Thông báo 'Xác minh thay đổi email của Google'

Nếu gần đây bạn đã thay đổi địa chỉ email trên Tài khoản Google của mình, thì bạn sẽ nhận được hai email với các tiêu đề sau:

  1. 'Tài khoản Google: Xác minh thay đổi email': bạn nhận được email này tại địa chỉ email mới của mình. Email này yêu cầu bạn xác minh thay đổi bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp. Nếu bạn không tạo thay đổi, thì chỉ cần bỏ qua email này.
  2. 'Tài khoản Google: Thông báo thay đổi email': bạn nhận được email này tại địa chỉ email cũ của mình. Xin lưu ý rằng email này là biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ tài khoản của bạn trong trường hợp có người đang cố tình chiếm đoạt.

Nếu gần đây bạn không cố gắng thay đổi địa chỉ email trong tài khoản của mình và bạn cho rằng tài khoản của mình có thể bị xâm nhập, hãy làm theo các bước để khôi phục tài khoản của bạn.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?