Poruka o potvrđivanju promjene Googleove e-adrese

Ako ste nedavno promijenili e-adresu na svojem Google računu, trebali biste primiti dvije e-poruke s ovim predmetima:

  1. "Google računi: verifikacija promjene e-adrese": tu ćete poruku dobiti na novu e-adresu. Ta e-poruka zahtijevat će da potvrdite tu izmjenu klikom na priloženu vezu. Ako niste pokrenuli promjenu, jednostavno zanemarite tu e-poruku.
  2. "Google računi: obavijest o promjeni e-adrese": tu ćete poruku dobiti na staru e-adresu. Napominjemo da je ta e-poruka sigurnosna mjera za zaštitu vašeg računa ako ga netko pokušava preuzeti.

Ako u posljednje vrijeme niste pokušavali promijeniti e-adresu na računu i smatrate da vam je račun ugrožen, slijedite upute za oporavak računa.