Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Duy trì trạng thái đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn

Bất cứ lúc nào bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, bạn sẽ duy trì trạng thái đăng nhập trừ khi bạn đăng xuất.

Nếu bạn không tự động đăng nhập, dưới đây là một số thao tác bạn có thể thử:

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.