Sự cố duy trì trạng thái đăng nhập

Xin lưu ý rằng nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, tính năng 'Duy trì trạng thái đăng nhập' sẽ bị tắt.

Nếu bạn không tự động được đăng nhập ngay cả khi bạn chưa đăng xuất, có thể bạn cần phải bật cookie. Sau đó, hãy thử đăng nhập lại.

Nếu bạn đã bật cookie, hãy thử xóa bộ nhớ cache của trình duyệt. Nếu cách đó không khắc phục được sự cố, kế tiếp hãy thử xóa cookie của trình duyệt. Cách này có thể giải quyết sự cố của bạn. Bạn cần chọn hộp 'Duy trì trạng thái đăng nhập' trong lần đăng nhập tiếp theo.