Förbli inloggad eller utloggad på Google-kontot

Om du förblir inloggad på kontot är Googles tjänster tillgängliga direkt när du öppnar dem. Du kan till exempel snabbt kolla dina e-postmeddelanden i Gmail eller visa tidigare sökningar i Chrome.

Förbli inloggad

Om du loggas ut från Google upprepade gånger kan du testa de här stegen:

 • Kontrollera att cookies har aktiverats. Vissa antivirusprogram eller liknande programvara kan radera cookies.
 • Om cookies har aktiverats rensar du webbläsarens cacheminne. Obs! Problemet kan visserligen åtgärdas om du tar bort alla cookies, men samtidigt försvinner de sparade inställningarna för de webbplatser som du har besökt.
 • Kontrollera att du använder den senaste versionen av webbläsaren.
 • Använd en webbläsare som sparar lösenord åt dig.
 • Lägg till säkra datorer om du använder tvåstegsverifiering.

Förbli utloggad

Om du är inloggad på Google-kontot förblir du inloggad tills du loggar ut manuellt.

Gör så här om du använder en offentlig dator eller någon annans enhet:

 1. Surfa privat.
 2. Stäng alla privata webbläsarfönster när du är klar. Du blir automatiskt utloggad.

Förbli utloggad på andra konton än Googles

Med hjälp av dessa tips kan du förhindra att du blir utloggad från andra konton än Googles.

Logga ut från någon annans enhet

Viktigt! Om lösenordet har sparats på någon annans enhet ändrar du lösenordet och kontrollerar att du är utloggad från enheten. Då kan ingen annan logga in på kontot.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Hantera enheter på panelen Dina enheter.
 4. Välj en enhet.
 5. Klicka på Ta bort.