Μήνυμα "Επαλήθευση αλλαγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Google"

Εάν αλλάξατε πρόσφατα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Λογαριασμού σας Google, θα πρέπει να λάβετε δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτά τα θέματα:

  1. "Λογαριασμοί Google: Επαλήθευση αλλαγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου": θα λάβετε αυτό το μήνυμα στη νέα σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάς ζητά να επαληθεύσετε την αλλαγή, κάνοντας κλικ στον παρεχόμενο σύνδεσμο. Εάν δεν ζητήσατε εσείς την αλλαγή, αγνοήστε απλώς το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  2. "Λογαριασμοί Google: Ειδοποίηση αλλαγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου": θα λάβετε αυτό το μήνυμα στην προηγούμενή σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί ένα μέτρο ασφαλείας για την προστασία του λογαριασμού σας, σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να τον παραβιάσει.

Εάν δεν επιχειρήσατε πρόσφατα να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας και πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας μπορεί να έχει παραβιαστεί, ακολουθήστε τα βήματα για να ανακτήσετε τον λογαριασμό σας.