏi tài khoản

Nếu quyết định không sử dụng Gmail, bạn có thể xóa Gmail khỏi Tài khoản Google của mình. Sau khi xóa tên người dùng Gmail, bạn sẽ không thể lấy lại tên người dùng đó.

Nếu bạn chắc chắn không sử dụng Gmail trong tương lai, hãy làm theo các bước sau đây để xóa Gmail vĩnh viễn:

  1. Mở Tài khoản Google của bạn.
  2. Nhấp vào mục Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn tiếp đến Xóa sản phẩm.
  3. Bên cạnh "Gmail", hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
  4. Nhập một địa chỉ email hiện có để đăng nhập và nhấp vào Gửi email xác minh. Địa chỉ này không được là một địa chỉ Gmail.
  5. Bạn sẽ nhận được email đến địa chỉ hiện có để xác minh địa chỉ đó. Địa chỉ Gmail của bạn sẽ không bị xóa cho đến khi bạn xác minh địa chỉ mới.
hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?