Thông báo 'Xác minh thay đổi email của Google'

Nếu gần đây bạn đã thay đổi địa chỉ email trên tài khoản Google của bạn, bạn sẽ nhận được hai email với các chủ đề sau:

  1. 'Tài khoản Google: Xác minh thay đổi email': bạn nhận được email này theo địa chỉ email mới của bạn. Email này yêu cầu bạn xác minh thay đổi bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp. Nếu bạn không tạo thay đổi, chỉ cần bỏ qua email này.
  2. 'Tài khoản Google: Thông báo thay đổi email': bạn nhận được email này theo địa chỉ email cũ của bạn. Xin lưu ý rằng email này là biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ tài khoản của bạn trong trường hợp có người đang cố tình chiếm đoạt.

Nếu gần đây bạn không thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của mình và bạn tin rằng tài khoản của bạn có thể bị xâm phạm, hãy truy cập trang hỗ trợ mật khẩu của chúng tôi.

hc_author_ashley

Ashley is an Accounts expert and the author of this help page. Leave her feedback below about how to improve it.

Bài viết này có hữu ích không?